Speciální pedagogové

Mgr. Barbara Havlíčková
Mail: havlickova1(zavinac)zsblazkova.cz
Konzultační hodiny: pondělí 12.45 - 13.45 nebo po telefonické domluvě

Mgr. Gabriela Přidalová
Mail: pridalova(zavinac)zsblazkova.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 - 12.45 nebo po telefonické domluvě

Činnost speciálních pedagogů:
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v úzké spolupráci s vyučujícími
 • depistážní činnost
 • diagnostická a intervenční činnost (stanovení hlavních problémů žáka, vytvoření PLPP, realizace intervenční činnosti- zajištění individuální práce se žákem)
 • provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních se skupinou žáků
 • konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • pomoc při tvorbě plánů pedagogické podpory (PLPP)
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • individuální práce s žákem (po dohodě)
 • kooperace s dalšími odbornými pracovníky
 • vedení příslušné dokumentace
 • konzultace s rodiči vyšetřených žáků