GDPR

Kontaktní údaje na pověřence:
LAWYA data protection, s.r.o.
Sídlo: Březinova 746/29, 616 00 Brno
Odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
IČO: 07084498
e-mail: poverenec@lawya.cz
telefon: +420 770 606 082

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti zde

Informační povinnost pro testování žáků a zaměstnanců školy pro leden 2022 ze dne 23. 12. 2021.


Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti zde

Informační povinnost pro testování žáků a zaměstnanců školy pro leden 2022 ze dne 13. 12. 2021.


Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti zde

Informační povinnost pro testování žáků a zaměstnanců školy ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.


Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců zde

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).