Školní družina

Provoz naší školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat ve dvou pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, karty a hračky, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Velkému zájmu se těší ranní družina, do které dochází děti nejen podle potřeby rodiny, ale i z vlastního zájmu. Každý si zde najde svou oblíbenou činnost - cvičení, zpěv, stolní hry, modelování z plastelíny, četba z dětských časopisů, karty, práce s papírem, ....

V odpolední družině probíhají ve všech odděleních střídavě různé zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí.

Od 13.45 do 15.00 chodí všechny děti na pravidelné vycházky do přírody. K dispozici je i hřiště, kde probíhají různé sportovní aktivity.

Vždy jednou za měsíc pořádáme celodružinovou akci. Děti se nejen dobře pobaví, ale porovnají si i své schopnosti a znalosti v různých soutěžích.

Zde se můžete podívat na VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.


Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny - platná od 20. 5. 2015

 1. Přednostně jsou přijímání žáci 1., 2., a 3. ročníku v rámci zápisu do ŠD
 2. V případě volné kapacity budou do ŠD přijati žáci 4. ročníků dle následujících pravidel:
  1. V termínu zápisu do ŠD odevzdají zákonní zástupci zápisový lístek
  2. Zaměstnanost rodičů (přednost mají děti zaměstnaných rodičů nebo OSVČ
  3. Přednost mají mladší žáci před staršími
  4. Bod b) c) platí v případě, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity 240 žáků
  5. Žáci zákonných zástupců, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímání v případě nenaplněné kapacity ŠD. Při nezbytnosti uvolnit místo, ukončíme na výzvu vedoucí vychovatelky docházku žáka do ŠD
  6. Umístění do ŠD není nárokové


Úplata za zájmové vzdělávání

  Směrnici ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ si můžete přečíst - zde.
  Stanovení úplaty ve ŠD najdete zde.


Plánované akce ve školním roce 2023/2024:

  Plánované družinové akce

 • Malování na chodníku
 • Družinový trojboj
 • SuperStar
 • Čertovská diskotéka
 • Výtvarná soutěž
 • Karneval
 • Pexesiáda
 • Puzzliáda
 • Pozadu
 • Dopravně-vědomostní soutěž


Dopravně vědomostní soutěž

Ve středu 12. 6. se v naší družině konala dopravně vědomostní soutěž. Děti prověřily svoje znalosti o dopravních značkách a předpisech, známých českých pohádkách, brněnských památkách nebo o rostlinách a zvířatech. Soutěž byla vedena formou kvízu, který se skládal z 25 otázek. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Každá věková kategorie měla jiné otázky. Akce se zúčastnilo celkem 85 dětí z osmi oddělení školní družiny. Všechny děti dostaly za účast malou odměnu. Vítězové obdrželi diplom a cenu. Všem dětem děkujeme za účast a předvedené znalosti. Vítězům gratulujeme.

Mladší kategorie:
1. Alice Chalupová
2. Ester Fendrychová
3. Aneta Barvířová

Starší kategorie:
1. Ladislav Smola
2. Anežka Zvarová
3. Julie Barvířová

Fotky z akce najdete zde.

18. 6. 2024


Celodružinová soutěž Pozadu

Dne 29. 5. proběhla ve školní družině soutěž POZADU. Zúčastnilo se jí celkem 93 dětí ze všech oddělení školní družiny. Soutěžilo se ve skoku, hodu na cíl a běhu mezi kužely a to ve dvou kategoriích. Vše probíhalo pozadu. Děti si užily slunečné odpoledne na školním hřišti a vítězové získali hezké diplomy a odměny za své sportovní výkony.
Nejlepší sportovci:

Mladší kategorie
1. Samuel Rampula
2. Jiří Mahdalík
3. Valentýna Benešová
3. Matyáš Okrajek

Starší kategorie
1. Anežka Zvarová
2. Ema Horákovská
2. Štěpán Dušek
3. Karolína Sklenářová

Fotky z akce najdete zde.

6. 6. 2024


Pexesiáda

V pondělí 29. 4. 2024 se konalo celodružinové finálové kolo Pexesiády. Akce se zúčastnilo 171 děti ze všech oddělení školní družiny. Do finále šli vždy dva nejlepší z každého oddělení. Děti hrály pexeso obsahující 25 dvojic. Pořadí vítězů určil počet správně najitých dvojic.

1. místo Habancová Ema
2. místo Mikeš Melichar
3. místo Carrieri Chiara
4. místo Šulová Barbora

Vítězové byli odměněni diplomem a pěknou cenou. Všem zúčastněným dětem gratulujeme ke skvělým výkonům.

Fotky z akce najdete zde.

2. 5. 2024


Návštěva knihovny

Tento měsíc navštívily děti ze 3. a 4. tříd knihovnu J. Mahena na Lesné. Tentokrát na téma Brněnské pověsti. Děti si povídaly o nejznámějších pověstech našeho města a vyzkoušely si své znalosti v soutěžním kvízu. Ve zbylém čase si mohly prohlédnout knihy a časopisy pro děti, které knihovna nabízí k zapůjčení. S programem knihovny jsme byli opravdu všichni spokojeni.
Na fotky se můžete podívat zde.

26. 4. 2024


Karnevaly ve školní družině

V únoru a v březnu bylo v našich družinkách opravdu HÓÓÓDNĚ veselo.
Za pomoci rodičů, kteří pomohli dětem připravit úžasné masky, se děti zúčatnily tolik očekávaných karnevalů. Letos se celkem 165 dětí zapojilo do zábavně připravených programů. Po celé škole se rozléhala nejen hudba k tanci, ale i povzbudivé výkřiky při různých soutěžích a hrách. Ticho nastalo ale v okamžiku, kdy se všichni pustili do mlsání přinesených dobrot z domova. A když se všichni občerstvili i limonádou, tak opět zazněla hudba...
Super akce, super masky, super soutěže, super společné zážitky.
A když nastal ten smutný okamžik konce a loučení, dostali všichni ještě diplom za pěknou masku a balíček odměn na cestu domů. Takže vlastně i konec byl suprový.

Fotografie z akce najdete zde.

5. 4. 2024


Ve středu 28. února se 4 nejlepší zpěváci naší školní družiny (vítězové družinového kola) vydali na ZŠ Merhautova poměřit svůj pěvecký um s dětmi z ostatních škol našeho obvodu Brno-sever.
Zpívání se všem velmi vydařilo a vítěz kategorie mladších žáků Honzík Fedr se o týden později dokonce zúčastnil městského kola, kde získal krásné třetí místo. Diplom si zasloužil nejen za zpěv, ale i za odvahu postavit se před odbornou porotu.
Moc všichni blahopřejeme.

Na fotky se můžete podívat zde.

11. 3. 2024


Výtvarná soutěž

Od 19. do 23. února probíhala v naší družině výtvarná soutěž. Akce se s nadšením zúčastnilo 162 malířů ze všech oddělení školní družiny. Tématem, které měly děti ztvárnit, byl podmořský svět. Děti zapojily svoji fantazii a vytvořily velice krásné a zajímavé podmořské krajiny, ve kterých se proháněla hejna ryb, delfínů, kosatek, různých druhů chobotnic a želv. Nechyběly ani ponorky či vraky pirátských lodí.

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.
Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou.
Vítězům gratulujeme.

Kategorie 1. a 2. třída:
1. místo: Elena Kuttnerová 1. B
2. místo: Linda Hanusová 2. A
3. místo: Štěpán Hendrych 1. A

Kategorie 3. a 4. třída:
1. místo: Mylana Tarasenko 4. B
2. místo: Kristýna Zemanová 3. B
3. místo: Vít Mahdalík 4. A

Na fotky se můžete podívat zde.

4. 3. 2024


Puzzliáda

Dne 25. 1. 2024 proběhlo celodružinové finálové kolo PUZZLIÁDY. Této náročné soutěže se zúčastnilo 165 dětí ze všech odděleních družiny. Ve čtvrtek do finále šla vždy nejlepší dvojce z oddělení. Za podpory kamarádů skládaly děti puzzle z 54 dílků. Pořadí vítězů určil čas, ve kterém svůj obrázek složili.

Kategorie 1. a 2. třída:
1. místo: Marta Hanusová 2. A
2. místo: Ellena Kuttnerová 1. B
3. místo: Kateřina Palíková 1. A

Kategorie 3. a 4. třída:
1. místo: Ema Lisá 3. B
2. místo: Nela Eliášová 4. B
3. místo: Michaela Bočková 3. A

Vítězové kategorie 1.-2. tříd a 3.-4.tříd byli odměněni diplomem a hodnotnou výhrou. Všem gratulujeme ke skvělým výkonům.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

1. 2. 2024


Čertovská diskotéka

Týden od 4. do 8. 12. 2023 nebyl zcela obvyklý. Do školy přicházeli nejenom žáci, ale i čerti a čertice, kteří se nemohli dočkat, až se školní družina promění v peklo. V každém správném pekle je pořádné teplo, tak i tito čertíci měli spoustu úkolů, například pekelný kvíz. Po každé dobře vykonané práci by měla přijít zábava, a tak 173 malých pekelníků mělo příležitost si pořádně zařádit při tanečních hrách. Samozřejmě nechyběly sladké odměny.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

18. 12. 2023


Superstar ve školní družině

29.listopadu se konala celodružinová pěvecká soutěž Superstar.
Z každého oddělení vystoupili dva zpěváci rozděleni do dvou kategorií. 1., 2. třida a 3., 4. třída. Sladkou odměnu dostaly všechny děti. V každé kategorii byli tři vítězové, kteří postoupí do obvodního kola za Brno - sever.


Kategorie 1.a 2. třída
1. místo: Barvířová Aneta
2. místo: Fedr Jan
3. místo: Hanusová Linda

Kategorie 3. a 4. třída
1. místo: Tereza Chmelařová
2. místo: Filip Lacman
3. místo: Nikol Gambová
Pěvecká soutěž se zdařila a již se těšíme na další ročník.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

12. 12. 2023


Školní družina v knihovně

Prvňáčci se ŠD navštívili 1. a 8. listopadu místní KJM.
Ve ŠD si hodně čteme a tak se všichni moc těšili na zajímavý program a to kouzelné prostředí plné knih. Paní knihovnice si pro děti (začínající čtenáře) připravila hezky zábavný a poučný program. Všichni se aktivně zapojovali do diskuze a navzájem se doplňovali. Poklidná a přátelská atmosféra se dětem moc líbila. Po besedě si mohli všichni prohlížet oblíbené a zajímavé knížky a nenásilnou formou se seznamovali s prostředím knihovny. Spousty dotazů, hledání konkrétní knihy, čtení, prohlížení ilustrací v knihách... ach to jsme si to užili.
Odpoledne v knihovně se zkrátka vydařilo.

V prosinci se do knihovny se ŠD podívají druháčci.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

10. 11. 2023


Malování na chodníku

V pondělí 25. září se uskutečnila naše první celodružinová soutěž – malování na chodníku. Letošní téma bylo všem dětem velmi blízké – pohádková bytost. 109 malířů špinavých od křídy s úsměvem na tváři do toho dali všechno, co uměli. Kromě sladké odměny pro všechny, byli oceněni i tři vítězové ve dvou kategoriích.

1. a 2. třídy:
1. místo - Linda Hanusová
2. místo - Alice Chalupová
3. místo - Martin Brzobohatý

3. a 4. třídy:
1. místo - Magdaléna Rušarová
2. místo - Ema Lisá
3. místo - Patrik Novák

Chodníky před školou se proměnily v úžasně barevnou galerii. Naše nemalá galerie je přístupná celé veřejnosti do prvního deště, tak se přijďte podívat. Srdečně zveme.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

26. 9. 2023