Školní družina

Provoz naší školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat ve dvou pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, karty a hračky, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Velkému zájmu se těší ranní družina, do které dochází děti nejen podle potřeby rodiny, ale i z vlastního zájmu. Každý si zde najde svou oblíbenou činnost - cvičení, zpěv, stolní hry, modelování z plastelíny, četba z dětských časopisů, karty, práce s papírem, ....

V odpolední družině probíhají ve všech odděleních střídavě různé zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí.

Od 13.45 do 15.00 chodí všechny děti na pravidelné vycházky do přírody. K dispozici je i hřiště, kde probíhají různé sportovní aktivity.

Vždy jednou za měsíc pořádáme celodružinovou akci. Děti se nejen dobře pobaví, ale porovnají si i své schopnosti a znalosti v různých soutěžích.

Zde se můžete podívat na VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.


Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny - platná od 20. 5. 2015

 1. Přednostně jsou přijímání žáci 1., 2., a 3. ročníku v rámci zápisu do ŠD
 2. V případě volné kapacity budou do ŠD přijati žáci 4. ročníků dle následujících pravidel:
  1. V termínu zápisu do ŠD odevzdají zákonní zástupci zápisový lístek
  2. Zaměstnanost rodičů (přednost mají děti zaměstnaných rodičů nebo OSVČ
  3. Přednost mají mladší žáci před staršími
  4. Bod b) c) platí v případě, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity 240 žáků
  5. Žáci zákonných zástupců, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímání v případě nenaplněné kapacity ŠD. Při nezbytnosti uvolnit místo, ukončíme na výzvu vedoucí vychovatelky docházku žáka do ŠD
  6. Umístění do ŠD není nárokové


Plánované akce ve školním roce 2022/2023:

  Plánované družinové akce

 • Malování na chodníku
 • Družinový trojboj
 • SuperStar
 • Čertovská diskotéka
 • Výtvarná soutěž
 • Karneval
 • Pexesiáda
 • Puzzliáda
 • Pozadu
 • Dopravně - vědomostní soutěž


Třeťáci v knihovně

V březnu a dubnu jsme s dětmi ze tříd 3. A, B a 2. C navštívili knihovnu Jiřího Mahena, která se nachází v blízkosti naší školy.
Odehrával se zde program na téma Velikonoce. Děti se dozvěděly, proč slavíme Velikonoce, jak se jmenují dny v týden před Velikonocemi (Modré pondělí, Zelený čtvrtek, Velký pátek, atd..), proč se na Velikonoce peče velikonoční beránek, co jsou to Jidáše, jak probíhá Velikonoční pondělí a spousty dalších známých i méně známých tradic. Nakonec tyto své znalosti využily během luštění tajenky. Po skončení programu si děti mohly prohlédnout knihy, popřípadě si nějaké zapůjčit.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

11. 4. 2023


Puzzliáda

Ve školní družině celý měsíc březen probíhala Puzzliáda. Děti se snažily mít co nejlepší čas a k jeho dosažení zvolily různé taktiky. Někdo skládal od kraje, jiný od středu, někteří skládali s předlohou, jiní bez předlohy. Puzzliády se zúčastnilo celkem 126 dětí a všechny dostaly malou odměnu.
Ve čtvrtek 30. března proběhlo finále, kde mezi sebou soutěžili ti nejlepší ze všech oddělení. Skládali puzzle, které mělo 52 dílků. Nakonec se umístili následovně:

1. + 2. třídy:
1. místo: Hana Srdínko
2. místo: Nikol Moulisová
3. místo: Marta Hanusová

3. + 4. třídy:
1. místo: Jáchym Suchánek
2. místo: Kristýna Sklenářová
3. místo: Julie Barvířová

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

3. 4. 2023


Karneval

Koncem února a začátkem března se konal v naší družince karneval. Děti dostaly za úkol si připravit svou masku s pomocí rodičů. Před blížícím se karnevalem děti vyráběly v odděleních družinky masky a výzdobu na karneval. V den karnevalu jsme program zahájili přehlídkou masek a kostýmů. Následně pro děti byl připravený bohatý program. Tanec, soutěže, občerstvení a nechyběly ani odměny či diplomy. Karnevalová akce je pro děti velmi oblíbená, děti si ji užily naplno. Každé dítě si domů odneslo balíček s odměnou a diplom za svou masku. Všechny masky byly krásné a kreativní, a tak se všichni stali vítězi.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

10. 3. 2023


Výtvarná soutěž školní družiny

Ve školní družině proběhla v lednu výtvarná soutěž na téma "Zimní sporty". Děti vytvořily úžasná díla, která jsme si následně prohlédli na výstavě v prostorách školy. K vidění byli lyžaři, krasobruslařky, snowboardisté, hokejisté a další sportovci. Všechny namalované obrázky byly povedené, vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché. Cenu za nejlepší výtvarné dílo získali:
1. odd. – Anna Vítková
2. odd. – Jáchym Suchánek
3. odd. – Kateřina Rybičková
4. odd. – Michal Cíbik
5. odd. – Jan Fedr
6. odd. – Marta Hanusová
7. odd. – Rozálie Bubeníková
8. odd. – Eduard Minarčík
4. + 5. třídy – Marie Kováčová

Všem dětem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme! Na fotky z akce se můžete podívat zde.

10. 2. 2023


Školní družina v knihovně

Během měsíce prosince navštívily děti ze tříd 2. A a 2. B knihovnu Jiřího Mahena na Lesné. Paní knihovnice měla pro děti připravený program na téma České Vánoce. Přečetla nám úryvek z knihy týkající se Vánoc a následně jsme si povídali jaké máme zvyky a tradice ve svých rodinách. Všechny děti se moc těší na Vánoce a odpočítávají dny, kdy přijde Ježíšek.
V knihovně se nám líbilo, děkujeme paní knihovnici za krásný program a těšíme se na další návštěvu.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

20. 12. 2022


Čertovská diskotéka

V pondělí 5. prosince jsme měli ve ŠD zábavné čertovské odpoledne. To nekonečné čekání na večerní příchod Mikuláše a čerta jsme si zkrátili bezva zábavou. Tancovali jsme, soutěžili, zpívali a smáli se. Děti přišly do školy oblečeny v tmavých čertovských barvách a některé měly dokonce kostýmy a masky a hlavně – rohy!
Byla to opravdu čertovská zábava. Všechny děti si domů kromě dobré nálady a vzpomínky odnesly i nějaké dobroty, ale stejně se nejvíc samozřejmě těšily na Mikulášskou nadílku doma.
Děti třetích tříd budou mít v náhradním termínu určitě taky bezva program a mají se na co těšit.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

9. 12. 2022


Superstar

Dne 24. 11. se konalo družinové finále pěvecké soutěže Superstar. Zúčastnilo se ho celkem 113 zpěváků. Zvlášť se vybírali vítězové za 1 + 2 a 3 + 4 třídy. Žáci si k naší radosti vybrali rozmanité písničky a to pohádkové, od známých zpěváků i lidovky. Porota měla velmi těžké rozhodování a nakonec se usnesla na následujícím pořadí:

1 + 2 třídy:
1. místo – Sebastian Moric
2. místo – Ema Lisá
3. místo – Linda Hanusová

3 + 4 třídy:
1. místo – Ella Brázdová
2. místo – Tereza Chmelařová
3. místo – Matěj Kvarda

Vítězové z obou kategorií postoupí do březnového obvodního kola, kde budou jistě skvěle reprezentovat naši školu. Odměnou všem zúčastněným i fandícím divákům byly nejen sladké odměny, ale i diplomy. Děti si opět uvědomily, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a že je důležité fandit všem zpívajícím odvážlivcům stejnou měrou.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

29. 11. 2022


Družinový trojboj

Koncem měsíce října 20. a 21. se konala celodružinová akce "Družinový trojboj". Děti z 1. až 5. třídy se schromáždily na hřišti naší školy. Podzimní počasí bylo slunečné a nám nic nezbývalo než se pustit do soutěže. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Slalom, Hod na cíl a Skok z místa. Děti byly soutěživé a snažily se vyhrát, ale vítězové mohli být jen tři. Soutěže se zúčastnilo 115 dětí. Sladká odměna potěšila všechny soutěžící děti.


Vítězové:
1. + 2. třídy
1. Petr Závodník
2. Adam Křapa
3. Michal Pich

3. + 4. třídy
1. Matěj Kvarda
2. Antonín Pichrt
3. Viktor Surýnek

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

2. 11. 2022


Malování na chodníku ve školní družině

Ve středu 21. září jsme se sešli v atriu naší školy, kde se uskutečnila soutěž "Malování na chodníku". Letošní téma "Můj domácí mazlíček" mělo u dětí velký ohlas. Sešlo se 116 dětí z 1. až 5. třídy. Děti malovaly převážně psy, kočky, křečky, morčata, ale k vidění byli i hadi nebo pavouci. Všechny obrázky byly nádherné a malování s křídami si děti užily. Všichni zúčastnění si zasloužili sladkou odměnu a velký potlesk. Počasí nám přálo a odpoledne se velmi vydařilo.

Výherci:

1. + 2.třídy
1. Michaela Bočková
2. Jakub Doleček
3. Lukáš Růžička

3. + 4. + 5.třídy

1. Nela Eliášová
2. Julie Barvířová
3. Martina Kavanová

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

26. 9. 2022