Školní družina

Provoz naší školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat ve dvou pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, karty a hračky, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Velkému zájmu se těší ranní družina, do které dochází děti nejen podle potřeby rodiny, ale i z vlastního zájmu. Každý si zde najde svou oblíbenou činnost - cvičení, zpěv, stolní hry, modelování z plastelíny, četba z dětských časopisů, karty, práce s papírem, ....

V odpolední družině probíhají ve všech odděleních střídavě různé zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí.

Od 13.45 do 15.00 chodí všechny děti na pravidelné vycházky do přírody. K dispozici je i hřiště, kde probíhají různé sportovní aktivity.

Vždy jednou za měsíc pořádáme celodružinovou akci. Děti se nejen dobře pobaví, ale porovnají si i své schopnosti a znalosti v různých soutěžích.

Zde se můžete podívat na VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.


Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny - platná od 20. 5. 2015

 1. Přednostně jsou přijímání žáci 1., 2., a 3. ročníku v rámci zápisu do ŠD
 2. V případě volné kapacity budou do ŠD přijati žáci 4. ročníků dle následujících pravidel:
  1. V termínu zápisu do ŠD odevzdají zákonní zástupci zápisový lístek
  2. Zaměstnanost rodičů (přednost mají děti zaměstnaných rodičů nebo OSVČ
  3. Přednost mají mladší žáci před staršími
  4. Bod b) c) platí v případě, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity 240 žáků
  5. Žáci zákonných zástupců, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímání v případě nenaplněné kapacity ŠD. Při nezbytnosti uvolnit místo, ukončíme na výzvu vedoucí vychovatelky docházku žáka do ŠD
  6. Umístění do ŠD není nárokové


Plánované akce ve školním roce 2021/2022:

  Plánované družinové akce

 • Malování na chodníku
 • Družinový čtyřboj
 • SuperStar
 • Čertovská diskotéka
 • Výtvarná soutěž
 • Karneval
 • Pexesiáda
 • Puzzliáda
 • Pozadu
 • Dopravně - vědomostní soutěž


Karneval ve školní družině

V posledním dubnovém týdnu bylo v naší družince opravdu hodně veselo. Ve všech odděleních probíhaly maškarní karnevaly. Všude se tancovalo, soutěžilo, smálo a taky hóóóódně mlsalo. Celkem 147 dětí si užívalo zábavy plnými doušky. Všechny masky byly nádherné. Z některých šel strach, jiné byly naopak legrační a vesele barevné. Všechny byly nápadité, rafinované, zkrátka velká pastva pro oči. Velká pochvala patří hlavně maminkám, které se o výběr a přípravu masek postaraly. Vůbec nikdo nechtěl, aby ta super zábava skončila. Kromě vzpomínek na veselé odpoledne si každý domů odnesl na památku i malé dárečky. Ty byly nejen za pěknou masku, ale i za to, jak byli všichni úžasní, báječní a skvělí. Letos se to zkrátka moc vydařilo.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Povídání o velikonočních svátcích

Další krásný program zažili naši třeťáci ze školní družiny při návštěvě v knihovně na Haškové ulici, kousek od naší školy. V týdnech před Velikonocemi se děti zúčastnily povídání o velikonočních svátcích a dozvěděly se o nich nejen jako o hlavním křesťanském svátku, ale také si připomněly lidové tradice spojené s vítáním jara. Ty je dobré si připomínat a udržovat, abychom zůstali propojeni s přírodou a nezapomněli na naše předky a na naši historii. Dětem se v knihovně líbilo tak, že se jim vůbec nechtělo odejít.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

Krásné jaro všem!


Puzzliáda ve školní družině

Začátkem dubna jsme uspořádali finále oblíbené Puzzliády. Jejím vítězem se po mnoha strhujících a napínavých bojích stal Filípek Blatný (neporazitelný).
Druhé místo získala Zuzanka Talašová a třetí se umístil Toník Pichrt.
Této absolutní výhře předcházela jednotlivá kola v každém oddělení, celkem se zúčastnilo 162 žáků a 8 z nich se utkalo o vítězství.
Děti si procvičily logické uvažování a vypilovaly své motorické schopnosti. Bylo vidět, že spousta z nich rozhodně neskládá puzzle poprvé. Každý si našel svoji vlastní metodu, jak dostat co nejrychleji kousky obrázku tam, kam patří. Všichni jsme si soutěž užili a někteří pokračovali ve skládání nejen ve třídě, ale i doma.
Odměny předané vítězi i všem zúčastněným tak byly právem zasloužené. Už se těšíme na příští ročník!

Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Výtvarná soutěž "Kouzlo jara"

Už je to tady! Přichází nám krásné roční období, kdy světlo vítězí nad tmou a teplo nad chladem.
V naší školní družině jsme jaro přivítali minulý týden soutěžní kresbou jarního obrázku. Naši malí umělci, kterých se zúčastnilo celkem 159, použili většinou oblíbenou techniku – kresbu pastelkami a progresy. Na všech obrázcích se nám rozzářilo slunce, zazelenala se tráva, rozkvetly květiny i stromy, přiletělo hodně ptáčků a narodila se spousta mláďat. Moc se všem podařily.
Vítěz ale může být jen jeden z každého oddělení, takže mezi nejúspěšnější kreslíře patří: Andrea Hanyšová ze 3. A, Theodor Hübner ze 3. B, Kristýna Kašparová ze 4. B, Marie Nevrlý ze 4. C, Laura Švarcová z 1. A, Kateřina Hodálová z 1. B, Vendula Kubová z 2. B a Anna Valentýna Tisovská z 1. C.
Na obrázky se můžete podívat zde.

Vítězům moc gratulujeme!
Všem přejeme krásné jaro!


Pexesiáda v týdnu od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Populární paměťovou hru, které zná každé dítě, jsme společně odstartovali 17. 1. 2022 a ukončili 21. 1. 2022. Zúčastnily se všechny děti oddělení ŠD. Procvičovali jsme si paměť, postřeh a pozornost. Děti si užily spoustu legrace, napětí a zábavy. Střídala se radost a i zklamání. Všichni účastníci dostali pochvalu za účast i drobné sladkosti. Vítězové si odnesli ještě diplom.

Za oddělení č. 1 s počtem soutěžících 24, vyhrál: Kuba Leinveber
Za oddělení č. 2 s počtem soutěžících 18, vyhrála: Kristýna Sklenářová
Za oddělení č. 3 spočtem soutěžících16, vyhrála: Ella Bláhová
Za oddělení č. 4 s počtem soutěžících 12, vyhrál: Tomáš Pich
Za oddělení č. 5 s počtem soutěžících 23, vyhrála: Chiarka Carrieri
Za oddělení č. 6 s počtem soutěžících 18 dětí, vyhrála: Natálka Burešová
Za oddělení č. 7 s počtem 20 dětí, vyhrála: Zuzanka Talašová
Za oddělení č. 8 s počtem soutěžících 17, vyhrál: Eda Minarčík

Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Družinka v knihovně (žáci druhých tříd)

Ve dnech 8. 12. a 15. 12. navštívili žáci druhých tříd knihovnu J. Mahena v počtu 25 dětí. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o vánočních zvycích, tradicích atd. Program pro děti byl pestrý. Paní knihovnice dětem přečetla příběh z knihy České Vánoce Josefa Lady a také dětem ukázala spoustu dalších zajímavých knih. Se zájmem jsme si společně prohlédli celou knihovnu. Děti se těší na další návštěvu.
Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Družinka v knihovně

Ve středu 13. října a 3. listopadu navštívilo celkem 37 prvňáčků naší družiny knihovnu J. Mahena. Od paní knihovnice jsme se dozvěděli, jaké knihy můžeme v knihovně najít a jak jsou označené a rozdělené, aby pro nás bylo hledání té naší oblíbené knížky snadné. Samozřejmě jsme se také seznámili s tím, jak se staneme čtenáři knihovny. Na závěr besedy nám paní knihovnice přečetla pohádku O kouzelném puntíku, do které se aktivně zapojily i děti. Potom jsme se mohli porozhlédnout po knihovně a také si na chviličku půjčit a prohlédnout některé knihy.
Všem se nám v knihovně moc líbilo a někteří už se těšíme na svoji první čtenářskou kartičku.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Družinový čtyřboj

18. a 19. října proběhla v naší ŠD již druhá celodružinová soutěž v tomto školním roce. Družinový čtyřboj patří k těm nejoblíbenějším. Počasí nám krásně přálo a tak nic nebránilo se do toho pustit. Během dvou dnů se do sportování zapojilo celkem 143 dětí. Starší děti už věděly do čeho jdou, prvňáčci však také rychle zapadli do davu a se soutěžní kartou, tak jako všichni ostatní, obíhali sportovní stanoviště a plnili jednotlivé disciplíny. Každý chtěl vyhrát, ale dopadlo to tak jako vždy – vyhrát může jen jeden, tedy vlastně tři.

Kategorie 1. a 2. třídy:
1. místo Kristýna Holubková
2. místo Marek Endlicher
3. místo Viktor Surýnek

Kategorie 3. - 5. třídy:
1. místo Dan Krautschneider
2. místo Laura Jandlová
3. místo Daniel Fleišinger

Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Malování na chodník

Téměř po roce se opět sešla všechna naše oddělení na první společné celodružinové akci v tomto školném roce – malování na chodníku.
Všechny děti se moc těšily a nemohly se dočkat, jaké bude to letošní téma. Jakmile je z úst paní Vardanové uslyšely, rozeběhly se hledat to svoje "políčko" k malování. A potom už se všude začaly objevovat pohádkové postavičky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 98 dětí, což znamená 98 obrázků. Paní vychovatelky měly opravdu těžký úkol, aby z takového množství obrázků vybraly ty nejhezčí.

V kategorii 1. a 2. tříd si odnesly diplomy a odměny tyto děti:
1. místo – Laura Těžká
2. místo – Ema Habancová
3. místo – David Rampula

V kategorii 3., 4. a 5. třídy to byli:
1. místo – Dan Krautschneider
2. místo – Toník Minarčík
3. místo – Eliška Červinková

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

1. 10. 2021