Pedagogický sbor

Vedení školy

Jméno

Funkce

Předměty

Kontakt

Mgr. Petr Kapounek

ředitel školy

Tv, Z

kapounek(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 741

Mgr. Kateřina Jelínková

zástupkyně ředitele školy

Čj, Hv

jelinkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 742

Mgr. Zdeněk Liška

zástupce ředitele školy

M

liska(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 742


I. stupeň

Jméno

Třída

Funkce

Kontakt

Mgr. Eva Hladíková

I. A

hladikova(zavinac)zsblazkova.cz

Mgr. Magda Burdová

I. B

burdova(zavinac)zsblazkova.cz

Mgr. Anna Procházková

I. C

prochazkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 747

PaedDr. Yveta Klusková

II. A

kluskova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Jana Vašáková

II. B

zdravotník

zofkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Gabriela Přidalová

II. C

speciální pedagog, logoped

pridalova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Lenka Tomášková

III. A

speciální pedagog

tomaskova(zavinac)zsblazkova.cz

Mgr. Petra Holá

III. B

brablecova(zavinac)zsblazkova.cz

Mgr. Jitka Petlachová

III. C

petlachova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Richard Svída

IV. A

svida(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757

Mgr. Irena Lancmanová

IV. B

lancmanova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757

Mgr. Marie Marcinková

V. A

marcinkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 747

Mgr. Dana Slováková

V. B

speciální pedagog

slovakova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757


II. stupeň - třídní učitelé

Jméno

Třída

Předměty

Kontakt

Michaela Tejklová

VI. A

Čj

tejklova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Jana Horákovská

VI. B

Nj, VkZ, poradce pro výživu

horakovska(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Kamila Novotná

VI. C

Aj, D

novotna(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Mgr. Alena Kubová

VII. A

Př, Z

kubova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Gabriela Moricová

VII. B

Aj, VkZ

moricova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Monika Blatná

VII. C

D, Nj

blatna(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 752

Mgr. Tereza Doležalová

VII. D

Čj, Vv

dolezalova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 752

Mgr. Pavla Chmelková

VIII. A

Nj, D, Ov, Vař

chmelkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Lenka Šmídová

VIII. B

Aj, Ov, Vař

smidova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751

Mgr. David Svoboda

VIII. C

Ov, Hv

svoboda(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Lada Jemelíková

IX. A

M, F

jemelikova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Mgr. Petra Kiprá

IX. B

Aj, D, Ov, ŠPP, metodik prevence, kariérní poradce

kipra(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Jana Ryšová

IX. C

M, Aj

rysova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 752


II. stupeň - netřídní učitelé

Jméno

Předměty

Kontakt

Mgr. Milena Langová

Z, Tv

langova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751

Mgr. Pavel Drahovzal

M, Vt, koordinátor ICT

drahovzal(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Mgr. Jakub Večeřa

Čj, Vv

vecera(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Mgr. Kateřina Prudilová

Tv

prudilova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Karin Koláčková

Čj, ŠPP, výchovná poradkyně

kolackova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Bc. Martina Matoušková

M, Vt

matouskova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751

Ing. Irena Pelánková

Aj

pelankova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 747

Ing. Arch. Eva Sychrová

M

sychrova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751

Ing. Anežka Vašíčková

Ch, Př

vasickova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Bc. Jakub Vašulín

F

vasulin(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Mgr. Sylva Komárková

Vv, Ov

komarkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 752


Druhý pedagog

Jméno

Třída

Mgr. Iveta Strašáková

VI. C

komarkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Mgr. Lucie Šindlářová

VII. A

komarkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755


Školní poradenské pracoviště

Jméno

Funkce

Kontakt

Karin Koláčková

Výchovná poradkyně

kolackova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Bohdana Vojtíšková

Školní psycholožka

vojtiskova(zavinac)zsblazkova.cz
737 767 649

Mgr. Petra Kiprá

Metodik prevence,
kariérní poradenství

kipra(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Gabriela Přidalová

Speciální pedagog

pridalova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Barbara Havlíčková

Speciální pedagog

havlickova1(zavinac)zsblazkova.cz


Administrativní pracovníci

Jméno

Funkce

Kontakt

Lenka Garili

Hospodářka

garili(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 740

Dana Havlíčková

Smlouvy a mzdy

jelinkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 740


Asistenti pedagoga

Jméno

Třída

Kateřina Mlčáková

I. B

Ivana Janků

II. B

Barbora Sokolová

II. C

Lucie Koukolová

III. A

Martina Němcová, DiS.

III. B

Jitka Fuková

III. C

Petr Jílek

IV. B

Romana Slezáková

V. B

Ing. Jana Češková

V. A

Tea Studnicová

VI. A

Mgr. Sylva Komárková

VI. B

Jana Vejrostová

VI. C

Mgr. Tereza Pročková

VII. D

Bc. Eliška Vančurová

VIII. A

Jana Juříčková

VIII. B

Veronika Baltusová

VIII. C


Školní družina

Jméno

Funkce

Andrea Vardanová

vedoucí družiny, vardanova(zavinac)zsblazkova.cz, tel. 548 422 744

Bc. Beáta Vašíčková

Marie Ondrovičová

Mgr. Jitka Fuková

Eva Valigurová

Soňa Zitterbartová

Elizabeth Finková

Romana Slezáková