Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis žáků do základních škol ve městě Brně pro školní rok 2020/2021 bude probíhat elektronicky.


Zápis na naší škole se uskuteční ve čtvrtek 2. 4. (15.00 - 18.00 ) a v pátek 3. 4. 2020 (15.00 - 18.00).


Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se budou konat v úterý 24. 3. 2020 po předchozí domluvě v 9:00, 10:00 a 11:00. Nebo po telefonické domluvě se zástupkyní ředitele školy Kateřinou Jelínkovou na čísle 548 422 742


Odkaz k elektronickému zápisu - www.zapisdozs.brno.cz.
Aktualizováno 10. 1. 2020
Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče předškoláka

Školní zralost

Kritéria pro přijetí