Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
          pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
          pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
          pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
          pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
          pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
          pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

12. 3. 2021


Podávání přihlášek na střední školy:

 • v prvním kole přijímacího řízení si žák může podat dvě přihlášky
 • pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020
 • do ostatních oborů do 1. 3. 2021
 • za podávání přihlášek na SŠ plně odpovídají rodiče

  Přijímací řízení:

 • o jeho podobě rozhodne ředitel střední školy, nutné je sledovat všechna kritéria nutná pro přijetí
 • bude probíhat:
  a) do oborů s talentovou zkouškou ve dnech od 2. do 15. ledna 2021
  b) do oborů vzdělávání konzervatoří ve dnech od 15. do 31. ledna 2021
  c) na SŠ s maturitní zkouškou od 12. do 28. dubna 2021
  d) do ostatních škol od 22. do 30. dubna 2021

  Závazná kriteria pro přijímací řízení na střední školy zveřejní ředitelé středních škol:

 • pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020
 • pro ostatní obory do 31. 1. 2020

  Odvolání

 • podává se ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

  Další kola přijímacího řízení

 • počet kol přijímacího řízení není omezen, v dalších kolech lze podat neomezený počet přihlášek (na školy, které další kola vyhlásily)

  Zápisové lístky

 • budou vydávány na lednové schůzce. Zápisový lístek je vydáván pouze jeden a vždy zákonnému zástupci, po oznámení přijetí musí být odevzdán do 10 pracovních dnů na příslušné SŠ.


  Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

  Důležité odkazy

  www.atlasskolstvi.cz
  www.msmt.cz
  https://portal.mpsv.cz
  www.infoabsolvent.cz

  Další informace

  Veškeré informace budou rodičům předány na lednové informativní schůzce s výchovnou poradkyní.

  Existuje možnost využít kariérového poradenství na PPP Brno

  • rodiče se musí objednat a vyplnit žádost
  • škole vyplní školní dotazník
  • I. fáze - skupinová, II. fáze - individuální
  Konzultační hodiny výchovné poradkyně
  kdykoliv po telefonické domluvě.

  Náplň práce výchovné poradkyně

  Hlavní náplní práce výchovné poradkyně je pomoc dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy, spolupracovat s učiteli a rodiči žáků, pedagogicko-psychologickými poradnami, poskytovat poradenskou činnost při volbě povolání, zprostředkovávat distribuci materiálů o SŠ, informovat o termínech přijímacího řízení a konzultovat situaci s metodičkou prevence. Cílem je vytvoření příznivé atmosféry ve třídách a spokojenost dětí ve škole.

 •