Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete zde.

1. 4. 2020


Podávání přihlášek na střední školy:

 • v prvním kole přijímacího řízení si žák může podat dvě přihlášky
 • pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019
 • do ostatních oborů do 1. 3. 2020
 • za podávání přihlášek na SŠ plně odpovídají rodiče

  Přijímací řízení:

 • o jeho podobě rozhodne ředitel střední školy, nutné je sledovat všechna kritéria nutná pro přijetí
 • bude probíhat:
  a) do oborů s talentovou zkouškou ve dnech od 2. do 15. ledna 2020
  b) do oborů vzdělávání konzervatoří ve dnech od 15. do 31. ledna 2020
  c) na SŠ s maturitní zkouškou od 12. do 22. dubna 2020
  d) do ostatních škol od 22. do 30. dubna 2020

  Závazná kriteria pro přijímací řízení na střední školy zveřejní ředitelé středních škol:

 • pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019
 • pro ostatní obory do 31. 1. 2020

  Odvolání

 • podává se ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

  Další kola přijímacího řízení

 • počet kol přijímacího řízení není omezen, v dalších kolech lze podat neomezený počet přihlášek (na školy, které další kola vyhlásily)

  Zápisové lístky

 • budou vydávány na lednové schůzce. Zápisový lístek je vydáván pouze jeden a vždy zákonnému zástupci, po oznámení přijetí musí být odevzdán do 10 pracovních dnů na příslušné SŠ.


  Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

  Důležité odkazy

  www.atlasskolstvi.cz
  www.msmt.cz
  https://portal.mpsv.cz
  www.infoabsolvent.cz

  Další informace

  Veletrh středních škol proběhne v pavilonu G1 na BVV ve dnech – 22. až 23. 11. 2019.

  Veškeré informace budou rodičům předány na lednové informativní schůzce s výchovnou poradkyní.

  Existuje možnost využít kariérového poradenství na PPP Brno

  • rodiče se musí objednat a vyplnit žádost
  • škole vyplní školní dotazník
  • I. fáze - skupinová, II. fáze - individuální
  Konzultační hodiny výchovné poradkyně
  Čtvrtek 13:00 - 15:00, jinak kdykoliv po telefonické domluvě.

  Náplň práce výchovné poradkyně

  Hlavní náplní práce výchovné poradkyně je pomoc dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy, spolupracovat s učiteli a rodiči žáků, pedagogicko-psychologickými poradnami, poskytovat poradenskou činnost při volbě povolání, zprostředkovávat distribuci materiálů o SŠ, informovat o termínech přijímacího řízení a konzultovat situaci s metodičkou prevence. Cílem je vytvoření příznivé atmosféry ve třídách a spokojenost dětí ve škole.

 •