Školní psycholožka

Mgr. Bohdana Vojtíšková
Mail: vojtiskova(zavinac)zsblazkova.cz
Telefon: 737 767 649
Konzultační hodiny: středa 9.00 - 10.00 nebo po telefonické domluvě

Pro žáky:
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s výchovnými či výukovými potížemi, mimořádně nadaní žáci a žáci dle doporučení ŠPZ)
 • Poradenské konzultace pro žáky (výukové nebo vztahové potíže, potíže s adaptací nebo začleněním do kolektivu třídy, rodinné nebo osobní problémy, poradenství ohledně techniky nebo hygieny učení, kariérové poradenství)
 • Krizová intervence pro žáky, pomoc při řešení krize
 • Skupinová práce s kolektivem třídy (programy pro budování vztahů ve třídě, adaptační programy, prevence sociálně patologických jevů, osobní rozvoj žáků, diagnostika vztahů a zlepšování klimatu ve třídě)

Pro rodiče:
 • Poradenské konzultace pro rodiče (výukové nebo výchovné potíže, rodinné problémy, kariérové poradenství)
 • Individuální psychodiagnostické činnosti (žáci s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, s rizikovým chováním)
 • Pomoc s komunikací a nastavení spolupráce na úrovni školy (propojení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s výukou na úrovni školy, koordinace výuky a péče o dítě ve škole)

Pro učitele:
 • Provádění diagnostiky a depistáží (žáci s výchovnými či výukovými potížemi, mimořádně nadaní žáci, žáci s rizikovým chováním)
 • Metodická podpora v oblasti práce se žáky s výchovnými či výukovými potížemi nebo nadanými žáky (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), metodická podpora asistentů pedagoga
 • Práce se třídou (diagnostika vztahů ve třídě, zlepšování psychosociálního klimatu ve třídě, vedení třídnických hodin, výjezdové akce se školou s psychologickou náplní)
 • Výchovně-vzdělávací činnost (participace na vedení preventivních programů pro třídy, příprava podpůrných programů a tvorba programů na zakázku třídního učitele)
 • Individuální konzultace, koučování nebo další poradenské služby