Školní metodička prevence

Mgr. Petra Kiprá
Tel. 548 422 753
Mail: kipra(zavinac)zsblazkova.cz
Konzultační hodiny: středa 7.00 - 7.45

Činnost metodičky prevence:

Poradenská činnost:
  • vyhledává a provádí pedagogickou diagnostiku žáků s rizikovými projevy, poskytuje poradní služby těmto žákům a jejich rodičům
  • spolupracuje s třídními učiteli na zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování
  • připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole

Informační činnost:
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
  • vede a aktualizuje databázi spolupracovníků školy

Metodická a koordinační činnost:
  • koordinuje a tvoří (ve spolupráci s ostatními pedagogy) preventivní program školy
  • koordinuje a participuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování
  • koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu