Provozní řád školní jídelny

Naše školní jídelna vaří denně průměrně 1200 obědů. Připravujeme stravu pro děti mateřských škol, základních škol a pro důchodce (externí strávníky). To vše připravuje kolektiv deseti kuchařek, vedoucí ŠJ a stravenkářky.

Kontakt

vedoucí - Jarmila Rozehnalová tel: 548 422 758
stravovací referentka (odhlašování obědů, platby, atd.) - Pavla Zejdová tel: 548 422 759


Úřední hodiny

pondělí, středa a čtvrtek 7.30 - 8.00 a 11.00 - 13.30

pro cizí strávníky pondělí, středa a čtvrtek 11.00 – 11.45

O prázdninách ve školním roce (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční, případně den volna pro žáky) nejsou úřední hodiny. O letních prázdninách (1. 7. – 31. 8.) jsou úřední hodiny kanceláře školní jídelny zveřejněny na internetových stránkách školy v aktualitách.


Nabídka naší kuchyně:


1. Pro žáky ZŠ:
  • přesnídávky (čerstvé pečivo, pomazánky, jogurty, pudinky, ovoce a pití)
  • obědy (výběr ze dvou hlavních jídel)
  • bezlepková dieta

2. Pro děti mateřských škol:
  • celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina)

3. Pro důchodce ( externí strávníky ):
  • nabízíme výdej stravy (obědů) do jídlonosičů

Ceník jídel od 1. 3. 2023:
MŠ celodenní strava pro 3 - 6. leté děti53,- Kč
MŠ celodenní strava pro 7. leté děti57,- Kč
ZŠ obědy pro žáky 7 - 10. leté36,- Kč,dieta 39,- Kč
obědy pro žáky 11 - 14. leté38,- Kč,dieta 41,- Kč
obědy pro žáky 15. leté a starší40,- Kč,dieta 43,- Kč
přesnídávka pro žáky ZŠ21,- Kč
obědy pro cizí strávníky (jídlonosiče)80,- Kč


Přihlašování a odhlašování stravování

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ke stravování je možné den předem nejpozději do 12.00 hod.
Při odhlašování stravy je nutné uvést:
školu, třídu, jméno, začátek a konec období na které chcete oběd odhlásit.
Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1. den nemoci a to mezi 11.00 hod. - 11.45 hod.

Odhlašování na www.strava.cz, e-mailem na zejdova@zsblazkova.cz nebo tel. 548 422 759.

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin, má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování § 4, odst. 9)
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů)
V situaci, kdy se nevyučuje z důvodu prázdnin nebo ředitelského volna a družina i školní jídelna jsou v provozu, mohou se žáci navštěvující družinu stravovat ve školní jídelně, ale v souladu se zákonem 561/2004 rovněž za plnou nedotovanou cenu.


Způsob platby:


BANKOVNÍ ÚČET - INKASO - V bance zadat souhlas k inkasu pro ŠJ Blažkova 9,
číslo účtu Komerční banka: 10006-55138621/0100 + variabilní symbol, (každý strávník má jiný) - zadá školní jídelna.
Doložit písemné potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem do kanceláře ŠJ.

Rodiče, kteří nevlastní účet, se dohodnou na platbách individuálně se stravovací referentkou.

Pokud nemá strávník dopředu uhrazené obědy, nebude stravován.

Stravné se vrací při ukončení docházky a pouze v hotovosti nebo na účet.
Všechny změny je nutno nahlásit do kanceláře školní jídelny.


Provoz školní jídelny

Do jídelny chodí žáci od 11.40 do 14.00 hod. V jídelně je vždy přítomen učitelský dozor a žáci dbají jeho pokynů. Výdej stravy se provádí po projetí čipové karty snímačem, který je u vydávacího okénka. Bez čipové karty nebude strávníkovi oběd vydán.
Náhradní stravenky se vydávají pouze v době 9.40 - 9.50 hod. a 12.30 - 13.30 hod.
Cena čipu: 115,- Kč

Důležité upozornění!

V případě, že děti nebudou mít do 28. dne v měsíci zaplacené obědy na další měsíc, případně nepředloží potvrzení o zaplacení, nebude jim 1. den následujícího měsíce oběd vydán!

Plné znění VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY najdete zde.

Jídelníček na květen a červen 2024:

Jídelníček na týden: 27. 5. - 31. 5.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

Jídelníček na týden: 3. 6. - 7. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

Jídelníček na týden: 10. 6. - 14. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

Jídelníček na týden: 17. 6. - 21. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

Jídelníček na týden: 24. 6. - 28. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci