Pohádková škola

Již tradičně se letos na Základní škole Blažkova 9 na Lesné uskuteční projekt Pohádková škola usnadňující dětem začátek docházky do základní školy. Projekt se každoročně setkává s velkým ohlasem dětí i rodičů. Postupně seznamuje předškoláčky prostřednictvím pohádek se školou. Mohou si vyzkoušet, zda již mají všechny dovednosti potřebné pro úspěšné zahájení školního vzdělávání.

Rodiče mají možnost projevy bezprostředně sledovat, účastnit se společných činností a s dotazy se obracet na pedagogy. Společně navštíví počítačovou učebnu, tělocvičnu, hřiště, třídy i ostatní prostory školy. Uvidí ukázku výuky cizích jazyků a zkusí si pracovat s keramickou hlínou. Z pravidelných setkání si děti odnesou drobné dárečky, vlastnoruční výrobky a hlavně spoustu veselých zážitků a zajímavých poznatků.

Rodičům, kteří si nejsou jisti, zda jejich dítě zvládne všechny nároky 1. třídy, zde nabídneme přípravu dětí na školu hravou formou.


Termíny setkání ve školním roce 2018/2019

12. 11. 2019 - ZAHÁJENÍ (Setkání s Večerníčkem)
26. 11. 2019 - MALOVÁNÍ NA TRIČKA, ANGLIČTINA
10. 12. 2019 - KERAMIKA, POČÍTAČE
14. 1. 2020 - TĚLOCVIČNA
28. 1. 2020 - BESEDA S PSYCHOLOŽKOU PEDAGOGICKÉ PORADNY NA TÉMA ŠKOLNÍ ZRALOST, POHÁDKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI

Začátek je vždy v 16 hodin, konec v 17 hodin.

Vaše účast je bezplatná, projekt je financován formou sponzoringu.

Edukativně stimulační skupinky

Ve 2. pololetí školního roku pokračuje Pohádková škola formou edukativně stimulačních skupinek.

Termíny edukativně stimulačních skupinek:

Budou upřesněny v lednu 2020 (vždy v úterky od 16:00 do 17:00 hodin).

Cílem je hravou a nenásilnou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí 1. třídy (rozvoj řeči, myšlení, smyslového vnímání, uvolňování ruky pro psaní). Chceme v dětech vzbudit a podporovat zájem o školní práci.

Rodiče sledují děti a aktivně se činností účastní. Získávají náměty a praktické ukázky toho, jak s dítětem pracovat doma.

Není podstatné, do které školy dítě v září 2020 nastoupí, projekt je otevřen rodičům a dětem ze všech částí Brna.

Informace: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, tel. 548422740, www.zsblazkova.cz
Přihlášky: Mgr. Romana Pánková, e-mail: pankova@zsblazkova.cz.