Školská rada

Školská rada ve školním roce 2018/2019

Zápis z první schůze školské rady ve školním roce najdete zde.
Školská rada ve školním roce 2017/2018

Zápis z ustavující schůze nově zvolené školské rady si můžete přečíst zde.
Zápis voleb do školské rady

V úterý 16. 1. 2018 proběhly volby do školské rady (zákonní zástupci si zvolili 1 člena a pedagogové také 1 člena). Zápis z voleb si můžete přečíst zde.
Volby do Školské rady ve školním roce 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno Blažkova 9, příspěvková organizace vyhlašuje VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Volby člena zákonných zástupců žáků proběhnou v úterý 16. 1. 2018 od 12:00 do 16:30 ve vstupní hale školy, kde zákonným zástupcům žáků bude předán hlasovací lístek s kandidáty.

Kandidáty z řad zákonných zástupců můžete navrhovat do 9. 1. 2018 a to vhozením lístku se jménem kandidáta do schránky označené "Školská rada" ve vstupní hale školy.

Voby člena pedagogických pracovníků proběhnou v úterý 16. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 ve sborovně školy.

Více informací zde.


Školská rada ve školním roce 2017/2018

Zápis z 1. schůze školské rady ve školním roce 2017/2018 zde.
Školská rada ve školním roce 2016/2017

Zápis z další školské rady ve školním roce 2016/2017 zde.

Zápis z 1. schůze školské rady ve školním roce 2016/2017 zde.Školská rada ve školním roce 2015/2016

Zápis z 2. schůze školské rady ve školním roce 2015/2016 zde.

Zápis z 1. schůze školské rady ve školním roce 2015/2016 zde.Školská rada ve školním roce 2014/2015

Zápis z ustavující schůze školské rady si můžete přečíst zde.
Školská rada ve školním roce 2013/2014

První schůze školské rady ve školním roce 2014/15 proběhla 2. 10. 2014. Zápis si můžete přečíst zde.Školská rada ve školním roce 2013/2014

Složení školské rady:

Michaela Filipová předsedkyně; jmenována za zákonné zástupce žáků
Ing. Rostislav Hakl člen; jmenován zřizovatelem (MČ Brno-sever)
Mgr. Kateřina Jelínková člen; jmenována za zástupce pedagogů školy

První schůze školské rady ve školním roce 2013/14 proběhla 8. 10. 2013. Zápis si můžete přečíst zde.

Další schůze školské rady se uskutečnila 17. 6. 2014. Zápis si můžete přečíst zde.


Školská rada ve školním roce 2012/2013

První schůze školské rady ve školním roce 2012/13 proběhla 23. 10. 2012. Zápis si můžete přečíst zde.Školská rada ve školním roce 2011/2012

Zápis z ustavující schůze školské rady zde.


Výsledky voleb školské rady

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců najdete zde.
Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků najdete zde.

Volby do školské rady

Statutární zástupkyně školy vyhlašuje VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Školská rada je tříčlenná, třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je 3 roky. Funkce a kompetence školské rady nejdete zde.

Volby člena zákonných zástupců žáků proběhnou v úterý 24. 1. 2012 od 12:00 do 17:00 ve vstupní hale školy, kde zákonným zástupcům žáků bude předán hlasovací lístek s kandidáty. Křížkem v rámečku před jménem označí jednoho kandidáta, pro kterého hlasují, a tento lístek pak vhodí do hlasovací urny. Tříčlenná volební komise pak sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty, kandidát s největším počtem hlasů bude zvolen do školské rady.

Kandidáty z řad zákonných zástupců můžete navrhovat do 10. 1. 2012 a to vhozením lístku se jménem kandidáta do schránky označené "Školská rada" ve vstupní hale školy.

S volební řádem se můžete seznámit zde.
Více informací o činnosti školské rady na ZŠ a MŠ Blažkova nejdete zde.

Volby člena pedagogických pracovníků proběhnou v úterý 24. 1. 2012 od 8:00 do 14:00 ve sborovně.


Odvolání a jmenování člena Školské rady ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

Rada městské části Brno-sever na své 6/20. schůzi, konané 1. 12. 2011 odvolala člena Školské rady ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 pana Martina Šrubaře.
Členem Školské rady byl jmenován Ing. Rostislav Hakl.

První schůze školské rady v novém školním roce proběhla 24. 10. 2011. Zápis si můžete přečíst zde.


Školská rada ve školním roce 2010/2011

Další zasedání školské rady se uskutečnilo 18. 4. 2011. Zápis najdete zde.

První zasedání školské rady v novém školním roce proběhlo 5. 10. 2010. Více zde.


Školská rada ve školním roce 2009/2010

Zápis ze zasedání Školské rady z 11. 5. 2010 si můžete přečíst zde.

První zasedání Školské rady ve školním roce 2009/2010 proběhlo 13. 10. 2009. Zápis z tohoto jednání najdete zde.

V souladu s příslušnými paragrafy zákona 561/2004 sb. (tzv. školský zákon) byla Zastupitelstvem MČ Brno - sever zřízena nová Školská rada. Na této stránce vás budeme seznamovat s aktuálním děním souvisejícím s činností naší Školské rady.

S volebním řádem se můžete seznámit zdeVolby do Školské rady - školní rok 2008/2009

12. 2. 2009 proběhly volby do školské rady. Kandidáty a výsledky si můžete prohlédnout zde.

První zasedání nové školské rady se uskutečnilo 24. 3. 2009. Na tomto setkání se byl schválen jednací řád.
Zápis z tohoto setkání najdete zdeŠkolská rada - 2006 - 2008

Další zasedání školské rady se uskutečnilo 3. 6. 2008. Zde si můžete přečíst zápis z tohoto zasedání.

První zasedání školské rady ve školním roce 2007/2008 se uskutečnilo 29. 10. 2007. Zde si můžete přečíst zápis z tohoto zasedání.

Dne 10. 10. 2006 se uskutečnilo další zasedání šlolské rady ZŠ Blažkova. Zápis ze školské rady si můžete prohládnout zde.

Dne 21. 3. 2006 se uskutečnilo zasedání šlolské rady ZŠ Blažkova. Zápis ze školské rady si můžete prohládnout zde, jednací řád je k nahlédnutí zde.