Pedagogický sbor

Vedení školy

Jméno

Funkce

Předměty

Kontakt

Mgr. Petr Kapounek

ředitel školy

Tv, Z

kapounek(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 741

Mgr. Kateřina Jelínková

zástupkyně ředitele školy

Čj, Hv

jelinkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 742


I. stupeň

Jméno

Třída

Funkce

Kontakt

Mgr. Martina Schoříková Horáčková

I. A

schorikova(zavinac)zsblazkova.cz

Mgr. Petra Brablecová

I. B

brablecova(zavinac)zsblazkova.cz

Mgr. Eva Hladíková

I. C

hladikova(zavinac)zsblazkova.cz

PaedDr. Yveta Klusková

II. A

kluskova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Jana Vašáková

II. B

zdravotník

zofkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Gabriela Přidalová

II. C

ŠPP, speciální pedagog, logoped

pridalova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Romana Pánková

III. A

ŠPP, speciální pedagog

pankova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 747

Mgr. Marie Marcinková

III. B

marcinkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 747

Mgr. Šárka Pajpachová

III. C

pajpachova(zavinac)zsblazkova.cz

Ota Nožka

IV. A

nozka(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757

Mgr. Magda Burdová

IV. B

burdova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757

Mgr. Irena Lancmanová

IV. C

lancmanova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 745

Mgr. Richard Svída

V. A

svida(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757

Mgr. Dana Slováková

V. B

speciální pedagog

slovakova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757

Mgr. Lenka Tomášková

V. C

speciální pedagog

tomaskova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757


II. stupeň - třídní učitelé

Jméno

Třída

Předměty

Kontakt

Mgr. Gabriela Moricová

VI. A

Aj

moricova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Pavel Drahovzal

VI. B

M, Vt, koordinátor ICT

drahovzal(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Mgr. Kateřina Prudilová

VI. C

Tv, VkZ, Ov, Vv

prudilova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Mgr. Alena Kubová

VII. A

Př, Z, Pč

kubova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Monika Blatná

VII. B

Aj, Nj, D

blatna(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 752

Mgr. Pavla Kubínová

VII. C

F, Př, Ov

kubinova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Petra Kiprá

VIII. A

Aj, D, Ov, ŠPP, metodik prevence

kipra(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Lada Jemelíková

VIII. B

M

jemelikova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 754

Mgr. Jana Ryšová

IX. A

M, Aj

rysova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 752

Mgr. Kamila Novotná

IX. B

Aj, D

novotna(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751


II. stupeň - netřídní učitelé

Jméno

Předměty

Kontakt

Mgr. Milena Langová

Z, Tv

langova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751

Karin Koláčková

Čj, ŠPP, výchovná poradkyně

kolackova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Zdeněk Liška

M, Ch, koordinátor ICT

liska(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Mgr. Blanka Kraváčková

Aj, Čj

kravackova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 751

Mgr. Jakub Večeřa

Čj, Vv

vecera(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Bc. David Svoboda

VkZ, Ov, Hv

svoboda(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 756

Ing. Irena Pelánková

Aj

548 422 752

Mgr. Jana Horákovská

Nj

548 422 753

Mgr. Sylva Komárková

Vv


Školní poradenské pracoviště

Jméno

Funkce

Kontakt

Karin Koláčková

Výchovná poradkyně

kolackova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 755

Mgr. Bohdana Vojtíšková

Školní psycholožka

vojtiskova(zavinac)zsblazkova.cz
606 147 205

Mgr. Petra Kiprá

Metodik prevence,
kariérní poradenství

kipra(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 753

Mgr. Gabriela Přidalová

Speciální pedagog, logoped

pridalova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 740

Mgr. Romana Pánková

Speciální pedagog

pankova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 757


Administrativní pracovníci

Jméno

Funkce

Kontakt

Lenka Garili

Hospodářka

garili(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 740

Dana Havlíčková

Smlouvy a mzdy

jelinkova(zavinac)zsblazkova.cz
548 422 742


Asistenti pedagoga

Jméno

Třída

Mgr. Sylva Komárková

I. B

Michaela Kotzianová

VI. A

Martina Němcová, DiS.

V. B

Ing. Jana Češková

VII. C


Doučovatelé

Jméno

Třída

Petra Svobodová

I. stupeň

Bc. Zdeňka Zámečníková

I. stupeň

Bc. Denisa Kuřinová

I. stupeň

Bc. Adéla Matoušková

II. stupeň


Školní družina

Jméno

Funkce

Andrea Vardanová

vedoucí družiny, vardanova(zavinac)zsblazkova.cz

Jindřiška Böhmová

Marie Ondrovičová

Mgr. Iva Herzanová

Bc. Kristýna Pížová

Michaela Kotzianová

Mgr. Zlata Kalusová

Kateřina Slavíková