Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis žáků do základních škol ve městě Brně pro školní rok 2019/2020 bude probíhat elektronicky.Zápis na naší škole se uskuteční ve čtvrtek 2. 4. (15.00 - 18.00 ) a v pátek 3. 4. 2019 (15.00 - 18.00).Odkaz k elektronickému zápisu - www.zapisdozs.brno.cz.Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče předškoláka

Školní zralost

Kritéria pro přijetí