Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v úterý 19. 3. 2019 v 9.00; 10.00 a 11.00 hodin. Případné dotazy k zápisu a dnu otevřených dvěří směřujte na Mgr. Kateřinu Jelínkovou, zást. ředitele - tel.: 548 422 74215. 3. 2018Zápis žáků do základních škol ve městě Brně pro školní rok 2018/2019 bude probíhat elektronicky.

Zápis na naší škole se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. (15.00 - 18.00 ) a v pátek 5. 4. 2019 (15.00 - 18.00).

Odkaz k elektronickému zápisu - www.zapisdozs.brno.cz.Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Školní zralost