Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Zápis žáků do základních škol ve městě Brně pro školní rok 2018/2019 bude probíhat elektronicky.

Zápis na naší škole se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. a v pátek 6. 4. 2018.

Odkaz k elektronickému zápisu - www.zapisdozs.brno.cz.Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Školní zralost