Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v úterý 19. 3. 2019 v 9.00; 10.00 a 11.00 hodin. Případné dotazy k zápisu a dnu otevřených dvěří směřujte na Mgr. Kateřinu Jelínkovou, zást. ředitele - tel.: 548 422 74214. 1. 2019Zápis žáků do základních škol ve městě Brně pro školní rok 2019/2020 bude probíhat elektronicky.

Zápis na naší škole se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. (15.00 - 18.00 ) a v pátek 5. 4. 2019 (15.00 - 18.00).

Vypsaná volná místa pro školní rok 2019/2020: 78 (tři třídy)

Odkaz k elektronickému zápisu - www.zapisdozs.brno.cz.Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Školní zralost

Kritéria pro přijetí