Školní družina

Provoz naší školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat ve třech pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, karty a hračky, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Velkému zájmu se těší ranní družina, do které dochází děti nejen podle potřeby rodiny, ale i z vlastního zájmu. Každý si zde najde svou oblíbenou činnost - cvičení, zpěv, stolní hry, modelování z plastelíny, četba z dětských časopisů, karty, práce s papírem, ....

V odpolední družině probíhají ve všech odděleních střídavě různé zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí.

Od 13.45 do 15.00 chodí všechny děti na pravidelné vycházky do přírody. K dispozici je i hřiště, kde probíhají různé sportovní aktivity.

Vždy jednou za měsíc pořádáme celodružinovou akci. Děti se nejen dobře pobaví, ale porovnají si i své schopnosti a znalosti v různých soutěžích.

Zde se můžete podívat na VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.


Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny - platná od 20.5.2015

 1. Přednostně jsou přijímání žáci 1., 2., a 3. ročníku v rámci zápisu do ŠD
 2. V případě volné kapacity budou do ŠD přijati žáci 4. ročníků dle následujících pravidel:
  1. V termínu zápisu do ŠD odevzdají zákonní zástupci zápisový lístek
  2. Zaměstnanost rodičů (přednost mají děti zaměstnaných rodičů nebo OSVČ
  3. Přednost mají mladší žáci před staršími
  4. Bod b) c) platí v případě, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity 240 žáků
  5. Žáci zákonných zástupců, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímání v případě nenaplněné kapacity ŠD. Při nezbytnosti uvolnit místo, ukončíme na výzvu vedoucí vychovatelky docházku žáka do ŠD
  6. Umístění do ŠD není nárokové


Plánované akce ve školním roce 2018/2019:

  Plánované družinové akce

 • Malování na chodníku
 • Družinový pětiboj
 • SuperStar
 • Čertovská diskotéka
 • Výtvarná soutěž
 • Karneval
 • Pexesiáda
 • Dopavně - vědomostní soutěž
 • Besedy v knihovně Jiřího Mahena
 • Pozadu
 • Puzzliáda


Vědomostní soutěž v ŠD

13. 6. 2019 se scházíme všechna oddělení na naší poslední společné akci v tomto školním roce. Tentokrát jsme potrápili naše hlavičky. Plnilo se 20 otázek na téma co my a dopravní znalosti. Byly vytvořeny týmy různých věkových kategorií všichni se snažili co to šlo. Ale jak to tak bývá vyhrát mohou jenom ti nejlepší.

1. místo
Jitka Procházková 1.C
Darča Nevímová 1.C
Patrik Maliňák 4.C
Stella Krčálová 2.C

2. místo
Karel Šmíd 1.C
Ondřej Vyorálek 1.C
Matyáš Vážan 2.C
Dan Huňka 2.B

3. místo
Adam Hrachovina 2.B
Eliška Červinková 1.B
Jan Pitela 2.A
Ema Čermáková 2.A
Jakub Kvarda 3.B

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

27. 6. 2019


Olympiáda ŠD na ZŠ Janouškova

Dne 12. 6. 2019 se naši vybraní žáci zúčastnili sportovního klání v těchto disciplínách - hod do dálky, běh na 60 m a skok do dálky. Naši sportovci se neztratili. Odnesli jsme si tyto medaile.

1. místo - Lucka Ekrtová
2. místo - Marek Maliňák
3. místo - Renata Chaloupková
3. místo - Ondra Pelán
3. místo - Petr Mašek

No a Blanka Malenovská a Patrik Maliňák sice neskončili na bedně, ale přispěli k tomu, že jsme celkově skončili na 2. místě. Děkujeme našim sportovcům.

27. 6. 2019


Pozadu – celodružinová soutěž

Líná kůže - málo zmůže
Plán pro květnový čas zněl,
aby každý zdravého ducha v těle měl
co to pro nás znamená-
namazat si svoje kolena

Májový deštík nás trochu zaskočil
Vody bylo pod bradu
a nám měla začít soutěž pozadu
my jsme se ale nedali
a na sluníčko trpělivě čekali

Přešly mraky, přešly chmury
a my vylezli jsme z ďury
račí chůze brnkačka
běh do kopce makačka

No a běh do kopce s balonkem na lžíci
jsme hravě zvládli
však to víte přece profíci

To, že 127 sportujících bylo
nás všechny velmi potěšilo
a to při sčítání bodů
opravdu nebyla žádná lest
neb na bedně mohlo skončit jen dětí šest

Kategorie 1. a 2. Třídy
1. místo – Marek Maliňák
2. místo – Vašek Krajíček
3. místo – Evžen Charbaka

Kategorie 3. a 4. Třídy
1. místo – Matěj Pečinka
2. místo – Patrik Maliňák
3. místo – Radim Hodál

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

7. 6. 2019


Puzzliáda

V úterý 16. 4. se v naší školní družině konala Puzzliáda. Této soutěže se zúčastnilo 175 dětí. Z každého oddělení byli vybráni dva zástupci, kteří měli nejlepší čas ve skládání. Těchto šestnáct dětí nakonec soutěžilo mezi sebou a byly vybrány tři nejrychlejší časy. Na prvním místě se umístila Natálie Sedláčková s časem 4:50. Na druhém místě se umístil Kryštof Chaloupka s časem 5:50. Třetí místo obsadil Adam Kolář s časem 6:15. Všechny děti byly moc šikovné a všem se podařilo puzzle doskládat.
Na fotky z akce se můžete podívat zde.

17. 4. 2019


Návštěva knihovny

V pátek 12. 4. jsme se třeťáky ve školní družině navštívili Knihovnu Jiřího Mahena. Pro děti byl připraven program na téma Velikonoce. Dozvěděli se o všech dnech těchto svátků, co znamenají, co se tyto dny stalo, jak se jim říká. Paní knihovnice nás seznámila s tím, jak se Velikonoce slaví ve světě a v čem se v jiných zemích liší. Poté si každý mohl prohlédnout knížku, kterou si vybral. Všichni se s nadšením zapojili. Zúčastnilo se 14 dětí. Akce se velmi podařila a my se těšíme na další návštěvu.
Na fotky z knihovny se můžete podívat zde.

17. 4. 2019


Výtvarná soutěž na téma “Vesmír“

Ve školní družině proběhla v měsíci březnu výtvarná soutěž. Inspirací pro ztvárnění tématu “Vesmír“ se staly nejenom kosmické rakety s kosmonauty, ale na obrázcích se objevily také snové představy dětí o vzdálených planetách a jejich případných obyvatelích. Dětem k přesvědčivému výtvarnému zobrazení pomohla bohatá představivost a schopnost plošnou či objemovou kresbou vyjádřit rozličné tvary. Některé děti daly přednost realistickému vyjádření tématu, jiné se pustily do odvážných, abstraktně pojatých výtvarných prací. Ať už vznikly kresby černobílé či kolorované, v obou případech byly děti velmi kreativní a snažily se, aby měl právě ten jejich obrázek šanci být mezi nejlepšími. Vychovatelky školní družiny podpořily jejich úsilí vyprávěním zajímavostí o vesmíru a motivovaly je také četbou z knih se zajímavými reprodukcemi planet. Děti vytvořily krásné obrázky, a tak nebylo jednoduché vybrat ty nejzdařilejší kresby. Těm, kterým se to podařilo, byly předány diplomy a drobné odměny. Soutěže se celkem zúčastnilo 205 dětí.


Kategorie 1. a 2. třídy
Vítězové:
1. místo - Bára Čechová
2. místo - Tereza Hojková
3. místo - Dana Polková
4. místo - Laura Jandlová
5. místo - Kristýna Jurkovičová

Kategorie 3. a 4. třídy
Vítězové:
1. místo - Tadeáš Bláha
2. místo - Natálie Sedláčková
3. místo - Šimon Mahdal
4. místo - Jan Horský
5. místo - Arne Štoudek

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

29. 3. 2019


SuperStar ZŠ Milénova

Rok se s rokem sešel, a 27. února přišel den D – den konání Obvodního kola pěvecké soutěže školních družin SUPERSTAR. Jako každý rok, tak i letos, nás hostila malebná školní družina na ZŠ Milénova.
Pět dětí z naší družinky, které se umístily na „medailových“ místech v Celodružinové soutěži, mělo tu čest reprezentovat naši školu. Ve veliké konkurenci ostatních škol naše děti výborně obstály a všechny zazpívaly tu svoji písničku bez zaváhání. Potom už nastalo netrpělivé čekání, jak porota rozhodne. A letos byla „naše výprava“ téměř 100% úspěšná, protože 4 děti si odnášely domů diplomy :-).

Zde je umístění, které si naše děti vyzpívaly:
1. místo – DANIEL MELKES
2. místo – ROZÁRKA KOMÁRKOVÁ
2. místo – PETRA MANČÍKOVÁ
3. místo – MATĚJ PEČINKA
NIKOLKA ŽUKOVSKÁ se umístila na krásném 4. místě.

Nejúspěšnější DANIEL MELKES postoupil do Městského kola, které se konalo 13. března na ZŠ Antonínská.

Všem dětem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Co říct závěrem? Snad jen – zpívejte si stále :-)!

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

18. 3. 2019


Karnevaly ve školní družině

Od 20. února do 4. března proběhly ve všech odděleních naší školní družiny dlouho očekávané karnevaly. Letošního reje masek se zúčastnilo celkem 193 dětí. Všude se soutěžilo, mlsalo, smálo a hlavně tancovalo. Všichni si domů odnesli diplom za pěknou masku a malý dárek do ruky.


V březnu budeme mít výtvarnou soutěž! Paní vychovatelky už ví, co se bude malovat, ale zatím je to prý strašně tajné…

Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

6. 3. 2019


SuperStar ve školní družině

Ve středu 30. 1. 2019 se v naší školní družině konala pěvecká soutěž SuperStar. Této akce se zúčastnilo 125 dětí. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie - první, druhá třída a třetí, čtvrtá třída. V kategorii mladších se na prvním místě umístila Rozárka Komárková, která zpívala písničku Rovnátka, druhé místo obsadil Daník Melkes a třetí Nikolka Žukovská. V kategorii starších se umístila na prvním místě Petra Mančíková s písničkou Beruško, půjč mi jednu tečku, na druhém Sára Korytarová a na místě třetím Matěj Pečinka. Umístěným ještě jednou gratulujeme a příští rok se těšíme na další mladé talenty.

Na fotografie z akce se můžete podívat zde.


Návštěva knihovny J. Mahena

Zimní období je zejména pro děti časem těšení se na Vánoce. Abychom se dozvěděli více o původu a významu slavení vánočních svátků, vydali jsme se tentokrát s druháčkama v pátek 7. a následně 14. prosince na návštěvu knihovny J. Mahena. Paní knihovnice připravily pro děti poutavý program, během něhož nastínily historické pozadí oslav konce starého a začátku nového roku. Vyprávění se neslo v duchu lidových řemeslných tradic řezbářství, přípravy sladkých i slaných pokrmů a tradic výroby a malování skleněných ozdob. Zmíněna byla také historie zhotovování adventních věnců či zdobení vánočního stromku. Děti se seznámily s lidovými koledami a ukázkami lidové slovesnosti. Do programu se aktivně zapojily, kladly zajímavé dotazy a bylo zjevné, že je téma besedy velmi zaujalo a některé i inspirovalo k výrobě originálních vánočních dárků či přání. Obou besed se zúčastnilo celkem 28 dětí. Společně se těšíme, až se znovu vypravíme do knihovny, prožijeme zde příjemně strávený čas a dozvíme se něco nového.


Čertovské diskotéky ve ŠD

1. prosincový týden byl v naší ŠD opravdu hodně veselý a divoký.
Ve všech odděleních se totiž konaly velmi očekávané čertovské diskotéky.
Červenočerné oblečení, umouněné tváře, rohy a velká chuť se bavit – zkrátka velká paráda. Všude se zpívalo, soutěžilo a hlavně tancovalo v pekelném tempu. 175 čertů a čertic si to naplno užilo.
Čerti nikoho neodnesli, všechno dobře dopadlo a teď už se můžeme těšit na Ježíška.

V lednu budeme soutěžit ve zpěvu, tak zpěváčci trénujte.


Pexesiáda

Od 12. listopadu se hrálo v každém oddělení naší ŠD pexeso.
22.listopadu ve 14.00 hod vypuklo velké finále, do kterého postoupilo 16 nejlepších hráčů.
Výsledky pexesiády:
1. místo Andrej Strejček
2. místo Laura Jandlová
3. místo Matyáš Vážan

Vítězům blahopřejeme.
Na fotky z akce se můžete podívat zde.

V prosinci bude ve ŠD hodně teplo!!! Budeme mít 8 čertovských diskoték.
Všichni si chystejte červené nebo černé oblečení na tu naši čertovkou zábavu.
A nezapomeňte doma rohy!!


Návštěva knihovny

Tak jako každý školní rok, tak i v tom letošním, všechna oddělení naší družiny navštíví knihovnu Jiřího Mahena.

Dva listopadové pátky, 2. a 9., patřily v knihovně našim nejmenším.

Celkem 38 prvňáčků se zúčastnilo programu „Kouzelný svět pohádek“. Děti se aktivně zapojily do besedy, kterou pro ně připravily paní knihovnice. Poslechly si pohádku, a na závěr si mohly prohlédnout knížky, které je zaujaly.


Družinový čtyřboj

Krásné říjnové počasí se postaralo o příjemnou atmosféru při další celodružinové soutěži. 10. a 11. října proběhl na školním hřišti DRUŽINOVÝ ČTYŘBOJ. 131 dětí se během těchto dvou dnů pokusilo zabojovat ze všech sil ve čtyřech sportovních disciplinách. Snaha zvítězit byla u všech jako vždy velká, sportovní duch pohltil všechny zúčastněné. I když si stále opakujeme, že nemohou všichni zvítězit, bylo na všech znát, že vítězství je jediná možná varianta.
Radost, zklamání, uznání vítězů...
Nakonec všichni dostali za svou snahu sladkou odměnu a vítězové něco navíc.

Kategorie 1. a 2. tříd:
1. místo Marek Richter
2. místo Adéla Novotná
3. místo David Seknička

Kategorie 3. a 4. tříd:
1. místo Andrej Strejček
2. místo Radim Hodál
3. místo Vilém Jirásek

V listopadu budeme hrát všichni pexeso.
Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Malování na chodníku

V úterý 18. září to v naší ŠD zase vypuklo! Soutěž v malování na chodníku zahájila sérii deseti společných akcí, ve kterých si děti mohou porovnat své dovednosti a znalosti. Letošní malování mělo krásné a veselé téma- AHOJ PRÁZDNINY ! Moře, hory, dětské tábory, koupaliště, letní párty, chalupy u prarodičů, výlety do ZOO.Školní dvůr zaplavily barevné obrázky plné léta. Vybrat z 97 originálů ten vítězný nebylo snadné.


Kategorie 1. a 2. tříd:
1. místo - Ema Slabotinská
2. místo - Hugo Hrazdira
3. místo - Ondřej Fousek

Kategorie 3. a 4. tříd:
1. místo - David Jasinskyj
2. místo - Tereza Musilová
3. místo - Tanja Vyorálková

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na DRUŽINOVÝ ČTYŘBOJ, který proběhne v říjnu.


Na fotky z akce se můžete podívat zde.