Školní družina

Provoz naší školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat ve třech pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, karty a hračky, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Velkému zájmu se těší ranní družina, do které dochází děti nejen podle potřeby rodiny, ale i z vlastního zájmu. Každý si zde najde svou oblíbenou činnost - cvičení, zpěv, stolní hry, modelování z plastelíny, četba z dětských časopisů, karty, práce s papírem, ....

V odpolední družině probíhají ve všech odděleních střídavě různé zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí.

Od 13.45 do 15.00 chodí všechny děti na pravidelné vycházky do přírody. K dispozici je i hřiště, kde probíhají různé sportovní aktivity.

Vždy jednou za měsíc pořádáme celodružinovou akci. Děti se nejen dobře pobaví, ale porovnají si i své schopnosti a znalosti v různých soutěžích.

Zde se můžete podívat na ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.


Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny - platná od 20.5.2015

 1. Přednostně jsou přijímání žáci 1., 2., a 3. ročníku v rámci zápisu do ŠD
 2. V případě volné kapacity budou do ŠD přijati žáci 4. ročníků dle následujících pravidel:
  1. V termínu zápisu do ŠD odevzdají zákonní zástupci zápisový lístek
  2. Zaměstnanost rodičů (přednost mají děti zaměstnaných rodičů nebo OSVČ
  3. Přednost mají mladší žáci před staršími
  4. Bod b) c) platí v případě, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity 240 žáků
  5. Žáci zákonných zástupců, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímání v případě nenaplněné kapacity ŠD. Při nezbytnosti uvolnit místo, ukončíme na výzvu vedoucí vychovatelky docházku žáka do ŠD
  6. Umístění do ŠD není nárokové


Plánované akce ve školním roce 2018/2019:

  Plánované družinové akce

 • Malování na chodníku
 • Družinový pětiboj
 • SuperStar
 • Čertovská diskotéka
 • Výtvarná soutěž
 • Karneval
 • Pexesiáda
 • Dopavně - vědomostní soutěž
 • Besedy v knihovně Jiřího Mahena
 • Pozadu
 • Puzzliáda


Čertovské diskotéky ve ŠD

1. prosincový týden byl v naší ŠD opravdu hodně veselý a divoký.
Ve všech odděleních se totiž konaly velmi očekávané čertovské diskotéky.
Červenočerné oblečení, umouněné tváře, rohy a velká chuť se bavit – zkrátka velká paráda. Všude se zpívalo, soutěžilo a hlavně tancovalo v pekelném tempu. 175 čertů a čertic si to naplno užilo.
Čerti nikoho neodnesli, všechno dobře dopadlo a teď už se můžeme těšit na Ježíška.

V lednu budeme soutěžit ve zpěvu, tak zpěváčci trénujte.


Pexesiáda

Od 12. listopadu se hrálo v každém oddělení naší ŠD pexeso.
22.listopadu ve 14.00 hod vypuklo velké finále, do kterého postoupilo 16 nejlepších hráčů.
Výsledky pexesiády:
1. místo Andrej Strejček
2. místo Laura Jandlová
3. místo Matyáš Vážan

Vítězům blahopřejeme.
Na fotky z akce se můžete podívat zde.

V prosinci bude ve ŠD hodně teplo!!! Budeme mít 8 čertovských diskoték.
Všichni si chystejte červené nebo černé oblečení na tu naši čertovkou zábavu.
A nezapomeňte doma rohy!!


Návštěva knihovny

Tak jako každý školní rok, tak i v tom letošním, všechna oddělení naší družiny navštíví knihovnu Jiřího Mahena.

Dva listopadové pátky, 2. a 9., patřily v knihovně našim nejmenším.

Celkem 38 prvňáčků se zúčastnilo programu „Kouzelný svět pohádek“. Děti se aktivně zapojily do besedy, kterou pro ně připravily paní knihovnice. Poslechly si pohádku, a na závěr si mohly prohlédnout knížky, které je zaujaly.


Družinový čtyřboj

Krásné říjnové počasí se postaralo o příjemnou atmosféru při další celodružinové soutěži. 10. a 11. října proběhl na školním hřišti DRUŽINOVÝ ČTYŘBOJ. 131 dětí se během těchto dvou dnů pokusilo zabojovat ze všech sil ve čtyřech sportovních disciplinách. Snaha zvítězit byla u všech jako vždy velká, sportovní duch pohltil všechny zúčastněné. I když si stále opakujeme, že nemohou všichni zvítězit, bylo na všech znát, že vítězství je jediná možná varianta.
Radost, zklamání, uznání vítězů...
Nakonec všichni dostali za svou snahu sladkou odměnu a vítězové něco navíc.

Kategorie 1. a 2. tříd:
1. místo Marek Richter
2. místo Adéla Novotná
3. místo David Seknička

Kategorie 3. a 4. tříd:
1. místo Andrej Strejček
2. místo Radim Hodál
3. místo Vilém Jirásek

V listopadu budeme hrát všichni pexeso.
Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Malování na chodníku

V úterý 18. září to v naší ŠD zase vypuklo! Soutěž v malování na chodníku zahájila sérii deseti společných akcí, ve kterých si děti mohou porovnat své dovednosti a znalosti. Letošní malování mělo krásné a veselé téma- AHOJ PRÁZDNINY ! Moře, hory, dětské tábory, koupaliště, letní párty, chalupy u prarodičů, výlety do ZOO.Školní dvůr zaplavily barevné obrázky plné léta. Vybrat z 97 originálů ten vítězný nebylo snadné.


Kategorie 1. a 2. tříd:
1. místo - Ema Slabotinská
2. místo - Hugo Hrazdira
3. místo - Ondřej Fousek

Kategorie 3. a 4. tříd:
1. místo - David Jasinskyj
2. místo - Tereza Musilová
3. místo - Tanja Vyorálková

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na DRUŽINOVÝ ČTYŘBOJ, který proběhne v říjnu.


Na fotky z akce se můžete podívat zde.