Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Třída

Den

Hodina

Klub logických a deskových her (projekt šablony II)

Drahovzal

VIII. B

středa

14.00 – 15.30

Redakce

Sukaná

V. třídy a II. stupeň

středa

14.00 – 15.15