Malování na chodníku v ŠD

Také letos startujeme školní rok malováním na chodníku. "Nejlepší zážitek z prázdnin" tak znělo téma. Většina dětí trávila letos prázdniny u nás v Česku a to by bylo, aby se nedalo prožít spoustu dobrodružství. Výpravy do hor, bazény, ZOO, chalupy u babiček a dědečků na zahradě. Malovali jsme všichni samostatně po odděleních. Celkem 104 účastníků. Za namalované obrázky si naši malíři odnesli sladkou odměnu. No a vítězové ještě něco navíc.

Vítězové:
1. Oddělení – Martin Rolinc
2. Oddělení – Barča Čechová
3. Oddělení – Ellen Riederová
4. Oddělení – Sofie Chmelařová
5. Oddělení – Hiro Krautschneider
6. Oddělení – Jindřich Čech
7. Oddělení – Adam Grebeň
8. Oddělení – Vendula Hlávková

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

24. 9. 2020


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest zde.
Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozu služeb zde.
Mimořádné opatření - zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů zde.

18. 9. 2020


Plán akcí na týden od 21. 9. do 25. 9. 2020

Plán akcí na týden od 21. 9. do 25. 9. 2020 najdete zde.

18. 9. 2020


Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19

Vážení rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Brno Blažkova 9,
doporučujeme Vám se seznámit s materiálem Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19, který je zde.

15. 9. 2020


Kroužek redakce a nové číslo školního časopisu

Redakce časopisu Devítka mezi sebe přijímá nové redaktory! Chcete přispívat do časopisu svými články, rozhovory nebo třeba i grafickými výtvory? Staňte se redaktorem a připojte se od října k nám. Kromě psaní podnikáme i zajímavé akce prospěšné pro naše okolí. Kroužek je pro žáky 5. tříd a 2. stupně. Budeme se scházet každou středu od 14:00 do 15:15 hod. Zájemci se hlaste u paní psycholožky Kláry Sukané.
Jak takový školní časopis může vypadat se podívejte na nové číslo časopisu zde. Můžete si přečíst např. rozhovor s naší žačkou o baletu, tipy na dobré knihy a filmy, zajímavosti ze světa nebo zamyšlení se nad obdobím karantény. Také si můžete prohlédnout fotky z jarní fotosoutěže Moje oblíbené místo. Přejeme příjemné čtení!
Kroužek je zdarma.

11. 9. 2020


Plán akcí na týden od 14. 9. do 18. 9. 2020

Plán akcí na týden od 14. 9. do 18. 9. 2020 najdete zde.

11. 9. 2020


Výzva na podání nabídky na dodání a instalaci technického vybavení k online výuce

Ředitel školy vypisuje výzvu na podání nabídky na dodání a instalaci technického vybavení k online výuce.
Specifikace výzvy je k nahlédnutí v kanceláři školy.

10. 9. 2020


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích

Vážení rodiče a žáci,
Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech společných vnitřních prostorách školních budov. Z toho vyplývá povinnost pro žáky a všechny zaměstnance školy nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy (chodby, toalety, jídelna).
Plné znění Mimořádného opatření je ke stažení zde.

vedení školy

10. 9. 2020


Plán akcí na týden od 7. 9. do 11. 9. 2020

Plán akcí na týden od 7. 9. do 11. 9. 2020 najdete zde.

4. 9. 2020


Rozřazovací test do jazykové třídy v šestém ročníku

V pátek 11. 9. v průběhu třetí vyučovací hodiny proběhne ve všech šestých třídách test z anglického jazyka, na základě kterého budou vybráni žáci do jazykové skupiny. Test budou psát všichni žáci. Zájemci o jazykovou třídu si stáhnou formulář (zde), vyplní a odevzdají třídnímu učiteli. Informace o obsahu a formě testu jsou zde.

3. 9. 2020


Třídní schůzky

V úterý 8. 9. v 16.30 se uskuteční třídní schůzky.
Prosíme všechny rodiče o použití roušek.

3. 9. 2020


1. třídy 1. 9.

Fotky z prvního dne školního roku 2020/2021 v prvních třídách najdete zde.

2. 9. 2020


Rozloučení s 9. AB na konci školního roku 2019/2020

Fotky z rozloučení s 9. AB na konci školního roku 2019/2020 najdete zde.

2. 9. 2020


Fotky ze závěru školního roku 2019/2020

Fotky ze závěru školního roku 2019/2020 najdete zde.

2. 9. 2020


Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ k organizaci provozu školy od 1. 9.

Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ k organizaci provozu školy od 1. 9. najdete zde.

27. 8. 2020


Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ k bezpečnosti při pohybu v těsné blízkosti školy

Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ k bezpečnosti při pohybu v těsné blízkosti školy najdete zde.

27. 8. 2020


Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 najdete zde.

27. 8. 2020


Plán akcí na týden od 31. 8. do 4. 9. 2020

Plán akcí na týden od 31. 8. do 4. 9. 2020 najdete zde.

27. 8. 2020


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/21 dne 1. 9. 2020 (úterý) v 8 hodin proběhne v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Seznam žáků do I. A a I. B je zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích do školy.

Žáci a rodiče budoucích 1. tříd se shromáždí před budovou školy. Odtud si třídní učitelky odvedou žáky do tříd a vychovatelky školní družiny si odvedou rodiče do tělocvičny školy, kde proběhne krátká informativní schůzka o chodu ŠD. Dále se vystřídají vychovatelky ŠD s třídními učitelkami, které předají rodičům další informace. Rodičům budoucích prvňáčků doporučujeme vybavit dítě pouze aktovkou či školním batohem, protože si děti odnesou připravené školní pomůcky. Prosíme všechny rodiče o použití roušek.

Ostatní žáci (2. až 9. ročníků) použijí boční vstup horní branou do atria školy.

Přihlášky do školní družiny obdrží rodiče na informativní schůzce v tělocvičně, přihlášky ke stravování ve školní jídelně v kanceláři školní jídelny.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

V případě příznaku nemoci o této skutečnosti informujte vedení školy a dítě nechte vyšetřit lékařem.

V hale školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou (pokyn o hygienických požadavcích).

Už teď se na Vás moc těšíme a věříme, že nový školní rok zahájíme v klidu a bez komplikací.

Mgr. Petr Kapounek, ředitel školy

21. 8. 2020


Seznamy žáků budoucích 1. ročníků

1. A

1. B

8. 8. 2020


Informace školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihlašování a placení obědů na školní rok 2020/2021 bude probíhat v kanceláři školní jídelny ZŠ Blažkova 9, Brno - Lesná od středy 19. 8. do středy 26. 8. (úřední hodiny dle prázdninového provozu).
Stravné na září bude placeno v hotovosti.
Dále zakoupíte čip (115,-Kč), který dítě potřebuje ke stravování.
Další informace ohledně placení obědů Vám budou sděleny osobně.
Žáka ke stravování nelze přihlásit telefonicky ani emailem.

19. 7. 2020


Divadelní kroužky Paměti národa


V Brně bylo otevřeno přihlašování do Divadelních kroužků Paměti národa určené pro žáky a středoškoláky, které bude probíhat od konce září 2020.
V divadelních kroužcích pracujeme s událostmi 20. století, jak je v té době zažívali jejich vrstevníci. Nejsme tradiční divadlo, zajímá nás, jak dnešní děti příběhy vidí. Na pozadí konkrétního příběhu děti porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se s podstatou totalitních režimů. Více informací najdete zde.

Paměť národa Jihomoravský kraj

19. 7. 2020


Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Seznamy pomůcek pro školní tok 2020/2021 najdete zde.

30. 6. 2020


Plán akcí na týden od 29. 6. do 3. 7. 2020

Plán akcí na týden od 29. 6. do 3. 7. 2020 najdete zde.

29. 6. 2020


Prázdninový provoz ZŠ a MŠ Blažkova

Úřední hodiny kanceláře školy, školky a školní jídelny najdete zde.

29. 6. 2020


Plán akcí na týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

Plán akcí na týden od 22. 6. do 26. 6. 2020 najdete zde.

19. 6. 2020


Informace k předávání vysvědčení v úterý 30. 6. 2020

Informace k předávání vysvědčení zde.

19. 6. 2020


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka k nástupu do první třídy proběhne v pondělí 22. 6. v 16.00 na ZŠ Blažkova.
Případně dotazy na tel.: 548 422 742.

17. 6. 2020


Třídní schůzky

Třídní schůzky se v tomto školním roce již neuskuteční.
První třídní schůzka ve školním roce 2020/2021 je plánována na úterý 8. 9. v 16.30.

17. 6. 2020


Stanovení úplaty v MŠ Nejedlého ve školním roce 2020/2021

Dokument Stanovení úplaty v MŠ Nejedlého ve školním roce 2020/2021 zde.

16. 6. 2020


Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin najdete zde.

5. 6. 2020


Informace vedení školy k účasti žáků II. stupně na dobrovolných vzdělávacích aktivitách

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 bude umožněna žákům druhého stupně osobní přítomnost na dobrovolných vzdělávacích aktivitách, které budou probíhat formou třídnických hodin s třídními učiteli 6. až 8. ročníků a individuálních konzultací s vyučujícími.
Informace Vám rozešlou třídní učitelé dnes do 16,00 hodin. Případné dotazy směřujte na jednotlivé třídní učitele.
Distanční výuka bude probíhat beze změny až do konce školního roku. Online výuka se bude uskutečňovat v omezené míře dle možností jednotlivých vyučujících.

Vedení školy

3. 6. 2020


Výsledky fotosoutěže a nová fotosoutěž!

Ve fotosoutěži na téma Hravá realita získala nejvíce hlasů Apolena Tomanová z 6. C a její dílo s názvem Srdce a získává tím i sladkou výhru! Na 2. místě se umístila fotografie Šeříkové zátiší od autorského tria Markéta Tulcové, Magdaléna Juříková a Michaela Horáková. Na dalším místě se se stejným počtem hlasů umístily: Sabina Juránková (Moto foto), Elli Tesařová, Ema Mikulecká (Foto 2, 3 a 4), Barbora Brázdová (Roušky všem), Martina Volanská (Dvojitý západ slunce) a Apolena Tomanová (Spirála). Jejich fotografie budou na podzim vystaveny ve škole. Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za jejich aktivitu!

Pokud rádi fotíte a chodíte na procházky, tak pro Vás máme další soutěž – více informací zde.

26. 5. 2020


Informace vedení školy k účasti na školních aktivitách

Informace vedení školy k účasti na školních aktivitách najdete zde.

21. 5. 2020


Fotosoutěž Hravá realita – hlasování o nejoblíbenější fotografii

Milí žáci, rodiče a učitelé
Zde si můžete prohlédnout povedené a nápadité výtvory našich žáků.
Všem fotografům moc děkujeme za snahu!

Do půlnoci 24. 5. můžete hlasovat o nejlepší fotografii naší fotosoutěže a podpořit tím své spolužáky!
Hlasování probíhá přes EŽK – napíšete do zprávy paní psycholožce Kláře Sukané jméno autora a název fotky, které chcete dát hlas. Tyto informace naleznete vlevo dole v popisku u každé fotky.
Každý žák/pracovník školy může hlasovat jen pro jednu fotku.

Na konci května vyhlásíme fotky, které získaly nejvíce hlasů. Prvních pět nejúspěšnějších fotek bude vytištěno a vystaveno na podzim ve škole. Vítěz s největším počtem hlasů pak bude informován o tom, jak mu bude předána první cena – sladká odměna.

Děkujeme všem, co se do hlasování zapojí.

15. 5. 2020


Německý jazyk pro žáky budoucích 6. ročníků

Vzledem k současné situaci nejsme schopni vstupní test do volitelného předmětu německý jazyk pro žáky 5. ročníků v tomto školním roce zorganizovat. Tento test proběhne v prvním zářiovém týdnu.
Děkujeme za pochopení.
Žádost o zařazení a kritéria pro přijetí najdete zde.

Kriteria zde.

13. 5. 2020


Informace pro rodiče dětí k otevření MŠ Nejedlého 13 dne 25. 5. 2020

Zde naleznete informace pro rodiče k otevření MŠ od 25. 5. 2020.

Dokument PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 naleznete zde.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Informace včetně příloh byla dnes rozeslána na e-mailové adresy rodičů dětí MŠ a vystavena na webu MŠ Nejedlého.

13. 5. 2020


Informace pro rodiče žáků 1. stupně k účasti na dobrovolných vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020

Zde naleznete podrobné Informace pro rodiče žáků 1. stupně k účasti na dobrovolných vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020.

Přihláška ke stažení zde (doc) nebo zde (pdf).

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Úplné znění informace včetně příloh bylo odesláno zákonným zástupců žáků prvního stupně formou zprávy v EŽK od vedení školy.

12. 5. 2020Seznam identifikátorů dětí přijatých do 1. třídy

Seznam identifikátorů dětí přijatých do 1. třídy najdete zde.

6. 5. 2020


Německý jazyk pro žáky budoucích 6. ročníků

Vstupní test do volitelného předmětu německý jazyk pro žáky 5. ročníků proběhne v měsíci červnu (podle termínu jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia). O termínu Vás budeme včas informovat.
Žádost o zařazení a kritéria pro přijetí najdete zde.

Kriteria zde.

6. 5. 2020


Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky najdete zde.

Čestné prohlášení zde.

4. 5. 2020


Zápis do MŠ Nejedlého 13

Informaci o zápisu do MŠ Nejedlého najdete zde.

21. 4. 2020


Fotosoutěž

Redakce školního časopisu Devítka připomíná, blížící se ukončení fotografické soutěže (30. dubna 2020).
Více informací naleznete v letáčku zde.

24. 4. 2020


Poradenství v době karantény

Pedagogicko-psychologická poradna Brno Sládkova ve spolupráci s organizací Podané ruce nabízí poradenství v době karantény. Podrobnosti zde.

21. 4. 2020


Informace OŠMT MMB k vydávání přihlášek k zápisu na odboru

Informaci o možnosti vyzvednutí si přihlášky k zápisu do ZŠ přímo na OŠMT MMB si můžete přečíst zde.
Tato možnost je určena hlavně pro ty rodiče, kteří nemají možnost přihlášku vytisknout a doplňuje nabídku školy uvedenou v záložce zápis do 1. tříd. lístku.

27. 3. 2020


Zápis do 1. tříd - upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, kteří budou přihlašovat dítě k zápisu k povinné školní docházce do naší školy, že z důvodu změn v organizaci zápisu neplatí systém rezervací termínů zápisu, tudíž není nutno, po zadání nutných údajů do systému elektronického zápisu města Brna, termíny nadále rezervovat.

Podrobné informace naleznete v hlavní nabídce našeho webu, v záložce Zápis do 1. tříd. Tam také naleznete odkazy ke stažení zápisního lístku.

27. 3. 2020


Změny v zápisu do Mateřské školy Nejedlého 13

Zde naleznete sdělení OŠMT MMB o změnách v zápisu do MŠ.

27. 3. 2020


Informace k zápisu do prvních tříd

Informace k zápisu do prvních tříd najdete zde.

25. 3. 2020


Školní časopis devítka online ke stažení

Ve speciálním čísle vás čekají články kromě tradičních rubrik Rozhovory s lidmi ze školy, Cestování s panem Blažkem, Ze života zvířat a receptů, také vzkazy učitelů z jejich domovů spolu s přehlídkou jejich fotek ve slušivých rouškách.
Toto číslo je také věnované zlepšení nálady v karanténě, proto tady najdete i několik tipů, jak doma zvládat v klidu učení, jak se cítit lépe anebo nápady, jak se zabavit, a také pokyny k nové fotosoutěži! Na konci najdete křížovku, vtipy a příběhy napsané členy redakce.
Ke čtení zveme všechny žáky i rodiče. Pěkné Velikonoce přeje redakce časopisu a paní psycholožka.
Školní časopis si můžete prohlédnout zde.

9. 4. 2020


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete zde.

1. 4. 2020


Přestup žáků do šestého ročníku ZŠ Blažkova z jiné ZŠ

Žádost o přijetí Vašeho dítěte posílejte na e-mail jelinkova(zavinac)zsblazkova.cz. Žadost si můžete stáhnout zde.

25. 3. 2020


Informace pro žáky budoucích šestých tříd na ZŠ Blažkova

Rozřazovací zkoušky z Aj pro přijetí do rozšířené výuky německého jazyka proběhnou podle možností v červnu nebo v září.
Pro přesnější informace sledujte webové stránky školy.

25. 3. 2020


Psychologické konzultace

Školní psycholožka i během karantény poskytuje psychologické poradenství. Ať už na Vás doléhá stres, úzkost nebo obavy z onemocnění, izolace nebo nezvyklého denního režimu, či Vás trápí cokoliv jiného, neváhejte se na psycholožku obrátit.

Žáci i jejich zákonní zástupci se mohou ozývat na e-mail sukana@zsblazkova.cz anebo ve všední dny v době od 8 do 16 hod na číslo 606 147 205.
Užitečný zdroj podpory, co dělat v tuto chvíli, abyste spolu s rodinou toto období zvládli co nejlépe, je např. tento rozhovor s psycholožkou z Masarykovy univerzity https://www.universitas.cz/osobnosti/4838-jak-zvladat-izolaci-nelzete-detem-vsechno-vyciti-a-nepopirejte-vlastni-krizi

18. 3. 2020


Nařízení města Brna o přijetí krizového opatření

Zde si můžete přečíst Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření (týká se např. zákazu osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání).

17. 3. 2020


Úřední hodiny

Vážení rodiče,
v souvislosti s posledními opatřeními vlády ČR bude školní budova s okamžitou platností pro veřejnost, včetně žáků uzavřena.

Úřední hodiny kanceláře ZŠ Blažkova 9 jsou stanoveny na pondělí a středu vždy mezi 8:00 až 11:00 hodinou.

Úřední hodiny kanceláře MŠ Nejedlého 13 jsou stanoveny na pondělí a středu vždy mezi 8:00 až 11:00 hodinou.

V tuto dobu bude v důvodných případech umožněn osobám vstup do budovy.

Vyzýváme rodiče i žáky, aby veškerou komunikaci se školou prováděli elektronickou formou, případně telefonicky.

Dnešním dnem bylo zrušeno konání všech akcí pořádaných školou pro žáky (výlety, exkurze, školy v přírodě, zahraniční výjezdy, školní akademie), které jsme plánovali uskutečnit do konce školního roku. O dalším postupu Vás budou informovat vedoucí jednotlivých akcí.

vedení školy

16. 3. 2020


Třídní schůzky

Je možné, že budeme muset posunout termín dubnových třídních schůzek (14. 4.). Sledujte webové stránky školy.

16. 3. 2020


Termín zápisu do 1. tříd

V případě uzavření školy v době plánovaného termínu zápisu do 1. tříd (čtvrtek 2. a pátek 3. 4.) se zápis uskuteční v nejbližším možném termínu čtvrtek a pátek.
Rezervace zústanou v platnosti, změní se pouze datum.
Den otevřených dveří 24. 3. se ruší.
Pro další informace sledujte naše webové stránky.

16. 3. 2020


Zrušení ŠVP Chorvatsko

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se ruší zájezd do Chorvatska 6. ročníků.

16. 3. 2020


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
s ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jsem rozhodl v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o dočasném přerušení provozu mateřské školy:

S účinností od 16. března 2020 bude přerušen provoz Mateřské školy Nejedlého 13.

O dalším vývoji Vás budeme včas informovat. Sledujte, prosím, webové stránky naší MŠ.

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Kapounek, ředitel školy

13. 3. 2020


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vedení městské části zůstávají mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Brno-sever, v provozu.

Vedení školy

11. 3. 2020


Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvedávat v kanceláři školy v pondělí a ve středu 8.00 – 11.00 hod.

Po telefonické žádosti rodičů (Po a St 8.00 – 11.00 tel.: 548422740) nebo mailové žádosti (garili/zav/zsblazkova.cz), která bude obsahovat jméno a příjmení dítěte do 10 let, třídu kterou dítě navštěvuje a mailovou adresu, na kterou chcete potvrzení zaslat Vám toto potvrzení zašleme elektronicky.
Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné, který zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení naleznete zde.

Vedení školy

11. 3. 2020


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu sdělujeme všem rodičům a žákům základní školy, že od středy 11. 3. 2020 až do odvolání neproběhne v ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, p.o. veškerá výuka žáků základní školy.

V této souvislosti nebude realizováno ani zájmové vzdělávání ve školní družině. Školní družina a školní jídelna pro žáky školy bude od středy 11. 3. 2020 mimo provoz také až do odvolání. Žáci budou mít obědy odhlášeny.

Jsou zrušeny i všechny odpolední mimoškolní aktivity našich žáků v prostorách školy.

Mateřská škola bude i nadále, dle sdělení centrálních orgánů, v provozu.

Případné další informace budeme zveřejńovat na webu školy.

Žádáme Vás o průběžné sledování webových stránek a elektronické žákovské knížky, do které budeme umisťovat aktuální informace a pokyny.

Dále Vám sdělujeme, že touto cestou budou zadávány dětem úkoly a práce k výuce doma.

Odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách zde.
Odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Zákaz akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob zde.

Vedení školy

10. 3. 2020