Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Seznam pomůcek na školní rok 2022/2023 najdete zde.

30. 6. 2022


Dopravně-vědomostní soutěž

Naše děti ze školní družiny si tento měsíc naposledy zasoutěžily. Konala se totiž dopravně-vědomostní soutěž. Na hřišti pod školou a jeho okolí běhaly děti jak o život, protože během časového limitu musely nejen najít 30 otázek umístěných po okolí, ale hlavně, na co největší počet z nich správně odpovědět. Otázky měly dvě vědomostní úrovně, pro prvňáčky a druháky a pro třeťáky a čtvrťáky.
Ale některé odpovědi by možná nevěděl ani leckterý zkušený řidič, jak často vídáme na našich silnicích, například: "Jaká maximální rychlost osobního automobilu je v ČR povolena mimo obec?
Za a) 70 km/hod, b) 90 km/hod, c) 100 km/hod ...
Naše děti byly opět velmi šikovné a hodně překvapily svou rychlostí a vědomostmi. Vítězi se stali:
Robert Nečas 1. A, Eduard Minarčík 1. C, Anežka Zvarová 2. A, Šimon Hlávka 2. A, Antonín Minarčík 3.A, Jakub Lisý 3. B a Dan Krautschneider 4. B. Školní rok nám končí a teď už se těšíme na prázdniny. Všem přejeme krásné léto!

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

30. 6. 2022


Železný Empík

Branného závodu Železný Empík se zúčastnily třídy 7. A a 9. C. Družstvo 9. C ve složení Lucie Ella Hrdličková, Tomáš Kraják a Lukáš Krejčí vyhrálo celý závod ve své kategorii. Družstvo 7. A ve složení Bára Častulíková, Mikuláš Lužný a Lukáš Kellner skončilo na 8. místě.

24. 6. 2022


Organizace posledního týdne

Pondělí - středa
        1. stupeň – 4 vyučovací hodiny do 11.40 hodin
        2. stupeň - 5 vyučovacích hodin do 12.45 hodin

Čtvrtek
        1. stupeň – 2 vyučovací hodiny
        2. stupeň – 6. – 8. ročník - 1 vyučovací hodina
        9. ABC, 1. ABC - 1 vyučovací hodina ve škole – na 9.00 hodin přesun do amfiteátru Lesná – rozloučení s žáky
Školní družina v provozu do 12.00 hodin.

Oběd – obědový balíček
Vyzvednutí balíčku:
        8.30 – 9. ABC
        8.45 hodin – 6. – 8. ročník         9. 40 – I. stupeň - nedružinoví žáci
        1. třídy po návratu z amfiteátru
        11.00 – družinoví žáci

24. 6. 2022


Plán akcí na týden od 27. 6. do 1. 7. 2022

Plán akcí na týden od 27. 6. do 1. 7. 2022 najdete zde.

24. 6. 2022


Provoz o prázdninách

Oznámení o provozu Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9 ve dnech 1. 7. 2022 – 31.8. 2022 naleznete zde.

22. 6. 2022


KUTNÁ HORA

Ve dnech 13. 6. až 15. 6. se třída 9. C, společně se 7. A vydala do Kutné Hory.
Krátce po příjezdu na žáky čekali průvodci, kteří nás tou Kutnou Horou provázeli a říkali nám, co se tam událo a jak to všechno vlastně bylo.
Hned v pondělí žáci navštívili kostel sv. Jakuba nebo chrám sv. Barbory, také nechyběla různá náměstí a kašny, které se tam vyskytovaly docela běžně.
Večer jsme si prohlédli Vlašský dvůr, kde nás na závěr čekalo ražení Pražského groše, což žáky velice bavilo.
Druhý den jsme se hned po snídani vydali po naučné stezce pěšky do Malešova nedaleko Kutné Hory, cestou jsme plnili různé úkoly a zbyl i čas na koupání. Na večer žáci zavítali do středověkého dolu, kde se dozvěděli zajímavosti a šli se podívat pod zem, kudy vedly chodbičky úzké nebo s malým stropem. Tohle se žákům líbilo nejvíc.
Poslední den ještě před odjezdem se žáci vypravili do Kutné Hory – Sedlec, kde na ně čekala návštěva Kostnice a Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.
Na žáky to všechno udělalo dojem a byly spokojení s výletem, nálada během prohlídek byla pozitivní.

Ella Hrdličková 9. C

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

22. 6. 2022


Plán akcí na týden od 20. 6. do 24. 6. 2022

Plán akcí na týden od 20. 6. do 24. 6. 2022 najdete zde.

17. 6. 2022


Den dětí

Dne 1. 6. se u nás ve škole poprvé uskutečnil den dětí, ve kterém prvňáčci a druháčci plnili úkoly prezentované žáky devátých ročníků. Deváťáci si pro naše nejmladší připravili dohromady 22 stanovišť. Žáci měli hodinu a půl na splnění co nejvíce úkolů na různých stanovištích. Po skončení na každého žáka čekala sladká odměna. Akce se dětem i nám prezentujícím moc líbila a sklidila velmi pozitivní ohlas.

Jiří Kalod, 9.C


Na fotky z akce se můžete podívat na následujících odkazech:
1. část
2. část

13. 6. 2022


Plán akcí na týden od 13. 6. do 17. 6. 2022

Plán akcí na týden od 13. 6. do 17. 6. 2022 najdete zde.

9. 6. 2022


Upozornění školní jídelny

Z důvodu pololetní uzávěrky lze odhlašovat, přihlašovat, a měnit druh jídla pouze do pátku 24. 6. do 12.00.
v případě nemoci dítěte si oběd můžete vyzvednout do jídlonosiče.

Dne 30. 6. 2022 nebudou svačinky.

9. 6. 2022


Atletický den na ZŠ Blažkova

V úterý 31. 5. 2022 se uskutečnil atletický den, kterého se zúčastnil celý 2. stupeň. Soutěžilo se ve čtyřech atletických disciplínách: skok daleký, hod kriketovým míčkem, sprint na 60 m a vytrvalostní běh. Padly i rekordy. Ve skoku dalekém překonal Štěpán Fiala jako jediný hranici 5 m, čímž si zajistil bezkonkurenčně první místo v této disciplíně. Dalším úspěšným sportovcem byl Štěpán Němčanský ze třídy 7. C, který hodil kriketovým míčkem 62 m a zařadil se rovněž na 1. místo v této disciplíně. Jeho výkon nepřekonali ani kluci z devátých ročníků. Mezi dívkami byla nejúspěšnější Zuzana Klimentová z 8. A, která odcházela se třemi zlatými medailemi. Kromě jednotlivců jsme vyhlašovali také nejúspěšnější třídu. V mladší kategorii zvítězila třída 7. B a ve starší kategorii třída 9. C. Všem účastníkům atletického dne děkujeme.

6. 6. 2022


Sportovní soutěž Pozadu

Koncem května 26. a 27. proběhla v naší ŠD celodružinová akce Pozadu. Sportovní netradiční soutěž spočívala v tom, že děti soutěžily ve třech disciplínách pozadu. Počasí bylo slunečné a větrné a nám nic nezbývalo, než se do soutěže pustit. Starší a mladší děti zapadly do davu se soutěžní kartou a obíhaly stanoviště a plnily jednotlivé sportovní disciplíny. Soutěže se celkem zúčastnilo 111 dětí. Svou snahou se snažili všichni vyhrát, ale zvítězit mohli jen tři.

Kategorie 1. a 2. třídy:
1. místo Nikolas Jindra
2. místo Jáchym Suchánek
3. místo Ema Božková

Kategorie 3. a 5. třídy
1. místo Lukáš Lorenc
2. místo Dan Krautschneider
3. místo Antonín Pichrt

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

3. 6. 2022


Plán akcí na týden od 6. 6. do 10. 6. 2022

Plán akcí na týden od 6. 6. do 10. 6. 2022 najdete zde.

3. 6. 2022


Atletický den

V úterý 31. 5. proběhne na 2. stupni Atletický den. Začátek výuky v 8:00 hod, předpokládaný konec ve 14:00 – 14:30 hod. Bude se soutěžit ve čtyřech atletických disciplínách (sprint, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh – holky 800 m, kluci 1000 m). Jednotlivé disciplíny budou probíhat na hřišti ZŠ Blažkova, ZŠ Milénova a na hřišti START. Svačiny ve škole jsou odhlášené. Všichni žáci budou mít sportovní oblečení, svačinu, pití a opalovací krém.

23. 5. 2022


Školní akademie 2022, rozloučení s deváťáky


20. 5. 2022


Plán akcí na týden od 23. 5. do 27. 5. 2022

Plán akcí na týden od 23. 5. do 27. 5. 2022 najdete zde.

20. 5. 2022


Folklór bez hranic

Žáci 3. až 5. ročníku naší školy se v tělocvičně zúčastnili kulturního pořadu Folklór bez hranic, pořádaného za podpory statutárního města Brna. Navštívily nás dva soubory, které žáky seznámily s lidovými tradicemi na Valašsku a v Těšínském Slezsku. Nejprve to byl Dětský Folklórní soubor Laczka z Bystřice nad Olší a po něm Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek. Obě vystoupení se všem moc líbila.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

16. 5. 2022


Plán akcí na týden od 16. 5. do 20. 5. 2022

Plán akcí na týden od 16. 5. do 20. 5. 2022 najdete zde.

13. 5. 2022


Oznámení o konání zvláštního zápisu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)
ZDE/ТУТ

12. 5. 2022


Důležité upozornění školní jídelny

od 1. 6. 2022 dojde k navýšení cen stravného o 3 Kč za jeden oběd.
Zkontrolujte si, prosím, nastavené finanční limity v bance na platbu stravného. Platby na červen budou provedeny 16. 5. 2022. Do té doby je nutné navýšit limit v bance, jinak se platba neprovede a strava nebude přihlášena. (Limit v bance 1000 Kč na jednoho strávníka).

Pavla Zejdová, stravovací referent


6. 5. 2022


Plán akcí na týden od 9. 5. do 13. 5. 2022

Plán akcí na týden od 9. 5. do 13. 5. 2022 najdete zde.

6. 5. 2022


Karneval ve školní družině

V posledním dubnovém týdnu bylo v naší družince opravdu hodně veselo. Ve všech odděleních probíhaly maškarní karnevaly. Všude se tancovalo, soutěžilo, smálo a taky hóóóódně mlsalo. Celkem 147 dětí si užívalo zábavy plnými doušky. Všechny masky byly nádherné. Z některých šel strach, jiné byly naopak legrační a vesele barevné. Všechny byly nápadité, rafinované, zkrátka velká pastva pro oči. Velká pochvala patří hlavně maminkám, které se o výběr a přípravu masek postaraly. Vůbec nikdo nechtěl, aby ta super zábava skončila. Kromě vzpomínek na veselé odpoledne si každý domů odnesl na památku i malé dárečky. Ty byly nejen za pěknou masku, ale i za to, jak byli všichni úžasní, báječní a skvělí. Letos se to zkrátka moc vydařilo.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

5. 5. 2022


Plán akcí na týden od 2. 5. do 6. 5. 2022

Plán akcí na týden od 2. 5. do 6. 5. 2022 najdete zde.

29. 4. 2022


Okresní kolo matematické olympiády

V dubnu se konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 7. ročníků. Karolína Janáčová se stala úspěšnou řešitelkou a umístila se na 8. místě. Naši školu ještě reprezentovali Richard Švihálek a Sebastian Nasadil.

27. 4. 2022


Úspěchy Tomáše Lauera

žák naší školy Tomáš Lauer z 9. C postoupil do celostátního kola matematické soutěže Pangea. Finálového kola v Praze 17. 6. se zúčastní 50 nejlepších řešitelů z celé republiky. V březnu Tomáš reprezentoval naší školu v krajském kole matematické olympiády, kde se jako úspěšný řešitel umístil na 22. místě, v konkurenci studentů gymnázií a středních škol celého Jihomoravského kraje.
Tomášovi děkujeme za všechny výsledky v matematických soutěžích a přejeme mu, aby se mu v Praze dařilo.

27. 4. 2022


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku školního roku 2022–2023

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku školního roku 2022–2023 naleznete zde.

26. 4. 2022


Příměstské a pobytové tábory s angličtinou

Náš externí kolega Mgr. Ronald Martini, učitel angličtiny, u nás již několik let úspěšně organizuje anglický projekt s rodilými mluvčími English Week. Dovolujeme si Vám nabídnout i jeho prázdninové aktivity, konkrétně příměstské a pobytové tábory s angličtinou. Ron English Camp se konají již od roku 2013 a slibují vyváženou kombinaci konverzační angličtiny (na pobytových turnusech s rodilými mluvčími) a různorodých táborových aktivit. Více informací najdete na www.ronec.cz.

25. 4. 2022


Plán akcí na týden od 25. 4. do 29. 4. 2022

Plán akcí na týden od 25. 4. do 29. 4. 2022 najdete zde.

22. 4. 2022


Druhé místo v městské soutěži ve futsalu

Naše škola obsadila v městské soutěži ve futsalu druhé místo v konkurenci 25 brněnských škol. O tento výsledek se zasloužili kapitán týmu Jonáš Meluzín, brankář Patrik Smutný, dále Lubomír Kolek, Mikuláš Lužný, Vojtěch Pošvář, Radim Benko, Petr Šlampa, Filip Nejezchleb, Michal Šmíd a Alan Brenko.

22. 4. 2022


Povídání o velikonočních svátcích

Další krásný program zažili naši třeťáci ze školní družiny při návštěvě v knihovně na Haškové ulici, kousek od naší školy. V týdnech před Velikonocemi se děti zúčastnily povídání o velikonočních svátcích a dozvěděly se o nich nejen jako o hlavním křesťanském svátku, ale také si připomněly lidové tradice spojené s vítáním jara. Ty je dobré si připomínat a udržovat, abychom zůstali propojeni s přírodou a nezapomněli na naše předky a na naši historii. Dětem se v knihovně líbilo tak, že se jim vůbec nechtělo odejít.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

Krásné jaro všem!

20. 4. 2022


Jarní číslo školního časopisu

Vyšlo nové jarní číslo školního časopisu. Na časopis se můžete podívat zde.

20. 4. 2022


Plán akcí na týden od 18. 4. do 22. 4. 2022

Plán akcí na týden od 18. 4. do 22. 4. 2022 najdete zde.

13. 4. 2022


Puzzliáda ve školní družině

Začátkem dubna jsme uspořádali finále oblíbené Puzzliády. Jejím vítězem se po mnoha strhujících a napínavých bojích stal Filípek Blatný (neporazitelný).
Druhé místo získala Zuzanka Talašová a třetí se umístil Toník Pichrt.
Této absolutní výhře předcházela jednotlivá kola v každém oddělení, celkem se zúčastnilo 162 žáků a 8 z nich se utkalo o vítězství.
Děti si procvičily logické uvažování a vypilovaly své motorické schopnosti. Bylo vidět, že spousta z nich rozhodně neskládá puzzle poprvé. Každý si našel svoji vlastní metodu, jak dostat co nejrychleji kousky obrázku tam, kam patří. Všichni jsme si soutěž užili a někteří pokračovali ve skládání nejen ve třídě, ale i doma.
Odměny předané vítězi i všem zúčastněným tak byly právem zasloužené. Už se těšíme na příští ročník!

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

12. 4. 2022


Třídní schůzky

V úterý 12. 4. od 16.30 proběhnou třídní schůzky a následují hovorové hodiny.

11. 4. 2022


Plán akcí na týden od 11. 4. do 15. 4. 2022

Plán akcí na týden od 11. 4. do 15. 4. 2022 najdete zde.

8. 4. 2022


English Week

Pro zájemce z řad 8. a 9. ročníků nabízíme týdenní kurz anglického jazyka s rodilými mluvčími.
Výuku povedou lektoři z anglicky mluvících zemí, kteří s žáky procvičí gramatiku, slovní zásobu, poslech a komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat na naší škole od 8 hod do 12.45. Cena kurzů je 1200 Kč a kurzy mají omezený počet účastníků.
Prosíme o co nejdřívější odevzdání přihlášek.
Bližší informace u vyučujících anglického jazyka.

8. 4. 2022


LVK Praděd 2022

Na fotky z LVK Praděd se můžete podívat zde.

7. 4. 2022


Matematický klokan

V březnu se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci mohli získat maximálně 120 bodů Nejlepších výsledků dosáhli:
Kategorie 4. a 5. ročníků:
1. místo – Hodál Richard (5. C), Kolář Adam (5. A) – 116 bodů
2. místo – Štoudek Viliam (5. C), Hojková Tereza (4. B) – 101 bodů
3. místo – Majerová Vendula (5. B) – 96 bodů

Kategorie 6. a 7. ročníků:
1. místo – Filip Juroš (7. C) – 103 bodů
2. místo – Richard Švihálek (7. A) – 101 bodů
3. místo – Tobiáš Macháček (7. C) – 95 bodů

Kategorie 8. a 9. ročníků:
1. místo – Tomáš Lauer (9. C) – 95 bodů
2. místo – Marie Juránková (9. C) – 91 bodů
3. místo – Tomáš Kraják (9. C) – 82 bodů

7. 4. 2022


Opět společně za kulturou! 

Po dvou letech dostali žáci druhého stupně možnost navštívit večerní divadelní představení v Mahenově divadle. Vybrali jsme Jiráskovu Lucernu.
Konečně měli důvod vytáhnout ze skříně slavnostní oblečení a setkat se společně s pedagogy v jiných než školních prostorách. Přestože se jedná o klasiku, herci ji okořenili současným humorem, takže si představení všichni užili.
Všem to moc slušelo a už se těší, až vyrazíme příště.

1. 4. 2022


Plán akcí na týden od 4. 4. do 8. 4. 2022

Plán akcí na týden od 4. 4. do 8. 4. 2022 najdete zde.

1. 4. 2022


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v úterý 29. 3. v 9.00, 10.00 a 11.00.

25. 3. 2022


Mezinárodní testování PISA 2022

Naše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2022. Projekt je určen pro žáky narozené v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.
Testování proběhne ve škole ve středu 30. 3. od 8.00 do 12.45 a je zaměřeno na matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost a v aktuálním cyklu také na finanční gramotnost a tvůrčí myšlení žáků.

25. 3. 2022


Plán akcí na týden od 28. 3. do 1. 4. 2022

Plán akcí na týden od 28. 3. do 1. 4. 2022 najdete zde.

25. 3. 2022


Zpráva z LVK

Mili rodiče,
dojeli jsme na PRADĚD v pořádku. Všichni jsme se rozdělili do družstev a dnes dopoledne a odpoledne jsme se věnovali lyžování a výcviku.
Počasí máme krásne, celý den svítilo sluníčko. Všichni jsme v pořádku a posíláme pozdrav.

Žáci 7. ročníku

22. 3. 2022


Plán akcí na týden od 21. 3. do 25. 3. 2022

Plán akcí na týden od 21. 3. do 25. 3. 2022 najdete zde.

18. 3. 2022


Participativní rozpočet do škol (PARO)

V letošním školním roce se naše škola zapojuje do projektu Participativní rozpočet do škol (PARO), který vyhlašuje Město Brno. Otevírá se tedy žákům možnost podílet se na vybudování (nakoupení, zajištění, postavení) něčeho, co jim ve škole chybí, co může zlepšit vzdělávání, zpříjemnit trávení přestávek atd.
Jak na to?
Návrhy mohou podávat žáci od 4. – 9. ročníku. Všechny návrhy nejdříve projdou třídním kolem a následně vítězné návrhy postoupí do školního kola, kde se střetnou s vítěznými návrhy ostatních tříd. Projekty, které získají nejvíce hlasů a budou schváleny vedením školy, postoupí do finálního kola, ve kterém pak hlasuje celá škola přes internet.
Město na realizaci návrhů poskytuje 35 000 Kč.
Nebojte se a pojďte do toho :-)

Petra Kiprá

Koordinátor projektu

16. 3. 2022


Informace k ukončení nošení roušek a respirátorů

Od 14. 3. 2022 se ruší plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.
Od 14. 3. 2022 tedy platí, že

  • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
  • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
  • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
  • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Vedení školy

14. 3. 2022


Recitační soutěž na 1. stupni

Od 23. 2. – 25. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na 1. stupni.
Všem zúčastněným, děvčatům i chlapcům, děkujeme za vzornou reprezentaci své třídy a za krásnou atmosféru, kterou svým přednesem dokázali vytvořit.
Vítězkám 1. a 2. kategorie přejeme mnoho úspěchů v městském kole.

Výsledky 0. kategorie (1. ročník)
1. místo – Chiara Carrieri (1. A)
2. místo – Eduard Minarčík (1. C)
3. místo – Nikola Blahová (1. C)

Výsledky 1. kategorie (2. – 3. ročník)
1. místo – Natálie Kobližková (2. A)
2. místo – Marie Kováčová (3. B)
3. místo – Jolana Chalupová (2. A)

Výsledky 2. kategorie (4. – 5. ročník)
1. místo – Adéla Novotná (5. C)
2. místo – Ondřej Fousek (4. B)
3. místo – Natálie Fedorová (5. A)

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

Mgr. Lenka Rusňáková

Mgr. Irena Lancmanová

4. 3. 2022


Školní kolo recitační soutěže na II. stupni

V pondělí 21. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže ve III. a IV. kategorii. Školního kola se zúčastnilo 26 žáků druhého stupně. V městském kole budou naši školu reprezentovat Valentýna Mikulecká a Soňa Suková.

4. 3. 2022


Babylon rozumíme si?

Školního kola soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon rozumíme si?, která proběhla 16. 2. 2022, se na II. stupni zúčastnilo 31 žáků 6. a 7. ročníků.
Úspěšnými řešiteli se stali tito žáci – Tomáš Kárník, Tobiáš Macháček, Tanja Vyorálková, Natálie Spáčilová, Stela Sedlmayerová, Dominik Brablík, Martina Burianová, David Pospíšil a Martina Volanská.

4. 3. 2022


Plán akcí na týdny od 7. 3. do 11. 3. a od 14. 3. do 18. 3. 2022

Plán akcí na týdny od 7. 3. do 11. 3. a od 14. 3. do 18. 3. 2022 najdete zde.

4. 3. 2022


Výtvarná soutěž "Kouzlo jara"

Už je to tady! Přichází nám krásné roční období, kdy světlo vítězí nad tmou a teplo nad chladem.
V naší školní družině jsme jaro přivítali minulý týden soutěžní kresbou jarního obrázku. Naši malí umělci, kterých se zúčastnilo celkem 159, použili většinou oblíbenou techniku – kresbu pastelkami a progresy. Na všech obrázcích se nám rozzářilo slunce, zazelenala se tráva, rozkvetly květiny i stromy, přiletělo hodně ptáčků a narodila se spousta mláďat. Moc se všem podařily.
Vítěz ale může být jen jeden z každého oddělení, takže mezi nejúspěšnější kreslíře patří: Andrea Hanyšová ze 3. A, Theodor Hübner ze 3. B, Kristýna Kašparová ze 4. B, Marie Nevrlý ze 4. C, Laura Švarcová z 1. A, Kateřina Hodálová z 1. B, Vendula Kubová z 2. B a Anna Valentýna Tisovská z 1. C.
Na obrázky se můžete podívat zde.

Vítězům moc gratulujeme!
Všem přejeme krásné jaro!

3. 3. 2022


Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky II. stupně

V týdnu od 28. 2. do 4. 3. proběhnou v hodinách anglického jazyka školní kola soutěže v anglickém jazyce. Zájemci se nahlásí vyučujícím a vyzkouší si své dovednosti v gramatice a v poslechu. Ti nejlepší postoupí do ústního kola, které se bude konat v týdnu od 14. 3. do 18. 3. Do okresního kola postoupí vždy jeden žák za kategorii 6. až 7. tříd a jeden za kategorii 8. až 9. tříd. Na všechny zájemce se těší vyučující AJ.

1. 3. 2022


Plán akcí na týden od 28. 2. do 4. 3. 2022

Plán akcí na týden od 28. 2. do 4. 3. 2022 najdete zde.

25. 2. 2022


Matematická olympiáda

V únoru se konalo okresní kolo matematické olympiády. Velkého úspěchu dosáhl Tomáš Lauer, který v kategorii žáků 9. ročníků a odopovídajících ročníků víceletých gymnázií obsadil páté místo a postupuje do krajského kola. Báře Novákové ve stejné kategorii unikl postup do krajského kola o jeden bod.
Tomáš a Bára naši školu reprezentovali i v městském kole Pythagoriády, kde se oba umístili na 4. místě.
V okresním kole matematické olympiády soutěžili i žáci 5. ročníku. Úspěšnými řešiteli se stali Svoboda Martin, Zbořil Lukáš, Cibulková Kristin a Štoudek Viliam.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

24. 2. 2022


Plán akcí na týden od 21. 2. do 25. 2. 2022

Plán akcí na týden od 21. 2. do 25. 2. 2022 najdete zde.

18. 2. 2022


Oznámení školní jídelny

Od pondělí 21.2. budeme opět připravovat přesnídávky pro žáky ZŠ.

Zejdová Pavla stravovací referent

14. 2. 2022


Plán akcí na týden od 14. 2. do 18. 2. 2022

Plán akcí na týden od 14. 2. do 18. 2. 2022 najdete zde.

11. 2. 2022


Oznámení školní jídelny

Od pondělí 14. 2. budeme připravovat opět dva druhy jídel. Přesnídávky pro žáky ZŠ se zatím připravovat nebudou.

Zejdová Pavla stravovací referent

7. 2. 2022


Soutěž s dopravní tematikou Bezpečně Brnem Junior 2022

Obor dopravy Magistrátu města Brna pořádá soutěž s dopravní tematikou Bezpečně Brnem Junior 2022. Tato soutěž je dostupná od 1. 2. do 31. 3. na https://brnoinmotion.cz/online-soutez-bezpecne-brnem-junior-2022/ a je určená pro žáky 1. i 2. stupně.

7. 2. 2022


Plán akcí na týden od 7. 2. do 11. 2. 2022

Plán akcí na týden od 7. 2. do 11. 2. 2022 najdete zde.

3. 2. 2022


Oznámení školní jídelny

Od úterý 8.2. 2022 budeme opět připravovat obědy pro cizí strávníky a bezlepkovou dietu. Stále však jeden druh jídla. Přesnídávky pro žáky ZŠ se připravovat nebudou do odvolání.

Zejdová Pavla stravovací referent

3. 2. 2022


Oznámení školní jídelny

Z důvodu karantény většího počtu zaměstnanců školní kuchyně, oznamujeme, že od úterý 1. 2. do odvolání budeme připravovat pouze jeden druh jídla. Nebudou připravovány přesnídávky a bezlepková dieta pro žáky ZŠ a obědy pro cizí strávníky.

Rozehnalová Jarmila vedoucí školní jídelny

31. 1. 2022


Školní kolo zeměpisné olympiády

V týdnu 24. 1. – 28. 1. se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se celkem 17 žáků. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První tři z každé kategorie postupují do okresního kola. V kategorii A zvítězil Martin Lacina a Veronika Juříková se stejným počtem bodů, v kategorii B vyhrála Karolína Janáčová a v kategorii nejstarších zvítězil Jan Hruška, který naši školu již několikrát reprezentoval v okresním kole. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole. Výsledky soutěže zde.

31. 1. 2022


Informace ke změnám testování od 31. 1.

Zde najdete informace ke změnám testování od 31. 1.

28. 1. 2022


Plán akcí na týden od 31. 1. do 4. 2. 2022

Plán akcí na týden od 31. 1. do 4. 2. 2022 najdete zde.

28. 1. 2022


Pexesiáda v týdnu od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Populární paměťovou hru, které zná každé dítě, jsme společně odstartovali 17. 1. 2022 a ukončili 21. 1. 2022. Zúčastnily se všechny děti oddělení ŠD. Procvičovali jsme si paměť, postřeh a pozornost. Děti si užily spoustu legrace, napětí a zábavy. Střídala se radost a i zklamání. Všichni účastníci dostali pochvalu za účast i drobné sladkosti. Vítězové si odnesli ještě diplom.

Za oddělení č. 1 s počtem soutěžících 24, vyhrál: Kuba Leinveber
Za oddělení č. 2 s počtem soutěžících 18, vyhrála: Kristýna Sklenářová
Za oddělení č. 3 spočtem soutěžících16, vyhrála: Ella Bláhová
Za oddělení č. 4 s počtem soutěžících 12, vyhrál: Tomáš Pich
Za oddělení č. 5 s počtem soutěžících 23, vyhrála: Chiarka Carrieri
Za oddělení č. 6 s počtem soutěžících 18 dětí, vyhrála: Natálka Burešová
Za oddělení č. 7 s počtem 20 dětí, vyhrála: Zuzanka Talašová
Za oddělení č. 8 s počtem soutěžících 17, vyhrál: Eda Minarčík

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

28. 1. 2022


Plán akcí na týden od 24. 1. do 28. 1. 2022

Plán akcí na týden od 24. 1. do 28. 1. 2022 najdete zde.

21. 1. 2022


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

4. 1. 2022


Lyžařský kurz – informace

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že jsme doposud neobdrželi žádné písemné pokyny od Ministerstva školství k lyžařskému kurzu, lednovou informační schůzku rušíme. Náhradní termín je úterý 8. února v 16, 30 hodin.

22. 12. 2021


Plán akcí na týdny od 27. 12. do 31. 12. 2021 a od 3. 1. do 7. 1. 2022

Plán akcí na týdny od 27. 12. do 31. 12. 2021 a od 3. 1. do 7. 1. 2022 najdete zde.

21. 12. 2021


Schůzka rodičů žáků 9. tříd k přijímacímu řízení

Schůzka rodičů žáků 9. tříd, týkající se přijímacího řízení na střední školy, se uskuteční formou on-line přes MS Teams v úterý 11. 1. v 17.00 hodin.
Vytištěné a předvyplněné přihlášky na SŠ i zápisové lístky obdrží žáci spolu s výpisem vysvědčením dne 31. 1.

21. 12. 2021


Třídní schůzky

Ve čtvrtek 6. 1. 2022 v 16.30 proběhnou on-line třídní schůzky (MS Teams).

20. 12. 2021


Národní plán doučování

První fáze národního plánu doučování končí 22. 12. O případném pokračování doučování v příštím roce budete informováni.

20. 12. 2021


Plán akcí na týden od 20. 12. do 24. 12. 2021

Plán akcí na týden od 20. 12. do 24. 12. 2021 najdete zde.

17. 12. 2021


Preventivní screeningové testování dětí a žáků

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a pokynu MŠMT k testování bude probíhat ve školách pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření (zatím do konce února 2022).
Více informací k testování naleznete zde.
Pokyn MŠMT naleznete zde.

vedení školy

1. 12. 2021


Školní kolekce oblečení

Rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte zde. a kterou je možné si aktuálně pořídit na eshopu zde.

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 13.12. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

30. 11. 2021


Plán akcí na týden od 29. 11. do 3. 12. 2021

Plán akcí na týden od 29. 11. do 3. 12. 2021 najdete zde.

26. 11. 2021


Hřiště na Blažkové

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
děkujeme všem, kdo již hlasovali pro Dáme na Vás projekt na rekonstrukci hřiště "Opávka" v blízkosti ZŠ a MŠ Blažkova na Lesné. Do konce hlasování zbývá 6 dnů. Projekt zatím nasbíral cca 1100 hlasů, drží se těsně za vítěznými a má stále velmi reálnou šanci získat 3 mil Kč pro Lesnou.

Vítězné projekty v loňském roce potřebovali cca 3000 hlasů aby vyhráli a během posledního týdne hlasování přibylo velké množství hlasů.

Prosím, pokud se Vám projekt líbí, podpořte ho hlasováním, oslovte další členy své rodiny nebo přátele ve svém okolí. Každý hlas je potřebný!

Díky za Vaši podporu.

Odkaz na hlasování:
https://damenavas.brno.cz/vy-rozhodnete/

Více detailů o projektu:
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1655

Průběžné výsledky hlasování:
https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/

25. 11. 2021


Matematická soutěž - Pythagoriáda

V listopadu proběhlo pro žáky druhého stupně školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Nejlepších výsledků dosáhli:
6. ročník – Zbyněk Bureš, Jan Hojek, Martina Vyorálková
7. ročník – Karolína Janáčová, Tomáš Kárník
8. ročník – Vojtěch Pošvář, Maxim Prachař
9. ročník – Barbora Nováková, Marie Juránková, Viktorie Vítková

25. 11. 2021


Superstar

V naší školní družině se po dvou letech opět uskutečnila pěvecká soutěž.
V loňském roce, kdy bylo na veřejnosti zpívání zakázáno, se naše země, o které se říká "co Čech, to muzikant", proměnila v Půlnoční království. Ani letos si mezi sebou sice nezasoutěžily všechny děti, ale každé oddělení zorganizovalo svoji malou soutěž. Zadání znělo jasně: zazpívat českou lidovou nebo pohádkovou písničku. Přestože každému není úplně do zpěvu, naší úspěšné soutěže se zúčastnilo celkem 92 dětí ze všech oddělení. V jednotlivých odděleních se na prvních místech umístily tyto děti:
Kuba Leinveber 3. A, Tomáš Hanzl 5. B, Tereza Chmelařová 2. A, Jirka Zvara 4. C, Sebastián Moric 1. A, Ema Lisá 1. B, Justýna Podhorská 2. B a Míša Volanský 4. A.

Všem výhercům samozřejmě gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme a všem nám přejeme, ať je naše země brzy plná písniček a zpěvu jako země krále Miroslava.

25. 11. 2021


Covid ve školách - Kdo o čem rozhoduje?

22. 11. 2021


Plán akcí na týden od 22. 11. do 26. 11. 2021

Plán akcí na týden od 22. 11. do 26. 11. 2021 najdete zde.

19. 11. 2021


Screeningové testování žáků naší školy antigenními testy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. 11. 2021 screeningové testování žáků naší školy antigenními testy SEJOY. Více informací k testování naleznete zde.

vedení školy

16. 11. 2021


Okresní kolo ve florbale

Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola ve florbale 6. a 7. tříd, kde obsadili krásné čtvrté místo. V celé soutěži prohráli pouze jeden zápas, ostatní zápasy vyhráli nebo remizovali. V boji o třetí místo prohráli v nájezdech. Všem chlapcům, kteří skvěle reprezentovali naši školu, gratulujeme.

13. 11. 2021Družinka v knihovně

Ve středu 13. října a 3. listopadu navštívilo celkem 37 prvňáčků naší družiny knihovnu J. Mahena. Od paní knihovnice jsme se dozvěděli, jaké knihy můžeme v knihovně najít a jak jsou označené a rozdělené, aby pro nás bylo hledání té naší oblíbené knížky snadné. Samozřejmě jsme se také seznámili s tím, jak se staneme čtenáři knihovny. Na závěr besedy nám paní knihovnice přečetla pohádku O kouzelném puntíku, do které se aktivně zapojily i děti. Potom jsme se mohli porozhlédnout po knihovně a také si na chviličku půjčit a prohlédnout některé knihy.
Všem se nám v knihovně moc líbilo a někteří už se těšíme na svoji první čtenářskou kartičku.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

12. 11. 2021


Plán akcí na týden od 15. 11. do 19. 11. 2021

Plán akcí na týden od 15. 11. do 19. 11. 2021 najdete zde.

12. 11. 2021


Výpadek elektronické žákovské knížky

Na ZŠ Blažkova probíhá posílení internetového připojení, z toho důvodu došlo k výpadku elektronické ŽK. Na opravě se intenzivně pracuje.

18. 11. 2021


Přírodovědný klokan

V říjnu se 35 žáků osmých a devátých ročníků zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan, která zahrnuje vědomosti z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Nejlepšího výsledku dosáhla Barbora Pospíšilová z 8. C, druhý byl Martin Zbořil z 8. A a na třetím místě se v rámci školy umístila Barbora Nováková.

11. 11. 2021


Hlasování o logu na školní kolekci oblečení

Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 18. 11. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky :-)
Hlasovat můžete zde.

9. 11. 2021


Podzimní číslo školního časopisu

Vyšlo nové podzimní číslo školního časopisu. Podívat se na časopis můžete zde.

9. 11. 2021


Vánoční focení

Ve dnech 24. a 25. listopadu bude na naší škole probíhat vánoční focení. Fotit budeme pouze celou sadu (série fotografií postavy + portrétu) v ceně 390 Kč. Pokud bude na fotografii více dětí, cena se zvyšuje o 40 Kč.
Z epidemiologických důvodů je možné fotit pouze děti, které navštěvují naši školu.

Plakátek s informacemi najdete zde.

5. 11. 2021


Screeningové testování žáků naší školy antigenními testy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 8. a 15. 11. 2021 screeningové testování žáků naší školy antigenními testy SEJOY. Více informací k testování naleznete zde.

vedení školy

5. 11. 2021


Plán akcí na týden od 8. 11. do 12. 11. 2021

Plán akcí na týden od 8. 11. do 12. 11. 2021 najdete zde.

5. 11. 2021


Seminář - Šikana je problém současnosti

3. 11. 2021


Hřiště na Blažkově ulici

Vážení rodiče, milé děti,
i v letošním roce rozděluje město Brno peníze pro projekty přihlášené obyvateli Brna do výzvy "Dáme na Vás". Jeden takovýto projekt v blízkosti ZŠ a MŠ Blažkova postoupil do finálního hlasování: jedná se o rekonstrukci hřiště na ulici Blažkova.
Více detailů o projektu si můžete přečíst zde.

Aby se navržený projekt umístil mezi vítěznými a získal finance, je třeba získat do 30. 11. 2021 co nejvíce hlasů.
Prosíme, pokud se Vám tento projekt líbí, hlasujte pro něj. Na odkazu níže najdete přesný návod jak hlasovat. Hlasování nezabere déle než 2 minuty.
https://damenavas.brno.cz/vy-rozhodnete/

Hlasovat může každý obyvatel města Brna starší 18-ti let, za děti tedy hlasují rodiče.

2. 11. 2021


Družinový čtyřboj

18. a 19. října proběhla v naší ŠD již druhá celodružinová soutěž v tomto školním roce. Družinový čtyřboj patří k těm nejoblíbenějším. Počasí nám krásně přálo a tak nic nebránilo se do toho pustit. Během dvou dnů se do sportování zapojilo celkem 143 dětí. Starší děti už věděly do čeho jdou, prvňáčci však také rychle zapadli do davu a se soutěžní kartou, tak jako všichni ostatní, obíhali sportovní stanoviště a plnili jednotlivé disciplíny. Každý chtěl vyhrát, ale dopadlo to tak jako vždy – vyhrát může jen jeden, tedy vlastně tři.

Kategorie 1. a 2. třídy:
1. místo Kristýna Holubková
2. místo Marek Endlicher
3. místo Viktor Surýnek

Kategorie 3. - 5. třídy:
1. místo Dan Krautschneider
2. místo Laura Jandlová
3. místo Daniel Fleišinger

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

26. 10. 2021


Krajské kolo v atletickém čtyřboji

Ve čtvrtek 21. 10. proběhlo krajské kolo atletického čtyřboje v Břeclavi. Do tohoto kola postoupilo družstvo starších chlapců, jednalo se o výběr žáků z osmých a devátých tříd – Kryštof Šmehlík, Radim Kubíček, Radim Benko, Tomáš Kraják a Tomáš Suchý. Atletika se skládala ze čtyř disciplín: běh 60 m, vytrvalostní běh 1 km, skok do výšky/dálky, hod kriketovým míčkem/vrh koulí. Nejúspěšnější byl z této výpravy Kryštof Šmehlík, který vrhl koulí 11,04 m a získal 2. místo v této disciplíně, 3. místo získal Tomáš Kraják s výkonem 8,33 m. V celkovém čtyřboji se Kryštof umístil na 6. místě. Dalším úspěšným sportovcem byl Radim Benko, který hodil 64,66 m v disciplíně hodu kriketovým míčkem a zařadil se na druhé místo. Bohužel se nevyhodnocovali jednotlivé disciplíny, ale kluci soutěžili za jeden tým ZŠ Blažkova. V celkovém umístění skončila ZŠ Blažkova na čtvrtém místě. Všem zúčastněným sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

22. 10. 2021


Třídní schůzky

V úterý 2. 11. od 16.30 do 17.00 proběhnou on-line třídní schůzky (MS Teams).

22. 10. 2021


Plán akcí na týdny od 25. 10. do 29. 10. 2021 a od 1. 11. 2021 do 5. 11. 2021

Plán akcí na týdny od 25. 10. do 29. 10. 2021 a od 1. 11. 2021 do 5. 11. 2021 najdete zde.

22. 10. 2021


Sedmé třídy v Lanovém centru

V týdnu od 12. do 15. 10. se žáci sedmých tříd účastní skupinových socializačních aktivit se zaměřením na stmelování třídního kolektivu. Se svými třídními učitelkami absolvují dopolední program v Lanovém centru Proud na Lesné, který je pro ně náhradou za neuskutečněný adaptační pobyt z důvodu pandemie Covid 19 a uzavření škol v loňském školním roce.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

13. 10. 2021


Problémy mobilní aplikace Bakaláři

Vážení rodiče,
někteří z vás se na nás obracíte s tím, že máte problémy s mobilní aplikací Bakaláři. Několikrát jsme kontaktovali autory programu, aby nám poradili, jak tyto problémy vyřešit.
Poslali nám tuto odpověď:

U starších mobilů (nižší než Android 7.1.1.) zatím mobilní aplikace nefunguje. Žákům a rodičům doporučte restart mobilu, aktualizaci aplikace, případně spustit webovou aplikaci.

My Vám doporučujeme používat webovou aplikaci (přes webový prohlížeč - odkaz zde), která funguje bez problémů. Mobilní aplikaci my jako škola nemůžeme ovlivnit.

8. 10. 2021


Plán akcí na týden od 11. 10. do 15. 10. 2021

Plán akcí na týden od 11. 10. do 15. 10. 2021 najdete zde.

8. 10. 2021


Malování na chodník

Téměř po roce se opět sešla všechna naše oddělení na první společné celodružinové akci v tomto školném roce – malování na chodníku.
Všechny děti se moc těšily a nemohly se dočkat, jaké bude to letošní téma. Jakmile je z úst paní Vardanové uslyšely, rozeběhly se hledat to svoje "políčko" k malování. A potom už se všude začaly objevovat pohádkové postavičky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 98 dětí, což znamená 98 obrázků. Paní vychovatelky měly opravdu těžký úkol, aby z takového množství obrázků vybraly ty nejhezčí.

V kategorii 1. a 2. tříd si odnesly diplomy a odměny tyto děti:
1. místo – Laura Těžká
2. místo – Ema Habancová
3. místo – David Rampula

V kategorii 3., 4. a 5. třídy to byli:
1. místo – Dan Krautschneider
2. místo – Toník Minarčík
3. místo – Eliška Červinková

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

1. 10. 2021


Plán akcí na týden od 4. 10. do 8. 10. 2021

Plán akcí na týden od 4. 10. do 8. 10. 2021 najdete zde.

1. 10. 2021


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážení rodiče,
dne 8. 10. 2021 bude z důvodu zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ukončeno vyučování žáků druhého stupně v 12.45 hod. Žáci již budou po obědě a budou samostatně odcházet domů.

vedení školy

30. 9. 2021


Přerušení provozu školní družiny

Vážení rodiče,
na základě projednání 8/92. schůze Rady ÚMČ Brno-sever dne 29. 9. 2021 bude ze závažných organizačních důvodů dne 8. 10. 2021 přerušen provoz školní družiny.
Přerušení provozu se netýká ranní družiny (6.30 – 7.45 hod.) v uvedený den.
Důvodem je zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přerušení provozu se týká všech žáků základní školy, kteří jsou zapsáni do školní družiny. Výuka žáků 1. stupně končí v uvedený den v 11,40 hod.
Žáci tříd 1. ABC, 2. AB, 3. AB, 4. AC a 5. C již budou po obědě a budou samostatně odcházet domů.
Žáci tříd 4. B a 5. AB půjdou v 11,40 na oběd a následně budou po obědě odcházet samostatně domů.

vedení školy

30. 9. 2021


2. místo v atletice vybojovala ZŠ Blažkova a zajistila si tím postup do krajského kola

Ve středu 22. 9. a ve čtvrtek 23. 9. se žáci druhého stupně zúčastnili atletického čtyřboje na ZŠ Laštůvkova v Brně Bystrci. U mladších žáků čtyřboj zahrnoval sprint na 60m, vytrvalostní běh, skok do výšky/dálky a hod kriketovým míčkem. Ve středu reprezentovali naši školu vybraní žáci ze sedmých tříd: Barbora Častulíková, Patricia Bleimschein, Tereza Majerová, Sabina Moricová, Lukáš Kellner, Mikuláš Lužný, Daniel Mašlaň, Štěpán Němčanský a Tadeáš Bláha. Nejúspěšnější z této výpravy byla Patricia Bleimschein, která se umístila ve všech čtyřech disciplínách na 10. místě.

Ve čtvrtek se zúčastnili atletického čtyřboje starší žáci, tedy výběr z osmých a devátých ročníků: Adéla Novotná, Kateřina Učňová, Daniela Kučerová, Zuzana Klimentová, Lucie Ella Hrdličková, Tomáš Suchý, Roman Polák, Kryštof Šmehlík, Adam Juránek a Štěpán Fiala. Atletický čtyřboj zahrnoval sprint 60 m, vytrvalostní běh, skok do výšky/dálky, hod kriketovým míčkem/vrh koulí. Ve vrhu koulí byl nejúspěšnější Kryštof Šmehlík, který svým výkonem jako jediný vrhl přes 10 metrů a zařadil se na 1. místo v této disciplíně, celkově ve čtyřboji Kryštof získal krásné 4. místo. Mezi další úspěšné sportovce řadíme Štěpána Fialu, který svým hodem 62,79 m v disciplíně hod kriketovým míčkem získal 2. místo a celkové 9. místo v atletickém čtyřboji. Z dívek byla nejúspěšnější Ella Hrdličková, která si ve vytrvalostním běhu doběhla pro 2. místo a rovněž získala i 2. místo v hodu kriketovým míčkem. V celkovém čtyřboji se Ella umístila na krásném druhém místě a odcházela se stříbrnou medailí na krku. Družstvo dívek se umístilo na 5. místě a družstvo chlapců na krásném 2. místě a zajistilo si tím postup do Krajského kola, které se uskuteční v Břeclavi.

Všem zúčastněným sportovcům děkujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

29. 9. 2021


Plán akcí na týden od 27. 9. do 1. 10. 2021

Plán akcí na týden od 27. 9. do 1. 10. 2021 najdete zde.

24. 9. 2021


Školní řád

Od 1. 10. bude v platnosti nová verze školního řádu, který je k nahlédnutí zde.

23. 9. 2021


Lyžařský kurz

Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku proběhne v termínu od 20. do 25. 3. 2022. Více informací najdete zde.

17. 9. 2021


Plán akcí na týden od 20. 9. do 24. 9. 2021

Plán akcí na týden od 20. 9. do 24. 9. 2021 najdete zde.

17. 9. 2021


Kroužek ZDRAVÁ ZÁDA

Informace o kroužku najdete zde.

13. 9. 2021


Plán akcí na týden od 13. 9. do 17. 9. 2021

Plán akcí na týden od 13. 9. do 17. 9. 2021 najdete zde.

10. 9. 2021


Nabídka jazykové školy ILC - termíny

Termíny kurzů anglického jazyka a další informace najdete zde.

8. 9. 2021


Rodičovská setkání osobně i on-line

3. 9. 2021


Plán akcí na týden od 6. 9. do 10. 9. 2021

Plán akcí na týden od 6. 9. do 10. 9. 2021 najdete zde.

3. 9. 2021


Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ

Nabídku kroužku VĚDA NÁS BAVÍ najdete zde.

2. 9. 2021


Nabídka jazykové školy ILC

Jazyková škola ILC nabízí kurzy anglického jazyka, které budou probíhat na naší ZŠ. Více informací zde.

2. 9. 2021


Výuka nepovinného předmětu náboženství ve školním roce 2021/2022

Nepovinný předmět náboženství bude probíhat vždy v úterý:
13.15 – 14.00 - žáci 3. – 5. ročníku
14.00 – 14.45 žáci 1. a 2. ročníků.
Výuku povede řádová sestra Margita Grobarčíková.
V případě zájmu o výuku předá Vašim dětem přihlášku třídní učitel.
Začínáme v úterý 21. 9. 2021.

2. 9. 2021


Kroužky organizované CVČ Lužánky

CVČ Lužánky nabízí kroužky, které budou probíhat na naší škole. Více informací zde.

31. 8. 2021


Informace pro rodiče žáků k zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče žáků k zahájení školního roku 2021/2022 naleznete zde.

vedení školy

26. 8. 2021


Plán akcí na týden od 30. 8. do 3. 9. 2021

Plán akcí na týden od 30. 8. do 3. 9. 2021 najdete zde.

26. 8. 2021


Sešity a pomůcky na školní rok 2021/2022

Seznam sešitů a pomůcek pa školní rok 2021/2022 najdete zde.

30. 6. 2021


Slavnostní rozloučení s deváťáky

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku proběhlo v amfiteátru v Čertově rokli. Několik fotek najdete zde.

30. 6. 2021