ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL OD 1. BŘEZNA 2021

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání dne 26. 2. 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne, tj. od 1. 3. 2021 uzavřou:
          - mateřské školy
          - 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
        - speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona) a praktické školy jednoleté a dvouleté.


Děti účastnící se předškolního vzdělávání v MŠ Nejedlého a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ Blažkova přejdou na distanční vzdělávání od úterý 2. 3. 2021. Informace o distančním vzdělávání získáte od třídních učitelek Vašich dětí. Obědy budou mít všichni automaticky odhlášené.

vedení školy

26. 2. 2021


Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

V tuto chvíli bohužel nevíme, jak dopadne vládní opatření týkající se uzavření 1. a 2. tříd základních škol. Pokud budou od 1. 3. 2021 školy uzavřeny, přejdou Vaše děti od 2. 3. 2021 na formu distančního vzdělávání prostřednictvím MS Teams. Informace k výuce obdržíte od svých třídních učitelů v pondělí 1. 3. prostřednictvím EŽK.
V případě uzavření škol budou mít žáci automaticky odhlášené obědy.

vedení školy

26. 2. 2021


Ukončení karantény v 1. A

Vážení rodiče,
dnešním dnem byla rozhodnutím KHS JMK č.j: KHSJM 10543/2021/BM/HDM ukončena karanténa třídy 1. A, která byla vyhlášena z důvodu výskytu nové varianty viru SARS-CoV-2 (britská).
Žákům třídy 1. A je umožněno po ukončení jarních prázdnin, od 1. 3. 2021, prezenční vzdělávání. Obědy mají žáci přihlášeny.

vedení školy

25. 2. 2021


Karanténa v 1. A

Vážení rodiče,
dnešním dnem byla rozhodnutím KHS JMK od 16. 2. 2021 uzavřena třída 1. A z důvodu výskytu nové varianty viru SARS-CoV-2 (britská).
Žákům je ukončeno prezenční vzdělávání do odvolání, nejméně však do 20. 2. 2021. Žáci budou pokračovat v distančním vzdělávání dle informací, které obdržíte od třídní učitelky. Obědy mají žáci odhlášeny.

vedení školy

15. 2. 2021


Městské kolo matematické olympiády

27. ledna se konalo městské kolo matematické olympiády pro žáky 9. ročníků. Naší školu reprezentoval Tomáš Lauer z 8. C. Stal se úspěšným řešitelem a zajistil si postup do krajského kola. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů.

13. 2. 2021


Pexesiáda

Tento týden proběhla v naší družince oblíbená Pexesiáda. Tuto zábavnou a bystrou hru hrálo celkem 77 dětí z prvních a druhých ročníků. Z každé třídy mohl být jen jeden vítěz. Ostatním to však vrásky na tváři neudělalo. Sladkou odměnu dostal každý a společně jsme si to všichni užili. Bohužel situace neumožnila, aby si s námi mohly zahrát i vyšší ročníky. Nemusí se však bát. My už se těšíme, až se také vrátí do lavic a změří své síly v pexesu i oni. Každé oddělení hrálo zvlášť a mělo svého vítěze.

Vítězové:
Oddělení 1 - Jakub Leinveber
Oddělení 3 - Julie Seidlová
Oddělení 5 - Zuzana Talašová
Oddělení 6 - Matěj Jandásek

5. 2. 2021


Rodičovská on-line setkání

Vážení rodiče,
pokud hledáte jiné možnosti, jak výchovně působit na své dítě, připojte se s námi na Rodičovské on-line setkání. Naleznete zde možnost výměny zkušeností, úlevu i podporu. Nejbližší termín je ve středu 3. 2. 2021 v 15:00 hodin. Další konkrétní informace najdete v přiložené nabídce zde.

28. 1. 2021


Výpis vysvědčení za 1. pololetí

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s pokyny MŠMT je povinností škol sdělit Vám 28. ledna 2021 obsah vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Klasifikaci si můžete prohlédnout v systému Bakaláři následujícím způsobem.

Ve webové aplikaci si po přihlášení v nabídce Klasifikace vyberte položku Pololetní klasifikace. Zobrazí se vám hodnocení za příslušné pololetí.
V mobilní aplikaci systému Bakaláři můžete zobrazit pololetní hodnocení následně. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci Bakaláři a přihlaste se na účet v systému Bakaláři. V hlavní nabídce zvolte položku Pololetí. Na obrazovce se vám objeví známky z jednotlivých předmětů.

vedení školy

27. 1. 2021


Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

Nabídku seminářů najdete na zde.

Více informací na letáku.

Případné dotazy mohou rodiče směřovat na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

18. 1. 2021


Plán online třídních schůzek

Plán online třídních schůzek najdete zde.

12. 1. 2021


Plán akcí na týdny od 11. 1. do 15. 1. 2021 a od 18. 1. do 22. 1. 2021

Plán akcí na týdny od 11. 1. do 15. 1. 2021 a od 18. 1. do 22. 1. 2021 najdete zde.

12. 1. 2021


Školní kolo zeměpisné olympiády

V pátek proběhlo na naší škole online školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se celkem 17 žáků, kteří soutěžili ve třech kategoriích. V kategorii A vyhrál David Pospíšil, v kategorii B Martin Kundrík a v kategorii C Jan Hruška. Tito žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Na ostatní výsledky se můžete podívat zde.

12. 1. 2021


Informace pro rodiče žáků k pololetnímu hodnocení

Pololetní hodnocení proběhne v naší škole standardním způsobem, žáci budou hodnoceni klasifikačními stupni – známkami.

Informace o výsledcích vzdělávání je zástupcům žáků průběžně předána prostřednictvím elektronického systému Bakaláři (EŽK). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně hodnocení mají zástupci žáků možnost kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů a domluvit si případnou individuální konzultaci. Forma konzultace záleží na domluvě s vyučujícími.

Třídní schůzky ve škole, původně plánované na den 5. 1. 2021, vzhledem ke stávající situaci neproběhly. Proběhnou on-line v náhradním termínu v týdnu od 11. do 15. 1. 2021. O termínu on-line třídních schůzek byli zákonní zástupci žáků informováni třídními učiteli.

Na konci prvního pololetí obdrží všichni žáci výpis z vysvědčení. Žáci plnící školní docházku prezenčním způsobem obdrží výpis ve škole 28. 1. 2021. Žáci plnící školní docházku distančním způsobem a jejich zákonní zástupci se mohou seznámit s pololetním hodnocením v Bakalářích (EŽK), originál výpisu z vysvědčení obdrží žáci po návratu do školy k prezenční výuce nejpozději do tří dnů.

Vedení školy

7. 1. 2021


Důležité informace pro žáky a rodiče k organizaci výuky v ZŠ, provozu ŠD a stravování od 4. 1. 2021

Zde naleznete informace vedení školy k organizaci provozu ZŠ Blažkova 9 od 4. 1. 2021.


Zde naleznete informace MŠMT k provozu škol od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021.


Zde naleznete Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2021.

Vedení školy

29. 12. 2020


Výsledky fotosoutěže Landart

Nejvíce hlasů získaly fotografie Jakuba Juránka z 3. C - Domeček pro skřítky a Sabiny Juránkové z 6. C - Podzimní ráj, takže se autoři spolu dělí o první místo a vyhrávají sladkou odměnu, která jim bude věnována po návratu do školy v roce 2021.
Na 2. místě se umístila fotografie sourozenců Petry a Radima Klusáčkových z 8. B a 6. B - Foto 2 ze série Padající listí.
Na 3. místě se umístila Viktorie Pelková z 6. B - Srdce podzimu.
Gratulujeme! Výtvory J. a S. Juránkových vidíte níže, zbylé si můžete prohlédnout zde.

Děkujeme všem zúčastněným za aktivitu a krásná díla, co nám zaslali, stejně tak hlasujícím, že podpořili své favority!

29. 12. 2020
Olympiáda z českého jazyka

Navzdory distanční výuce proběhlo na naší škole 24. 11. 2020 školní kolo Olympiády z českého jazyka. Olympiáda byla zaměřena na žáky 8. a 9. tříd a zúčastnilo se jí 6 žákyň naší školy. Elen Šiklová, Viktorie Vítková, Anna Navrátilová, Barbora Nováková, Lenka Buchtová a Marie Juránková.
Všem moc děkujeme za účast a k postupu do krajského kola gratulujeme Marii Juránkové!

18. 12. 2020


Výtvarná soutěž v ŠD

Poslední celodružinová akce v tomto roce byla v duchu "Malujeme Vánoce". Děti se chopily pastelek, voskovek, progres a pustily se do malování. Vánoční stromečky, dárky, rybičky - fantazie jela na plný plyn. To, že se nás sešlo 143, hovoří za vše. Všichni se snažili, ale vyhrát může z každého oddělení jenom jeden.

Vítězové:
1. Oddělení – Andrejka Hanyšová
2. Oddělení – Barča Čechová
3. Oddělení – Sofie Kašparová
4. Oddělení – Laura Jandlová
5. Oddělení – Viktorka Janíčková
6. Oddělení – Šimon Hlávka
7. Oddělení – Eliška Červinková
8. Oddělení – Vendulka Hlávková

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

18. 12. 2020


Plán akcí na týden od 4. 1. do 8. 1. 2021

Plán akcí na týden od 4. 1. do 8. 1. 2021 najdete zde.

18. 12. 2020


Nové číslo časopisu Devítka

Vážení rodiče,
V časopise s hlavním tématem "laskavost" se dozvíte, jaké dobré skutky naši žáci dělají anebo co dělalo radost našim vyučujícím během karantény. Dále vás čekají různé recepty ověřené našimi redaktorkami, rozhovor s paní učitelkou Tomáškovou, komixy vytvořené našimi žáky, doporučení na zajímavé filmy, knihy, hry a aplikace, také tip na výlet nedaleko Brna nebo zajímavosti ze světa lega i zvířat. Ke stažení je časopis zde.

16. 12. 2020


Výuka v týdnech od 21. 12. do 25. 12. 2020 a od 4. 1. do 8. 1. 2021

Vážení rodiče,
usnesením vlády ze dne 14. 12. 2020 se zakazuje ode dne 21. 12. 2020 do dne 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků základních škol a účastníků školní družiny na základním vzdělávání.
Žáci jdou v tomto kalendářním roce naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020.
Žáci se do školy vrátí v pondělí 4. 1. 2021 za stávajících režimových opatření.

Prezenční výuka od 4. 1. do 8. 1. 2021 se týká:
1. – 5. ročník
9. A, B, C
6. C, D
7. A, B, C

Žáci 6. A, B a 8. A, B, C jsou v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 na distanční výuce.

Příchody do školy platí podle zavedeného režimu.

Vedení školy

15. 12. 2020


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
třídní schůzky se neuskuteční v plánovaném termínu. Proběhnou on-line prostřednictvím Microsoft Teams ve dnech 11. až 14. 1. 2021. Přesný termín a čas třídní schůzky Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím EŽK.

Vedení školy

15. 12. 2020


Fotosoutěž Land art – hlasování

Milí žáci, rodiče a zaměstnanci školy,
zde je k prohlédnutí celkem 26 uměleckých děl žáků 1. i 2. stupně, kteří se zapojili do podzimní fotosoutěže. Pokud chcete zaslat hlas Vašemu favoritovi, napište jméno autora i výtvoru do 18. 12. 2020 na e-mail fotosoutezblazkova@gmail.com nebo se ozvěte paní psycholožce Sukané na EŽK nebo Teams. Každá osoba může hlasovat jen pro jednu fotku.
Děkujeme všem účastníkům za zapojení do soutěže, těší nás, jak jsou žáci naší školy tvořiví.

12. 12. 2020


Plán akcí na týden od 14. 12. do 18. 12. 2020

Plán akcí na týden od 14. 12. do 18. 12. 2020 najdete zde.

11. 12. 2020


Informace pro 9. ročníky

Vážení rodiče,

nepříznivá epidemická situace v ČR letos znemožnila pořádání veletrhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání, který se obvykle konal v listopadu v Brně v prostorách veletržního areálu. Jsme si vědomi toho, že zrušení těchto akcí významným způsobem ztěžuje žákům ZŠ v 5., 7. a zejména 9. ročnících výběr oboru střední školy. Proto byla vytvořena a spuštěna nová webová aplikace, která žákům a jejich rodičům jejich volbu usnadní. Aplikace je dostupná na adrese: https://www.vyberskoly.cz/online. Na tomto webu jsou umístěny všechny potřebné informace o příjímacím řízení na střední školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové poradenství.

4. 12. 2020


Plán akcí na týden od 7. 12. do 11. 12. 2020

Plán akcí na týden od 7. 12. do 11. 12. 2020 najdete zde.

4. 12. 2020


Důležité informace pro žáky a rodiče k organizaci výuky v ZŠ, provozu ŠD a stravování od 30. 11. 2020

Zde naleznete informace vedení školy k organizaci provozu ZŠ a MŠ Brno Blažkova od 30. 11. 2020

Zde naleznete Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020 vydané MŠMT

Zde naleznete Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

26. 11. 2020


Upravené rozvrhy platné od 30. 11. 2020

Níže naleznete upravené rozvrhy pro žáky II. stupně platné od 30. 11. 2020.

VI. A       VI. B       VI. C       VI. D

VII. A         VII. B         VII. C

VIII. A       VIII. B       VIII. C

IX. A         IX. B         IX. C

26. 11. 2020


Příchod žáků do školy od 30. 11. 2020

Příchod žáků do školy od 30. 11. 2020 najdete zde.

26. 11. 2020


Průběh rotační výuky žáků II. stupně od 30. 11. do 22. 12. 2020

Průběh rotační výuky žáků II. stupně od 30. 11. do 22. 12. 2020 najdete zde.

26. 11. 2020


Plán akcí na týden od 30. 11. do 4. 12. 2020

Plán akcí na týden od 30. 11. do 4. 12. 2020 najdete zde.

26. 11. 2020


Podzimní fotosoutěž

Podzimní fotosoutěž pro žáky všech ročníků pořádá školní časopis Devítka.

16. 11. 2020


Informace k organizaci výuky v ZŠ Blažkova od 18. 11. 2020

Informace k organizaci výuky v ZŠ Blažkova od 18. 11. 2020 najdete zde.

vedení školy

16. 11. 2020


Informace k návratu žáků 1. a 2. ročníků

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 bude povolena prezenční výuka (osobní přítomnost) žáků 1. a 2. ročníků včetně provozu školní jídelny a školní družiny pro žáky uvedených ročníků. Pro tyto žáky nebude probíhat distanční výuka.
Podrobnosti o podmínkách provozu jednotlivých tříd, rozvrhu a provozu školní družiny Vám budou zaslány v pondělí 16. 11. 2020.
Informace, týkající se stravování žáků 1. a 2. tříd obdržíte 12. 11. 2020 prostřednictvím e-mailové pošty a na stránkách www.strava.cz.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 jsou zde.

vedení školy

12. 11. 2020


Uzavření tělocvičny

Vzhledem k epidemiologické situaci ředitel školy rozhodl, že do konce roku 2020 uzavírá tělocvičnu pro veškerý provoz.

10. 11. 2020


Usnesení Vlády ČR a informace MŠMT:

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření najdete zde a informace MŠMT pro školy zde.

3. 11. 2020


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
žádost o podporu a spolupráci a průběh distanční výuky od 2. 11. 2020 najdete zde.

vedení školy

2. 11. 2020


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 (zde), které zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol na základním vzdělávání v základní škole a na zájmovém vzdělávání ve školní družině bude od středy 14. 10. 2020 výuka ve všech třídách probíhat distančním způsobem.
Podrobné informace obdržíte od vašich vyučujících prostřednictvím standardních informačních kanálů - elektronické žákovské knížky.

Od středy 14. 10. 2020 nebude provoz školní družiny.

Od středy 14. 10. 2020 budou mít všichni strávníci - žáci ze ZŠ odhlášeny obědy.

vedení školy

13. 10. 2020


Informace k organizaci výuky ve dnech 12. 10. až 31. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR a opatření MŠMT ze dne 8. 9. 2020 Vám předáváme Informace k organizaci výuky ve dnech 12. 10. až 31. 10. 2020:

 • pro mateřské školy se stávající režim nemění
 • u I. stupně základních škol se stávající režim nemění, v rámci vzdělávání je zakázán zpěv, režim pro sportovní činnosti se nemění
 • výuka plavání se od 9. 10. 2020 zakazuje
 • školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených manuálem jako doposud
 • u II. stupně základních škol proběhne střídavá výuka (prezenční + distanční)

  Týden od 12. 10. do 16.10 2020
  V týdnu od 12. 10. do 16. 10. bude probíhat prezenční forma výuky (osobní přítomnost žáků ve škole) pro žáky 6. A, B, C, D a 7. A, B, C dle platného rozvrhu.
  Žáci 8. A, B, C a 9. A, B, C se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně (bez osobní přítomnosti ve škole). Distanční výuka proběhne formou on-line i of-line. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně účastní distanční formy vzdělávání.

  Pro žáky 6. A, B, C, D a 7. A, B, C se režim stravování nemění.
  Žáci 8. A, B, C a 9. A, B, C (na distančním vzdělávání) mají možnost se stravovat ve školní jídelně, a to pouze v době od 13.30 do 14.00 hodin. Do jídelny budou vpuštěni ve 13.30 hodin hlavním vchodem. Žáci se nebudou přezouvat a svršky si odloží v jídelně. Tito žáci mají hromadně odhlášené obědy od úterý 13. 10. do pátku 16.10. Přihlásit zpět si je můžou prostřednictvím e-strava nejpozději do úterý 12.00 hodin. Odhlášení pondělního obědu je možné pouze v pátek 9. 10. do 14,00 hod.  Týden od 19. 10. do 23.10 2020
  V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude probíhat prezenční forma výuky (osobní přítomnost žáků ve škole) pro žáky 8. A, B, C a 9. A, B, C dle platného rozvrhu.
  Ve čtvrtek proběhne výuka od 8.00 do 13.40 dle upraveného rozvrhu (bez odpoledního vyučování).
  Žáci 6. A, B, C, D a 7. A, B, C se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně (bez osobní přítomnosti ve škole). Distanční výuka proběhne formou on-line i of-line. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně účastní distanční formy vzdělávání.

  Pro žáky 8. A, B, C a 9. A, B, C se režim stravování nemění.
  Žáci 6. A, B, C, D a 7. A, B, C (na distančním vzdělávání) mají možnost se stravovat ve školní jídelně, a to pouze v době od 13.30 do 14.00 hodin. Do jídelny budou vpuštěni ve 13.30 hodin hlavním vchodem. Žáci se nebudou přezouvat a svršky si odloží v jídelně. Tito žáci budou mít hromadně odhlášené obědy od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. Přihlásit zpět si je můžou prostřednictvím e-strava nejpozději do pátku 16. 10. do 12.00 hodin.  Týden od 26. 10. do 30. 10. 2020
  Ve dnech 26. a 27. 10. je dle usnesení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna a nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.
  Na středu 28. 10. připadá státní svátek.
  Ve dnech 29. a 30. 10 proběhnou plánované podzimní prázdniny.
  V tomto týdnu se žáci nestravují ve školní jídelně.
  Provoz školní družiny je přerušen.
  Výše uvedené neplatí pro mateřské školy.

  vedení školy

  9. 10. 2020


 • Odkazy na usnesení Vlády ČR:

  usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici zde.


  usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici zde.


  usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici zde.


  Stanovení odlišnosti v organizaci školního roku opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1 zde.

  9. 10. 2020


  Plán akcí na týden od 12. 10. do 16. 10. 2020

  Plán akcí na týden od 12. 10. do 16. 10. 2020 najdete zde.

  9. 10. 2020


  Změna rozvrhu hodin
  Vážení rodiče, z důvodu konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR bude v pátek 9. 10. opět zkrácené vyučování.
  I. stupeň - konec vyučování v 11.40.
  II. stupeň - konec vyučování v 5. vyučovací hodině - tzn. mezi 12.00 a 12.45

  5. 10. 2020


  Plán akcí na týden od 5. 10. do 9. 10. 2020

  Plán akcí na týden od 5. 10. do 9. 10. 2020 najdete zde.

  2. 10. 2020


  Mimořádné opatření při epidemii

  S účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 včetně dochází k následujícím změnám ve výuce.

  I. stupeň

 • výuka tělesné výchovy na celém I. stupni a plavání ve 3. ročníku probíhá jako doposud bez omezení
 • výuka hudební výchovy probíhá dle rozvrhu tak, že žáci ani učitelé ve vyučovací hodině nezpívají


  II. stupeň

 • výuka tělesné výchovy probíhá výhradně formou vycházek do okolí školy, jsou zakázány veškeré sportovní činnosti. Po dobu tohoto opatření dochází k úpravě rozvrhu – nebudou probíhat 0. vyučovací hodiny (7.00 – 7.45).
 • výuka hudební výchovy probíhá dle rozvrhu tak, že žáci ani učitelé ve vyučovací hodině nezpívají

  Po dobu tohoto opatření nebudou probíhat žádné školní kroužky. Toto nařízení se netýká pronájmů prostor třetím stranám a kroužků financovaných z projektů EU.

  2. 10. 2020


 • Změna rozvrhu hodin

  Vážení rodiče,
  z důvodu konání voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR bude v pátek 2. 10. zkrácené vyučování.
  I. stupeň - konec vyučování v 11.40.
  II. stupeň - konec vyučování v 5. vyučovací hodině - tzn. mezi 12.00 a 12.45.

  30. 9. 2020


  Přerušení provozu školní družiny

  Vážení rodiče,
  na základě projednání 8/60. schůze Rady ÚMČ Brno-sever dne 16. 9. 2020 bude ze závažných organizačních důvodů dne 2. 10. 2020 a 9. 10. 2020 (v případě konání 2. kola voleb) přerušen provoz školní družiny.
  Přerušení provozu se netýká ranní družiny (6,30 – 7,45 hod.) v uvedené dny. Důvodem je zajištění voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR v uvedené dny. Přerušení provozu se týká všech žáků základní školy, kteří jsou zapsáni do školní družiny. Výuka žáků 1. stupně končí v uvedený den v 11,40 hod., žáci již budou po obědě a budou samostatně odcházet domů.

  vedení školy

  25. 9. 2020


  Český den proti rakovině

  Ve středu 30. 9. se naše škola zapojí do celonárodní sbírky Ligy proti rakovině. Zástupci parlamentu budou během přestávek prodávat ve škole kytičky měsíčku lékařského. Minimální cena kytičky je 20 Kč.
  Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Získané prostředky budou použity na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Hlavními tématy letošní sbírky jsou nádory ledvin a močového měchýře.

  Více informací si můžete přečíst zde.

  25. 9. 2020


  Plán akcí na týden od 28. 9. do 2. 10. 2020

  Plán akcí na týden od 28. 9. do 2. 10. 2020 najdete zde.

  25. 9. 2020


  Malování na chodníku v ŠD

  Také letos startujeme školní rok malováním na chodníku. "Nejlepší zážitek z prázdnin" tak znělo téma. Většina dětí trávila letos prázdniny u nás v Česku a to by bylo, aby se nedalo prožít spoustu dobrodružství. Výpravy do hor, bazény, ZOO, chalupy u babiček a dědečků na zahradě. Malovali jsme všichni samostatně po odděleních. Celkem 104 účastníků. Za namalované obrázky si naši malíři odnesli sladkou odměnu. No a vítězové ještě něco navíc.

  Vítězové:
  1. Oddělení – Martin Rolinc
  2. Oddělení – Barča Čechová
  3. Oddělení – Ellen Riederová
  4. Oddělení – Sofie Chmelařová
  5. Oddělení – Hiro Krautschneider
  6. Oddělení – Jindřich Čech
  7. Oddělení – Adam Grebeň
  8. Oddělení – Vendula Hlávková

  Na fotky z akce se můžete podívat zde.

  24. 9. 2020


  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

  Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.
  Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest zde.
  Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozu služeb zde.
  Mimořádné opatření - zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů zde.

  18. 9. 2020


  Plán akcí na týden od 21. 9. do 25. 9. 2020

  Plán akcí na týden od 21. 9. do 25. 9. 2020 najdete zde.

  18. 9. 2020


  Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19

  Vážení rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Brno Blažkova 9,
  doporučujeme Vám se seznámit s materiálem Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19, který je zde.

  15. 9. 2020


  Kroužek redakce a nové číslo školního časopisu

  Redakce časopisu Devítka mezi sebe přijímá nové redaktory! Chcete přispívat do časopisu svými články, rozhovory nebo třeba i grafickými výtvory? Staňte se redaktorem a připojte se od října k nám. Kromě psaní podnikáme i zajímavé akce prospěšné pro naše okolí. Kroužek je pro žáky 5. tříd a 2. stupně. Budeme se scházet každou středu od 14:00 do 15:15 hod. Zájemci se hlaste u paní psycholožky Kláry Sukané.
  Jak takový školní časopis může vypadat se podívejte na nové číslo časopisu zde. Můžete si přečíst např. rozhovor s naší žačkou o baletu, tipy na dobré knihy a filmy, zajímavosti ze světa nebo zamyšlení se nad obdobím karantény. Také si můžete prohlédnout fotky z jarní fotosoutěže Moje oblíbené místo. Přejeme příjemné čtení!
  Kroužek je zdarma.

  11. 9. 2020


  Plán akcí na týden od 14. 9. do 18. 9. 2020

  Plán akcí na týden od 14. 9. do 18. 9. 2020 najdete zde.

  11. 9. 2020


  Výzva na podání nabídky na dodání a instalaci technického vybavení k online výuce

  Ředitel školy vypisuje výzvu na podání nabídky na dodání a instalaci technického vybavení k online výuce.
  Specifikace výzvy je k nahlédnutí v kanceláři školy.

  10. 9. 2020


  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích

  Vážení rodiče a žáci,
  Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech společných vnitřních prostorách školních budov. Z toho vyplývá povinnost pro žáky a všechny zaměstnance školy nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy (chodby, toalety, jídelna).
  Plné znění Mimořádného opatření je ke stažení zde.

  vedení školy

  10. 9. 2020


  Plán akcí na týden od 7. 9. do 11. 9. 2020

  Plán akcí na týden od 7. 9. do 11. 9. 2020 najdete zde.

  4. 9. 2020


  Rozřazovací test do jazykové třídy v šestém ročníku

  V pátek 11. 9. v průběhu třetí vyučovací hodiny proběhne ve všech šestých třídách test z anglického jazyka, na základě kterého budou vybráni žáci do jazykové skupiny. Test budou psát všichni žáci. Zájemci o jazykovou třídu si stáhnou formulář (zde), vyplní a odevzdají třídnímu učiteli. Informace o obsahu a formě testu jsou zde.

  3. 9. 2020


  Třídní schůzky

  V úterý 8. 9. v 16.30 se uskuteční třídní schůzky.
  Prosíme všechny rodiče o použití roušek.

  3. 9. 2020


  1. třídy 1. 9.

  Fotky z prvního dne školního roku 2020/2021 v prvních třídách najdete zde.

  2. 9. 2020


  Rozloučení s 9. AB na konci školního roku 2019/2020

  Fotky z rozloučení s 9. AB na konci školního roku 2019/2020 najdete zde.

  2. 9. 2020


  Fotky ze závěru školního roku 2019/2020

  Fotky ze závěru školního roku 2019/2020 najdete zde.

  2. 9. 2020


  Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ k organizaci provozu školy od 1. 9.

  Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ k organizaci provozu školy od 1. 9. najdete zde.

  27. 8. 2020


  Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ k bezpečnosti při pohybu v těsné blízkosti školy

  Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ k bezpečnosti při pohybu v těsné blízkosti školy najdete zde.

  27. 8. 2020


  Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

  Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 najdete zde.

  27. 8. 2020


  Plán akcí na týden od 31. 8. do 4. 9. 2020

  Plán akcí na týden od 31. 8. do 4. 9. 2020 najdete zde.

  27. 8. 2020


  Informace k zahájení školního roku 2020/2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  zahájení školního roku 2020/21 dne 1. 9. 2020 (úterý) v 8 hodin proběhne v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

  Seznam žáků do I. A a I. B je zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích do školy.

  Žáci a rodiče budoucích 1. tříd se shromáždí před budovou školy. Odtud si třídní učitelky odvedou žáky do tříd a vychovatelky školní družiny si odvedou rodiče do tělocvičny školy, kde proběhne krátká informativní schůzka o chodu ŠD. Dále se vystřídají vychovatelky ŠD s třídními učitelkami, které předají rodičům další informace. Rodičům budoucích prvňáčků doporučujeme vybavit dítě pouze aktovkou či školním batohem, protože si děti odnesou připravené školní pomůcky. Prosíme všechny rodiče o použití roušek.

  Ostatní žáci (2. až 9. ročníků) použijí boční vstup horní branou do atria školy.

  Přihlášky do školní družiny obdrží rodiče na informativní schůzce v tělocvičně, přihlášky ke stravování ve školní jídelně v kanceláři školní jídelny.

  Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

  V případě příznaku nemoci o této skutečnosti informujte vedení školy a dítě nechte vyšetřit lékařem.

  V hale školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou (pokyn o hygienických požadavcích).

  Už teď se na Vás moc těšíme a věříme, že nový školní rok zahájíme v klidu a bez komplikací.

  Mgr. Petr Kapounek, ředitel školy

  21. 8. 2020


  Seznamy žáků budoucích 1. ročníků

  1. A

  1. B

  8. 8. 2020


  Informace školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

  Přihlašování a placení obědů na školní rok 2020/2021 bude probíhat v kanceláři školní jídelny ZŠ Blažkova 9, Brno - Lesná od středy 19. 8. do středy 26. 8. (úřední hodiny dle prázdninového provozu).
  Stravné na září bude placeno v hotovosti.
  Dále zakoupíte čip (115,-Kč), který dítě potřebuje ke stravování.
  Další informace ohledně placení obědů Vám budou sděleny osobně.
  Žáka ke stravování nelze přihlásit telefonicky ani emailem.

  19. 7. 2020


  Divadelní kroužky Paměti národa


  V Brně bylo otevřeno přihlašování do Divadelních kroužků Paměti národa určené pro žáky a středoškoláky, které bude probíhat od konce září 2020.
  V divadelních kroužcích pracujeme s událostmi 20. století, jak je v té době zažívali jejich vrstevníci. Nejsme tradiční divadlo, zajímá nás, jak dnešní děti příběhy vidí. Na pozadí konkrétního příběhu děti porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se s podstatou totalitních režimů. Více informací najdete zde.

  Paměť národa Jihomoravský kraj

  19. 7. 2020


  Pomůcky pro školní rok 2020/2021

  Seznamy pomůcek pro školní tok 2020/2021 najdete zde.

  30. 6. 2020


  Plán akcí na týden od 29. 6. do 3. 7. 2020

  Plán akcí na týden od 29. 6. do 3. 7. 2020 najdete zde.

  29. 6. 2020


  Prázdninový provoz ZŠ a MŠ Blažkova

  Úřední hodiny kanceláře školy, školky a školní jídelny najdete zde.

  29. 6. 2020


  Plán akcí na týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

  Plán akcí na týden od 22. 6. do 26. 6. 2020 najdete zde.

  19. 6. 2020


  Informace k předávání vysvědčení v úterý 30. 6. 2020

  Informace k předávání vysvědčení zde.

  19. 6. 2020


  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  Informační schůzka k nástupu do první třídy proběhne v pondělí 22. 6. v 16.00 na ZŠ Blažkova.
  Případně dotazy na tel.: 548 422 742.

  17. 6. 2020


  Třídní schůzky

  Třídní schůzky se v tomto školním roce již neuskuteční.
  První třídní schůzka ve školním roce 2020/2021 je plánována na úterý 8. 9. v 16.30.

  17. 6. 2020


  Stanovení úplaty v MŠ Nejedlého ve školním roce 2020/2021

  Dokument Stanovení úplaty v MŠ Nejedlého ve školním roce 2020/2021 zde.

  16. 6. 2020


  Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

  Provoz MŠ v době hlavních prázdnin najdete zde.

  5. 6. 2020


  Informace vedení školy k účasti žáků II. stupně na dobrovolných vzdělávacích aktivitách

  Vážení rodiče,

  od 8. června 2020 bude umožněna žákům druhého stupně osobní přítomnost na dobrovolných vzdělávacích aktivitách, které budou probíhat formou třídnických hodin s třídními učiteli 6. až 8. ročníků a individuálních konzultací s vyučujícími.
  Informace Vám rozešlou třídní učitelé dnes do 16,00 hodin. Případné dotazy směřujte na jednotlivé třídní učitele.
  Distanční výuka bude probíhat beze změny až do konce školního roku. Online výuka se bude uskutečňovat v omezené míře dle možností jednotlivých vyučujících.

  Vedení školy

  3. 6. 2020


  Výsledky fotosoutěže a nová fotosoutěž!

  Ve fotosoutěži na téma Hravá realita získala nejvíce hlasů Apolena Tomanová z 6. C a její dílo s názvem Srdce a získává tím i sladkou výhru! Na 2. místě se umístila fotografie Šeříkové zátiší od autorského tria Markéta Tulcové, Magdaléna Juříková a Michaela Horáková. Na dalším místě se se stejným počtem hlasů umístily: Sabina Juránková (Moto foto), Elli Tesařová, Ema Mikulecká (Foto 2, 3 a 4), Barbora Brázdová (Roušky všem), Martina Volanská (Dvojitý západ slunce) a Apolena Tomanová (Spirála). Jejich fotografie budou na podzim vystaveny ve škole. Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za jejich aktivitu!

  Pokud rádi fotíte a chodíte na procházky, tak pro Vás máme další soutěž – více informací zde.

  26. 5. 2020


  Informace vedení školy k účasti na školních aktivitách

  Informace vedení školy k účasti na školních aktivitách najdete zde.

  21. 5. 2020


  Fotosoutěž Hravá realita – hlasování o nejoblíbenější fotografii

  Milí žáci, rodiče a učitelé
  Zde si můžete prohlédnout povedené a nápadité výtvory našich žáků.
  Všem fotografům moc děkujeme za snahu!

  Do půlnoci 24. 5. můžete hlasovat o nejlepší fotografii naší fotosoutěže a podpořit tím své spolužáky!
  Hlasování probíhá přes EŽK – napíšete do zprávy paní psycholožce Kláře Sukané jméno autora a název fotky, které chcete dát hlas. Tyto informace naleznete vlevo dole v popisku u každé fotky.
  Každý žák/pracovník školy může hlasovat jen pro jednu fotku.

  Na konci května vyhlásíme fotky, které získaly nejvíce hlasů. Prvních pět nejúspěšnějších fotek bude vytištěno a vystaveno na podzim ve škole. Vítěz s největším počtem hlasů pak bude informován o tom, jak mu bude předána první cena – sladká odměna.

  Děkujeme všem, co se do hlasování zapojí.

  15. 5. 2020


  Německý jazyk pro žáky budoucích 6. ročníků

  Vzledem k současné situaci nejsme schopni vstupní test do volitelného předmětu německý jazyk pro žáky 5. ročníků v tomto školním roce zorganizovat. Tento test proběhne v prvním zářiovém týdnu.
  Děkujeme za pochopení.
  Žádost o zařazení a kritéria pro přijetí najdete zde.

  Kriteria zde.

  13. 5. 2020


  Informace pro rodiče dětí k otevření MŠ Nejedlého 13 dne 25. 5. 2020

  Zde naleznete informace pro rodiče k otevření MŠ od 25. 5. 2020.

  Dokument PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 naleznete zde.

  Čestné prohlášení ke stažení zde.

  Informace včetně příloh byla dnes rozeslána na e-mailové adresy rodičů dětí MŠ a vystavena na webu MŠ Nejedlého.

  13. 5. 2020


  Informace pro rodiče žáků 1. stupně k účasti na dobrovolných vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020

  Zde naleznete podrobné Informace pro rodiče žáků 1. stupně k účasti na dobrovolných vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020.

  Přihláška ke stažení zde (doc) nebo zde (pdf).

  Čestné prohlášení ke stažení zde.

  Úplné znění informace včetně příloh bylo odesláno zákonným zástupců žáků prvního stupně formou zprávy v EŽK od vedení školy.

  12. 5. 2020  Seznam identifikátorů dětí přijatých do 1. třídy

  Seznam identifikátorů dětí přijatých do 1. třídy najdete zde.

  6. 5. 2020


  Německý jazyk pro žáky budoucích 6. ročníků

  Vstupní test do volitelného předmětu německý jazyk pro žáky 5. ročníků proběhne v měsíci červnu (podle termínu jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia). O termínu Vás budeme včas informovat.
  Žádost o zařazení a kritéria pro přijetí najdete zde.

  Kriteria zde.

  6. 5. 2020


  Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky

  Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky najdete zde.

  Čestné prohlášení zde.

  4. 5. 2020


  Zápis do MŠ Nejedlého 13

  Informaci o zápisu do MŠ Nejedlého najdete zde.

  21. 4. 2020


  Fotosoutěž

  Redakce školního časopisu Devítka připomíná, blížící se ukončení fotografické soutěže (30. dubna 2020).
  Více informací naleznete v letáčku zde.

  24. 4. 2020


  Poradenství v době karantény

  Pedagogicko-psychologická poradna Brno Sládkova ve spolupráci s organizací Podané ruce nabízí poradenství v době karantény. Podrobnosti zde.

  21. 4. 2020


  Informace OŠMT MMB k vydávání přihlášek k zápisu na odboru

  Informaci o možnosti vyzvednutí si přihlášky k zápisu do ZŠ přímo na OŠMT MMB si můžete přečíst zde.
  Tato možnost je určena hlavně pro ty rodiče, kteří nemají možnost přihlášku vytisknout a doplňuje nabídku školy uvedenou v záložce zápis do 1. tříd. lístku.

  27. 3. 2020


  Zápis do 1. tříd - upozornění

  Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, kteří budou přihlašovat dítě k zápisu k povinné školní docházce do naší školy, že z důvodu změn v organizaci zápisu neplatí systém rezervací termínů zápisu, tudíž není nutno, po zadání nutných údajů do systému elektronického zápisu města Brna, termíny nadále rezervovat.

  Podrobné informace naleznete v hlavní nabídce našeho webu, v záložce Zápis do 1. tříd. Tam také naleznete odkazy ke stažení zápisního lístku.

  27. 3. 2020


  Změny v zápisu do Mateřské školy Nejedlého 13

  Zde naleznete sdělení OŠMT MMB o změnách v zápisu do MŠ.

  27. 3. 2020


  Informace k zápisu do prvních tříd

  Informace k zápisu do prvních tříd najdete zde.

  25. 3. 2020


  Školní časopis devítka online ke stažení

  Ve speciálním čísle vás čekají články kromě tradičních rubrik Rozhovory s lidmi ze školy, Cestování s panem Blažkem, Ze života zvířat a receptů, také vzkazy učitelů z jejich domovů spolu s přehlídkou jejich fotek ve slušivých rouškách.
  Toto číslo je také věnované zlepšení nálady v karanténě, proto tady najdete i několik tipů, jak doma zvládat v klidu učení, jak se cítit lépe anebo nápady, jak se zabavit, a také pokyny k nové fotosoutěži! Na konci najdete křížovku, vtipy a příběhy napsané členy redakce.
  Ke čtení zveme všechny žáky i rodiče. Pěkné Velikonoce přeje redakce časopisu a paní psycholožka.
  Školní časopis si můžete prohlédnout zde.

  9. 4. 2020


  INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

  Informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete zde.

  1. 4. 2020


  Přestup žáků do šestého ročníku ZŠ Blažkova z jiné ZŠ

  Žádost o přijetí Vašeho dítěte posílejte na e-mail jelinkova(zavinac)zsblazkova.cz. Žadost si můžete stáhnout zde.

  25. 3. 2020


  Informace pro žáky budoucích šestých tříd na ZŠ Blažkova

  Rozřazovací zkoušky z Aj pro přijetí do rozšířené výuky německého jazyka proběhnou podle možností v červnu nebo v září.
  Pro přesnější informace sledujte webové stránky školy.

  25. 3. 2020


  Psychologické konzultace

  Školní psycholožka i během karantény poskytuje psychologické poradenství. Ať už na Vás doléhá stres, úzkost nebo obavy z onemocnění, izolace nebo nezvyklého denního režimu, či Vás trápí cokoliv jiného, neváhejte se na psycholožku obrátit.

  Žáci i jejich zákonní zástupci se mohou ozývat na e-mail sukana@zsblazkova.cz anebo ve všední dny v době od 8 do 16 hod na číslo 606 147 205.
  Užitečný zdroj podpory, co dělat v tuto chvíli, abyste spolu s rodinou toto období zvládli co nejlépe, je např. tento rozhovor s psycholožkou z Masarykovy univerzity https://www.universitas.cz/osobnosti/4838-jak-zvladat-izolaci-nelzete-detem-vsechno-vyciti-a-nepopirejte-vlastni-krizi

  18. 3. 2020


  Nařízení města Brna o přijetí krizového opatření

  Zde si můžete přečíst Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření (týká se např. zákazu osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání).

  17. 3. 2020


  Úřední hodiny

  Vážení rodiče,
  v souvislosti s posledními opatřeními vlády ČR bude školní budova s okamžitou platností pro veřejnost, včetně žáků uzavřena.

  Úřední hodiny kanceláře ZŠ Blažkova 9 jsou stanoveny na pondělí a středu vždy mezi 8:00 až 11:00 hodinou.

  Úřední hodiny kanceláře MŠ Nejedlého 13 jsou stanoveny na pondělí a středu vždy mezi 8:00 až 11:00 hodinou.

  V tuto dobu bude v důvodných případech umožněn osobám vstup do budovy.

  Vyzýváme rodiče i žáky, aby veškerou komunikaci se školou prováděli elektronickou formou, případně telefonicky.

  Dnešním dnem bylo zrušeno konání všech akcí pořádaných školou pro žáky (výlety, exkurze, školy v přírodě, zahraniční výjezdy, školní akademie), které jsme plánovali uskutečnit do konce školního roku. O dalším postupu Vás budou informovat vedoucí jednotlivých akcí.

  vedení školy

  16. 3. 2020


  Třídní schůzky

  Je možné, že budeme muset posunout termín dubnových třídních schůzek (14. 4.). Sledujte webové stránky školy.

  16. 3. 2020


  Termín zápisu do 1. tříd

  V případě uzavření školy v době plánovaného termínu zápisu do 1. tříd (čtvrtek 2. a pátek 3. 4.) se zápis uskuteční v nejbližším možném termínu čtvrtek a pátek.
  Rezervace zústanou v platnosti, změní se pouze datum.
  Den otevřených dveří 24. 3. se ruší.
  Pro další informace sledujte naše webové stránky.

  16. 3. 2020


  Zrušení ŠVP Chorvatsko

  Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se ruší zájezd do Chorvatska 6. ročníků.

  16. 3. 2020


  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Vážení rodiče,
  s ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jsem rozhodl v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o dočasném přerušení provozu mateřské školy:

  S účinností od 16. března 2020 bude přerušen provoz Mateřské školy Nejedlého 13.

  O dalším vývoji Vás budeme včas informovat. Sledujte, prosím, webové stránky naší MŠ.

  Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.

  Mgr. Petr Kapounek, ředitel školy

  13. 3. 2020


  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí vedení městské části zůstávají mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Brno-sever, v provozu.

  Vedení školy

  11. 3. 2020


  Žádost o ošetřovné

  Vážení rodiče,
  žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvedávat v kanceláři školy v pondělí a ve středu 8.00 – 11.00 hod.

  Po telefonické žádosti rodičů (Po a St 8.00 – 11.00 tel.: 548422740) nebo mailové žádosti (garili/zav/zsblazkova.cz), která bude obsahovat jméno a příjmení dítěte do 10 let, třídu kterou dítě navštěvuje a mailovou adresu, na kterou chcete potvrzení zaslat Vám toto potvrzení zašleme elektronicky.
  Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné, který zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení naleznete zde.

  Vedení školy

  11. 3. 2020


  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

  Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu sdělujeme všem rodičům a žákům základní školy, že od středy 11. 3. 2020 až do odvolání neproběhne v ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, p.o. veškerá výuka žáků základní školy.

  V této souvislosti nebude realizováno ani zájmové vzdělávání ve školní družině. Školní družina a školní jídelna pro žáky školy bude od středy 11. 3. 2020 mimo provoz také až do odvolání. Žáci budou mít obědy odhlášeny.

  Jsou zrušeny i všechny odpolední mimoškolní aktivity našich žáků v prostorách školy.

  Mateřská škola bude i nadále, dle sdělení centrálních orgánů, v provozu.

  Případné další informace budeme zveřejńovat na webu školy.

  Žádáme Vás o průběžné sledování webových stránek a elektronické žákovské knížky, do které budeme umisťovat aktuální informace a pokyny.

  Dále Vám sdělujeme, že touto cestou budou zadávány dětem úkoly a práce k výuce doma.

  Odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách zde.
  Odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - Zákaz akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob zde.

  Vedení školy

  10. 3. 2020