Plán akcí na týden od 10. 10. do 14. 10. 2022

Plán akcí na týden od 10. 10. do 14. 10. 2022 najdete zde.

6. 10. 2022


Patronství

V letošním školním roce jsme se rozhodli, že zavedeme novou tradici zaměřenou na spolupráci starších a mladších žáků naší školy. Žáci devátých ročníků budou blíže žákům prvních tříd a stanou se jejich průvodci a kamarády. Tím se zruší pomyslná bariéra a navzájem se naučí spolupráci a vzájemné pomoci. V průběhu roku se budou žáci pravidelně setkávat.
Již v září jsme začali společnou prohlídkou školy, při které se otevřela nová přátelství. Dále nás čeká společné tvoření podzimních masek, vánoční a velikonoční besídka, den dětí a také společné setkávání o přestávce.
Zakončení pak proběhne tradičním předáváním kravat a symbolickým rozloučením s deváťáky.

6. 10. 2022


Letové ukázky dravců

V pátek 30. 9. proběhl na louce před školou výukový program letové ukázky s dravci - Seiferos. Několik fotek najdete zde.30. 9. 2022


Plán akcí na týden od 3. 10. do 7. 10. 2022

Plán akcí na týden od 3. 10. do 7. 10. 2022 najdete zde.

30. 9. 2022


Malování na chodníku ve školní družině

Ve středu 21. září jsme se sešli v atriu naší školy, kde se uskutečnila soutěž "Malování na chodníku". Letošní téma "Můj domácí mazlíček" mělo u dětí velký ohlas. Sešlo se 116 dětí z 1. až 5. třídy. Děti malovaly převážně psy, kočky, křečky, morčata, ale k vidění byli i hadi nebo pavouci. Všechny obrázky byly nádherné a malování s křídami si děti užily. Všichni zúčastnění si zasloužili sladkou odměnu a velký potlesk. Počasí nám přálo a odpoledne se velmi vydařilo.

Výherci:

1. + 2.třídy
1. Michaela Bočková
2. Jakub Doleček
3. Lukáš Růžička

3. + 4. + 5.třídy

1. Nela Eliášová
2. Julie Barvířová
3. Martina Kavanová

Na fotky z akce se můžete podívat zde.

26. 9. 2022


Plán akcí na týden od 26. 9. do 30. 9. 2022

Plán akcí na týden od 26. 9. do 30. 9. 2022 najdete zde.

22. 9. 2022


Pilotní ročník konference SAKO Brno
Ve čtvrtek 15. 9. jsme se s vybranými zástupci školního parlamentu v doprovodu paní učitelky Kamily Novotné zúčastnili enviromentální konference od společnosti SAKO Brno v prostorách kulturního domu Rubín. Zde nám bylo odprezentováno několik zajímavých prezentací, např. Od Mgr. Filipa Ledera, předsedy představenstva SAKO Brno, Mgr. Petra Hladíka, náměstka primátorky města Brna; a mnoho dalších. Dále byly v programu workshopy, kde jsme prováděli různé aktivity. A to ku příkladu workshopy s tématem na chytré využívání odpadu, recyklace odpadu – Smart Art, využití chytrých aplikací Brňáci pro Brno a Munipolis, nebo Lipka – změna u nás ve škole. Potom na nás čekal výborný oběd a po té vybraní zástupci z řady žáků zapsaných na jednotlivé workshopy odprezentovali názory a myšlenky, které jim workshop otevřel k přemýšlení. Ke konci byl prostor pro dotazy nebo výtky, protože snad skoro žádný pilotní ročník se neobejde bez i zanedbatelných chyb. A úplně na závěr se s námi rozloučili všichni účinkující a předali nám drobné dárky.

Soňa Suková IX. C

21. 9. 2022


Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče,
na základě projednání 8/124. schůze Rady ÚMČ Brno-sever dne 14. 9. 2022 bude ze závažných organizačních důvodů dne 23. 9. 2022 přerušen provoz školní družiny.

Přerušení provozu se netýká ranní družiny (6.30 – 7.45 hod.) v uvedený den. Důvodem je zajištění voleb do zastupitelstev obcí. Přerušení provozu se týká všech žáků základní školy, kteří jsou zapsáni do školní družiny. Výuka žáků 1. stupně končí v uvedený den v 11,40 hod., výuka žáků 2. stupně končí ve 12.45 hod.

Žáci tříd 1. ABC, 2. ABC, 3. AB, 4. AB a 5. ABC již budou po obědě a budou samostatně odcházet domů hlavním vchodem.
Žáci 6. ABCD, 7. ABC odchází východem přes školní dvůr, žáci 8. ABC, 9. ABC odchází východem na hřiště pod školou.

vedení školy

21. 9. 2022


Logická olympiáda 2022

Registrace do Logické olympiády 2022 pro soutěžící je možná do pátku 30. září 2022. Registrovat a dozvědět se více o této soutěži můžete zde.

16. 9. 2022


Nabídka školní kolekce oblečení a doplňků

Od 19. 9. do 4. 10. máte možnost objednat si z kolekce oblečení a doplňků na www.kraloveskoly.cz/zsblazkova.

16. 9. 2022


Festival vědy

V pátek 9. 9. 2022 se žáci 8. A zúčastnili Festivalu vědy na brněnském výstavišti. Někteří se aktivně zapojili do představení Divadla vědy.


15. 9. 2022


Plán akcí na týden od 19. 9. do 23. 9. 2022

Plán akcí na týden od 19. 9. do 23. 9. 2022 najdete zde.

15. 9. 2022


Třídní schůzky 6. C

Třídní schůzky 6. C se z důvodu nemoci třídní učitelky v úterý 13. 9. neuskuteční. O náhradním termínu budou rodiče informováni.

13. 9. 2022


Třídní schůzky 3. B

Třídní schůzky 3. B se z důvodu nemoci třídní učitelky v úterý 13. 9. neuskuteční. O náhradním termínu budou rodiče informováni.

12. 9. 2022


Plán akcí na týden od 12. 9. do 16. 9. 2022

Plán akcí na týden od 12. 9. do 16. 9. 2022 najdete zde.

9. 9. 2022


Nabídka kroužků pohybových aktivit CVČ Lužánky

CVČ Lužánky bude v tomto školním roce na naší škole pořádat kroužky pohybových aktivit:

Netradiční sportovky
Pohybovky 1
Pohybovky 2


Více informací včetně přihlašování najdete zde.

8. 9. 2022


Plán akcí na týden od 5. 9. do 9. 9. 2022

Plán akcí na týden od 5. 9. do 9. 9. 2022 najdete zde.

2. 9. 2022


Patronství deváťáků nad prvňáky

Ve školním roce 2022/2023 začne patronství žáků devátých tříd nad prvňáčky. V pátek 2. 9. ve třetí vyučovací hodině proběhne první setkání - společná procházka po budově školy.1. 9. 2022


Angličtina s mezinárodní jazykovou školou ILC

Nabídku kroužku Angličzina s mezinárodní jazykovou školou ILC najdete zde. Přihlašování je možné na tomto odkazu zde.

1. 9. 2022


Nabídka kroužku - Věda nás baví

Nabídku kroužku Věda nás baví a informace k přihlašování najdete zde.

30. 8. 2022


Plán akcí na táden od 29. 8. do 2. 9. 2022

Plán akcí na táden od 29. 8. do 2. 9. 2022 najdete zde.

26. 8. 2022


Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Seznam pomůcek na školní rok 2022/2023 najdete zde.

30. 6. 2022


Den dětí

Dne 1. 6. se u nás ve škole poprvé uskutečnil den dětí, ve kterém prvňáčci a druháčci plnili úkoly prezentované žáky devátých ročníků. Deváťáci si pro naše nejmladší připravili dohromady 22 stanovišť. Žáci měli hodinu a půl na splnění co nejvíce úkolů na různých stanovištích. Po skončení na každého žáka čekala sladká odměna. Akce se dětem i nám prezentujícím moc líbila a sklidila velmi pozitivní ohlas.

Jiří Kalod, 9.C


Na fotky z akce se můžete podívat na následujících odkazech:
1. část
2. část

13. 6. 2022