Třídnické hodiny

Třída

Týden v měsíci

Den

Čas

IV. A

První

Úterý

13.00 – 13.40

IV. B

Poslední

Středa

12.00 – 12.45

IV. C

Poslední

Pátek

13.00 – 13.45

V. A

Poslední

Pátek

7.10 – 7.55

V. B

První

Úterý

7.10 – 7.55

V. C

První

Úterý

7.00 – 7.40

VI. A

První

Úterý

7.00 – 7.45

VI. B

První

Pondělí

7.00 – 7.45

VI. C

První

Středa

7.00 – 7.45

VII. A

První

Úterý

14.00 – 14.45

VII. B

První

Středa

7.00 – 7.45

VII. C

Poslední

Pondělí

14.00 – 14.45

VIII. A

První

Pátek

7.00 – 7.45

VIII. B

První

Středa

7.00 – 7.45

IX. A

První

Středa

7.00 – 7.45

IX. B

První

Středa

13.50 – 14.35