Seznam kroužků ve školním roce 2018/2019

Kroužky probíhají od října 2018 do května 2019.
Cena kroužků - 800,- Kč za celý rok.

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Třída

Den

Hodina

Příprava na přijímací zkoušky z Čj a M

Koláčková, Ryšová, Liška

9. ročník

Pondělí

14.00 – 15.00

Čeština a matika pro páťáky

Tomášková

5. ročník

úterý

14:00 – 15:00

Šikovné ručičky

Pajpachová

1. - 2. ročník

pondělí

15.15 – 16.15

Flétnička

Pajpachová

1. - 3. ročník

pondělí

14.00 – 15.00

Keramika 1

Komárková

1. - 5. ročník

úterý

14.00 – 15.00

Keramika 2

Komárková

1. - 5. ročník

úterý

15.00 – 16.00

Gymnastická průprava

Prudilová

1. - 3. ročník

úterý

13.45 - 14.45

Školní redakce (projekt)

Vojtíšková

II. stupeň

středa

13.45 - 15.15

Míčové hry

Lancmanová

4. - 5. ročník

středa

13.45 – 14.45

Kuchtík 1

Přidalová

2. - 5. ročník

středa

13.15 – 15.15

Kuchtík 2

Přidalová

2. - 5. ročník

středa

13.15 – 15.15

Kuchtík 3

Přidalová

2. - 5. ročník

úterý

13.45 – 15.45

Logopedie 1

Přidalová

1. ročník

pondělí

12.00 - 13.00

Logopedie 2

Přidalová

2. ročník

středa

12.00 - 13.00

Logopedie 3

Přidalová

1. - 2. ročník

pátek

12.00 - 13.00

SPU

Přidalová

1. stupeň

čtvrtek

13.00 - 14.00

Deskové hry

Lancmanová

2. - 5. ročník

úterý

13.45– 14.45

Florbal

Langová

6. - 7. ročník

středa

14.45 – 15.45

Brno pro mladé historiky

Novotná

4. - 7. ročník

úterý

14.00 - 16.00
(1x za 14 dní)


Kroužky pořádané jinými společnostmi u nás ve škole

Název

Vedoucí

Třída

Den

Hodina

Věda nás baví

Věda nás baví, o.p.s.

I. a II. stupeň

čtvrtek

15.00 - 16.00

Věda nás baví

Věda nás baví, o.p.s.

I. a II. stupeň

čtvrtek

15.00 - 16.00

Angličtina ILC

Ch. Trotter

výběr žáků

čtvrtek

14.00 - 15.00

Angličtina ILC A2

E. Dignan

výběr žáků

pondělí

14.00 - 15.00

Angličtina ILC A3

R. Elliot

výběr žáků

úterý

14.00 - 15.00

Angličtina ILC A4

W. O´Connor

výběr žáků

úterý

14.00 - 15.00

Angličtina ILC A6

A. Depiano

výběr žáků

středa

14.00 - 15.00

Angličtina ILC A7

L. Melbourne

výběr žáků

středa

14.00 - 15.00


Nepovinný předmět - náboženství

Název

Vedoucí

Třída

Den

Hodina

Náboženství

Grobarčiková

3. - 5. ročník

úterý

13.15 – 14.00

Náboženství

Grobarčiková

1. - 2. ročník

úterý

14.00 – 14.45