Seznam kroužků ve školním roce 2018/2019

Kroužky probíhají od října 2018 do května 2019.
Cena kroužků - 800,- Kč za celý rok.

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Třída

Den

Hodina

Učebna

Příprava na přijímací zkoušky z Čj a M

Koláčková, Ryšová, Liška

9. ročník

Pondělí

14.00 – 15.00

Čeština a matika pro páťáky

Tomášková

5. ročník

úterý

14:00 – 15:00

Šikovné ručičky

Pajpachová

1. - 2. ročník

pondělí

14.15 – 15.15

Flétnička

Pajpachová

1. - 3. ročník

pondělí

14.00 – 15.00

Keramika (2 skupiny)

Komárková

1. - 5. ročník

úterý

14.00 – 16.00

Gymnastická průprava

Prudilová

1. - 3. ročník

úterý

13.45 - 14.45

Školní redakce (projekt)

Vojtíšková

II. stupeň

Míčové hry

Lancmanová

4. - 5. ročník

středa

14.00 – 15.00

Kuchtík 1

Přidalová

2. - 5. ročník

středa

13.15 – 15.15

Kuchtík 2

Přidalová

2. - 5. ročník

střead

13.15 – 15.15

Logopedie

Přidalová

1. ročník

pondělí

Logopedie

Přidalová

2. ročník

středa

Logopedie

Přidalová

1. - 2. ročník

pátek

SPU

Přidalová

1. stupeň

Deskové hry

Lancmanová

2. - 5. ročník

středa

14.00 – 15.00

Florbal

Langová

6. - 7. ročník

středa

14.45 – 15.45

Brno pro mladé historiky

Novotná

4. - 7. ročník

úterý

14.00 - 16.00 (1x za 14 dní)

Nepovinný předmět - náboženství

Název

Vedoucí

Třída

Den

Hodina

Náboženství

Grobarčiková

3. - 5. ročník

úterý

13.15 – 14.00

Náboženství

Grobarčiková

1. - 2. ročník

úterý

14.00 – 14.45