Plán akcí na týden od 16. 10. do 20. 10. 2017

Plán akcí na týden od 16. 10. do 20. 10. 2017 najdete zde.

12. 10. 2017


Deváťáci na programu The Action New Generation

V pondělí 9. října se žáci devátých ročníků zúčastnili preventivního programu The Action New Generation. Toto multimediální divadelní představení, které používá moderní komunikační prostředky, seznamuje mladé diváky s reálnými dopady dopravní nehody na oběť i její okolí a za hlavní cíl si klade prevenci rizikového chování v silniční dopravě.

10. 10. 2017


Kulturně – poznávací zájezd do Prahy

Ve dnech 5. – 6. října se žáci devátých tříd zúčastnili kulturně – poznávacího zájezdu do Prahy.

Během těchto dvou dnů měli možnost navštívit Vyšehrad, prohlédnout si Památník Heydrichiády a zúčastnit se zde komentované prohlídky, spolu s průvodcem projít historické centrum Prahy a absolvovali také komentovanou prohlídku Národního divadla. Pro zpestření programu na ně čekala projížďka lodí po Vltavě spojená s rautem a večerní představení Spalovač mrtvol uváděné ve Stavovském divadle. Vyzkoušeli si, jaké je to nocovat na vysokoškolských kolejích a snídat v menze.

Do Brna se všichni vraceli vlakem pěkně uchození a unavení.

Několik fotek z Prahy zde.

9. 10. 2017


Malování na chodníku

Deštivé počasí a školní dvůr plný louží naši první letošní celodružinovou soutěž sice posunuly o dva dny, ale ve středu 27. září vysvitlo slunce a tak hurá s křídami ven!!
Téma bylo přímo strašidelné – příšerky a strašidla.
103 malých umělců se snažilo upoutat porotu svým výtvorem a opět to nebylo ani pro jednu stranu jednoduché. Strašidla strašidelná, hrůzostrašná, směšná, veselá i smutná, bílá i barevná proměnila dvůr v krásně barevnou galerii.

Na výsledky a fotky z akce se můžete podívat zde.

6. 10. 2017


Plán akcí na týden od 9. 10. do 13. 10. 2017

Plán akcí na týden od 9. 10. do 13. 10. 2017 najdete zde.

4. 10. 2017


Zahájení nominačních kol Logické olympiády 2017

V neděli 1. 10. byla zahájena nominační kola pro kategorii A. Níže je uveden přehled termínů nominačních kol pro jednotlivé kategorie:

  • kategorie A: žáci prvního stupně ZŠ ve dnech 1.–7. října 2017
  • kategorie B: žáci druhého stupně ZŠ ve dnech 8.–14. října 2017
  • kategorie MŠ a A1: mateřské školy a 1. ročník ZŠ ve dnech 22.–28. října 2017
  • Více informací ohledně nominačního testu naleznete zde.

    1. 10. 2017


Kulturně-poznávací zájezd do Prahy pro žáky IX. ročníků - pokyny

Sraz: 5. 10. v 6.45 hod. ve vestibulu hlavního nádraží

Příjezd: 6.10. v 19.51 na hlavní nádraží, zde bude výlet ukončen

Podrobný program najdete zde.

29. 9. 2017


Zimní škola v přírodě

Zimní škola v přírodě pro všechny žáky I. stupně se letos koná v termínu 22. 1. - 26. 1. 2018 v Českých Petrovicích, Penzion Na Statku.

Předpokládaná je aspoň minimální dovednost na lyžích. Žáci se mohou hlásit u vedoucího školy v přírodě - uč. Matal.

Předpokládaná cena je 2800,- (ubytování, strava5x denně a doprava) a 1200,- skipas na týden.

Přihlášky odevzdejte do 31. 10. 2017, platbu nejpozději 30. 11. 2017.

Na několik fotek z minulé školy v přírodě se můžete podívat zde.

29. 9. 2017


Volný den pro žáky

Vážení rodiče,
na základě projednání v Radě ÚMČ Brno-sever a podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ze závažných organizačních důvodů dne

20. 10. 2017
volný den pro žáky

Důvodem k vyhlášení volného dne pro žáky je zajištění voleb do PS parlamentu ČR v uvedený den. Volný den se bude týkat žáků základní školy a provozu školní družiny. Obědy budou mít žáci odhlášené, provoz mateřské školy bude zachován beze změn.

Vedení školy

27. 9. 2017


Náhradní rozvrh pro 9. AB na čtvrtek 5. 10. a pátek 6. 10.

Náhradní rozvrh pro 7. a 8. 9. AB na čtvrtek 5. 10. a pátek 6. 10. najdete zde.

27. 9. 2017


Plán akcí na týden od 2. 10. do 6. 10. 2017

Plán akcí na týden od 2. 10. do 6. 10. 2017 najdete zde.

27. 9. 2017


Jak omlouvat absence žáků

Zde najdete podrobný návod jak omlouvat absence žáků. Za technické potíže při omlouvání absence se omlouváme, na řešení se pracuje. Prosíme o trpělivost, děkujeme.

26. 9. 2017


Ochrana člověka při vzniku mimořádných událostí

Žáci 7. a 8. ročníků se ve dnech 19.–20. 9. 2017 zúčastnili akce zaměřené na ochranu člověka při vzniku mimořádných událostí v autocampu Merkur v Pasohlávkách. Během dvou dnů jsme se seznámili se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Teoretické části byly kombinovány s praktickými, jako např. možnost vyzkoušet otočný trenažér Besipu, masáž srdce nebo projížďka na lodi Vodní záchranné služby. I přes nepřízeň počasí jsme si to užili a těšíme se na další podobné akce.

Fotky z akce naleznete zde.

Informace o akci naleznete také zde.

25. 9. 2017


Adaptační pobyt 6. tříd v Prudké u Tišnova

Zkraje školního roku se naši šesťáci zúčastnili adaptačního pobytu, který pro ně zorganizovali jejich třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou. Na všechny zúčastněné čekal třídenní program, jehož cílem bylo budování dobrých vztahů a atmosféry v třídním kolektivu pomocí společných zážitků. Žáci se během něj postupně utužovali v jednotlivých dovednostech potřebných pro přechod na další stupeň základní školy. Kromě seznamovacích aktivit je čekaly také týmové úkoly, které prověřily schopnost spolupráce a vzájemné komunikace v rámci kolektivů tříd. Završením celého seznamovacího pobytu byla večerní stezka odvahy s opékáním špekáčků. Celá akce se nesla v duchu příjemné atmosféry, kterou všichni zúčastnění společně vytvořili.

Fotky z pobytu naleznete zde pod jednotlivými odkazy:
6. A          6. B          6. C

22. 9. 2017


Plán akcí na týden od 25. 9. do 29. 9. 2017

Plán akcí na týden od 25. 9. do 29. 9. 2017 najdete zde.

22. 9. 2017


Pasohlávky

Všichni účastníci akce Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí v Pasohlávkách jsou úspěšně evakuováni

P. Kiprá

19. 9. 2017


Akce Pasohlávky

Sraz:
6:30 u školy
6:45 odjezd

S sebou: TEPLÉ OBLEČENÍ A PEVNOU OBUV!

18. 9. 2017


Náhradní rozvrh pro 7. a 8. ročník na úterý 19. 9.

Náhradní rozvrh pro 7. a 8. ročník na úterý 19. 9. najdete zde.

15. 9. 2017


Informace k lyžařskému kurzu

Bližší informace k lyžařskému kurzu najdete na tomto odkazu nebo na letáku.

15. 9. 2017


Plán akcí na týden od 18. 9. do 22. 9. 2017

Plán akcí na týden od 18. 9. do 22. 9. 2017 najdete zde.

15. 9. 2017


Logická olympiáda 2017

V měsíci říjnu proběhne základní kolo Logické olympiády. Jedná se o soutěž, která je pořádaná Mensou České republiky. Soutěž je založená na logických úlohách, nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Zúčastnit se mohou žáci mateřské školy (kategorie MŠ), žáci 1. třídy (kategorie A1), žáci 2.–5. třídy (kategorie A), žáci 6.–9. třídy (kategorie B). Termíny jednotlivých kol a více informací o soutěži naleznete zde.

Pokud se chcete zúčastnit Logické olympiády je nutné se na stránkách soutěže zaregistrovat do 30. září 2017.

Při čekání na začátek soutěže si můžete zkrátit čas Korespondenční soutěží, která probíhá do 30. září 2017. Více informací zde.

8. 9. 2017


Plán akcí na týden od 11. 9. do 15. 9. 2017

Plán akcí na týden od 11. 9. do 15. 9. 2017 najdete zde.

8. 9. 2017


Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. 9. v 16.30 se konají třídní schůzky.

8. 9. 2017


Zkrácené vyučování

Z důvodu oslav 50. výročí založení školy bude v úterý 12. 9. zkrácené vyučování. Vyučování bude končit ve 12.45.

8. 9. 2017


Oslava k 50. výročí založení ZŠ Blažkova 9, Brno

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 Vás zve k oslavám 50. výročí založení základní školy Blažkova 9, Brno, která se koná dne 12. září 2017.

Pro více informací klikněte na plakát.6. 9. 2017


Změna kontaktu jazykové školy ILC

Od října budou opět probíhat jazykové kurzy pro zájemce z řad dětí. Případní zájemci se mohou přihlásit pomocí mailové adresy info@ilcbrno.cz. Kurzy se budou konat v odpoledních hodinách od 14.00-15.00hod od pondělí do čtvrtku. Žáci budou rozděleni podle úrovně jazyka rozřazovacími testy, které budou probíhat v září.

4. 9. 2017


Pomůcky na školní rok 2017/2018

Požadavky na pomůcky pro jednotlivé ročníky najdete zde.

21. 6. 2017


Plán akcí na týden od 4. 9. do 8. 9. 2017

Plán akcí na týden od 4. 9. do 8. 9. 2017 najdete zde.

31. 8. 2017


Adaptační kurz pro žáky budoucích 6. ročníků

V termínu 6. - 8. 9. 2017 se v rekreačním areálu Prudká u Tišnova uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.

Více informací včetně přihlášky najdete zde.

15. 6. 2017


Kurzy ILC na naší škole ve školním roce 2017/2018

Jazyková škola ILC bude opět nabízet kurzy anglického jazyka pro zájemce z řad dětí na I. i II. stupni. Kurzy se budou konat v odpoledních hodinách od 14.00-15.00hod od pondělí do čtvrtku. Žáci budou rozděleni podle úrovně jazyka rozřazovacími testy, které budou probíhat v září. Případní zájemci se mohou obracet na mail gabriela.vranova@ilcbrno.cz.

12. 6. 2017